powrot do case studies

Sklep internetowy dla producenta pierożków azjatyckich Stickibusiness

Rewolucjonizujemy proces zakupu pierożków online wprowadzając zupełnie nową perspektywę zakupową. Dzięki naszej pracy, opartej na szczegółowym etapie odkrywania, stworzyliśmy atrakcyjne i intuicyjne rozwiązanie e-commerce, które idealnie trafia w potrzeby i oczekiwania sektora B2B, naszej głównej grupy odbiorców.

Cele projektu

Do naszych zadań należało zbudowanie platformy ecommerce, która w prosty sposób pozwoli zamówić hurtowe ilości produktów dla sektora B2B jednocześnie dając narzędzia automatyzacji marketingu w obsłudze Klientów i w procesie sprzedaży. Założeniem do budowy platformy była również możliwość analizy sprzedaży grup produktów, generowania podsumowań miesięcznych oraz podpięcia zewnętrznych programów księgowych po API.

Przede wszystkim platforma ma za zadanie wspierać cele komercyjne poprzez przyciąganie i konwertowanie nowych klientów na dużą skalę.

Budowa wartości i oferty B2B Stickibusiness

Aby zaprojektować wartościową i trafną ofertę dla użytkowników produktu cyfrowego, kluczowe jest przeprowadzenie testów z udziałem klientów końcowych. Pozyskanie ich opinii i iteracyjne doskonalenie projektu UX są niezbędne. Zrozumienie i wyraźne zdefiniowanie różnych segmentów klientów jest fundamentalnym krokiem, pozwalającym na stworzenie dopasowanych do nich propozycji wartości i rozwiązań UX.

Nasza rola w procesie

Analiza danych zastanych Desk Research

Projekt rozpoczęliśmy od poznania wartości firmy, zespołu i jego potrzeb względem platformy. Dzięki warsztatom Kick-Off usystematyzowaliśmy wiedzę i zebraliśmy dane służące do przeglądu i analizy segmentacji klientów B2B, budowy strategii produktów i pozycjonowania marki Sticki Business. W kolejnych warsztatach przepracowane zostały szczegółowo benchmarki konkurencji oraz sposoby prezentowania oferty i proces zakupowy.

Proces projektowy

Budowa zespołu projektowego niezbędnego do prac oraz organizacja pracy to kluczowy etap dla sprawnej pracy i komunikacji.

Pracowaliśmy z Klientem w zespole 4 osobowym co dało nam możliwości wymiany uwag do strony nie tylko właściciela ale również specjalistów ds. Sprzedaży i działu Handlowego. W procesie projektowym spotkania odbywały się cyklicznie co tydzień na których wypracowywane zostały kolejne wersje makiet i propozycji rozwiązań koncepcji biznesowej platformy dla klientów B2B.

Mając do dyspozycji zespól specjalistów z różnych dziedzin po stronie Klienta, wnioski oraz spostrzeżenia rozpoczęliśmy projektowanie makiet UX na wczesnym etapie komunikowania oferty B2B co dało nam skrócenie czasu potrzebnego na realizację projektowania makiet UX.

Testy pomysłów i weryfikacja założeń projektowych

Do prac projektowych zostały włączone testy z użytkownikami mające za zadanie : 

  • sprawdzenie ścieżki zakupowej,
  • dokonanie zakupu hurtowej ilości sztuk wybranego produktu,
  • zrozumienie nawigacji po platformie, czy jest intuicyjna,
  • zidentyfikowania potencjalnych mocnych i słabych stron platformy
  • zebrania pomysłów na poprawę użyteczności i ulepszenie platformy

Projektowanie UI

Projekt ma znaczenie, gdyż nie tylko wygląd ale i działanie jest niezmiernie istotne co w naszym procesie projektowym mamy już na tym etapie przepracowane i przetestowane. Przystępujemy do prac projektowania grafiki tak by wizerunek marki StickiBusiness pozycjonował ją na markę premium, a przy tym był lekki i świeży oraz nowoczesny. Zadbaliśmy o wersję mobilną gdyż to tutaj w dzisiejszych czasach istnieje mocny punkt styku Klientów z marką.

Zobacz projektowanie UX/UI

Założone cele na etapie UI 

  • zbudować zaufanie dzięki oryginalnemu podejściu do projektu UI / w projekt zostały włączone japońskie znaki Hanów tj Kanji,
  • ustalić i wyegzekwować autorskie zdjęcia produktów. Na potrzeby projektu również zostały wykonane zdjęcia marketingowe z procesu produkcji pierożków
  • utrzymać spójność na podstronach i w procesie zakupowym / spójny wygląd maili, powiadomień do Klientów, spersonalizowane konto oraz historia zamówień /

Wdrożenie platformy online

Nasza praca nie kończy się na etapie projektowym, pracujemy kompleksowo, nie inaczej było w tym przypadku. Po zatwierdzeniu projektów UI w wersji desktop i mobile przeszliśmy do etapu kodowania frontend oraz backend. W wyniku wdrożenia powstała platroma która jest przyjazna dla sektora B2B, daje elastyczne możliwości zarządzania i integrację z zewnętrznymi programami dla StickiBusiness.

Zobacz nasze rozwiązania ecommerce

Testy i optymalizacja

Byliśmy odpowiedzialni również za testy techniczne oraz optymalizację SEO platformy. Do budowy widoczności został włączony blog realizujący zadanie edukacji Klientów z zakresu oferty i produktów StickiBusiness

Jak możemy pomóc Ci osiągnąć cele i uczynić Twoją markę lepszą ?