realizacja strony www dla szkoły muzycznej

Krótko o projekcie.

Strona szkoły została zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem jej wiodącej działalności – nauki gdy na instrumentach klasycznych oraz jej kameralnego charakteru. Główna idea graficzna projektu to połączenie tradycyjnych technik designerskich z nowoczesnością oraz oddanie jej indywidualnego charekteru w nauczaniu.

Układ strony
Opracowany został z wykorzystaniem trzech głównych kolumn: menu / ważne informacje, treść, zdjęcia. Dodatkowo zastosowane zostały duże zdjęcia ilustrujące tematykę danej zakładki (fragmenty instrumentów, zdjęcia nauczycieli).Mechanika ruchu strony.
Przy przewijaniu dla zdjęć zostały wykorzystane techniki języka html5 umożliwiające nadanie im różnych prędkości przesuwania. W efekcie otrzymaliśmy dodatkowe wrażenie głębi towarzyszące przeglądaniu stron szkoły. Zamontowany został również system cms umożliwiający admnistratorowi samodzielną obsługę działów jak: aktualności, galerię czy informowanie o ważniejszych wydarzeniach w życiu szkoły (koncerty, daty, filmy z portalu youtube).
Podziel się ;)