powrot do bloga
/
/
CRM
/
CRM dla handlowca - jak skutecznie go wykorzystać?

CRM dla handlowca - jak skutecznie go wykorzystać?

Hauer Mateusz LinkedIn
CRM dla handlowca - jak skutecznie go wykorzystać?

Dlaczego automatyzacja sprzedaży jest pomocna?


Automatyzacja sprzedaży jest pomocna z wielu powodów, przynosząc korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ich klientów. Oto główne powody, dla których warto wdrożyć automatyzację w procesie sprzedaży:

 1. Efektywność czasowa: Automatyzacja procesów sprzedażowych pozwala zespołom sprzedażowym zaoszczędzić czas poprzez usunięcie ręcznych i czasochłonnych zadań. Przykładowo, automatyczne wysyłanie maili follow-up, aktualizowanie statusów leadów czy generowanie ofert może znacznie przyspieszyć codzienne operacje.
 2. Zwiększenie skuteczności: Systemy automatyzacji sprzedaży często oferują zaawansowane narzędzia do analizy danych, które pomagają w identyfikacji najbardziej obiecujących leadów oraz optymalizacji procesów sprzedażowych. Dzięki temu zespoły sprzedażowe mogą skupić swoje wysiłki na najbardziej rentownych działaniach.
 3. Spersonalizowane doświadczenia klienta: Automatyzacja pozwala na tworzenie bardziej spersonalizowanych interakcji z klientami dzięki wykorzystaniu zgromadzonych danych. Systemy mogą automatycznie dostosowywać komunikaty do potrzeb i historii zakupów poszczególnych klientów, co zwiększa szanse na konwersję.
 4. Lepsza jakość leadów: Automatyzacja może pomóc w lepszym kwalifikowaniu leadów przez precyzyjne segmentowanie i ocenę gotowości do zakupu na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. To z kolei przekłada się na wyższą efektywność działań sprzedażowych i marketingowych.
 5. Zmniejszenie błędów: Automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, takich jak pomyłki w danych czy zapominanie o ważnych follow-upach. Zapewnia to większą precyzję w pracy zespołów sprzedażowych i lepsze zarządzanie relacjami z klientami.
 6. Lepsze zarządzanie danymi: Systemy automatyzacji pozwalają na centralne zarządzanie danymi klientów i sprzedaży, co ułatwia dostęp do ważnych informacji w czasie rzeczywistym i pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Wprowadzenie automatyzacji sprzedaży nie tylko przyspiesza i ulepsza procesy, ale również pozwala firmom na lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku i oczekiwań klientów, co ostatecznie może przekładać się na wzrost przychodów i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również Skuteczne metody, dzięki którym system CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów

Spis treści:

O czym musi pamiętać skuteczny handlowiec?

Skuteczny handlowiec musi pamiętać o kilku kluczowych aspektach swojej pracy, które decydują o jego wynikach i relacjach z klientami. Oto najważniejsze z nich:

 1. Zrozumienie potrzeb klienta: Niezwykle ważne jest głębokie zrozumienie tego, czego klient potrzebuje i jakie ma oczekiwania. Skuteczni handlowcy potrafią słuchać i zadawać pytania, które pomagają im lepiej zrozumieć problematykę swojego klienta.
 2. Zbudowanie relacji: Budowanie silnych, długotrwałych relacji z klientami to klucz do sukcesu w sprzedaży. Dobry handlowiec jest nie tylko sprzedawcą, ale przede wszystkim doradcą i partnerem dla swoich klientów.
 3. Znajomość produktu: Profesjonalizm i wiarygodność w oczach klienta wzrastają wraz z głęboką znajomością oferowanych produktów lub usług. Wiedza ta pozwala na skuteczniejsze argumentowanie i dostosowywanie oferty do potrzeb klienta.
 4. Umiejętność negocjacji: Skuteczni handlowcy wiedzą, jak negocjować warunki, które są korzystne zarówno dla klienta, jak i dla ich firmy. Dobrze jest znać techniki negocjacyjne oraz potrafić zastosować je w praktyce.
 5. Adaptacja do zmian: Rynki są dynamiczne, a potrzeby klientów i warunki rynkowe często się zmieniają. Zdolność do szybkiej adaptacji i elastyczności w działaniu są niezbędne w pracy handlowca.
 6. Zarządzanie czasem: Efektywne zarządzanie czasem pozwala na maksymalizację produktowości i optymalne wykorzystanie dnia pracy. Planowanie spotkań, priorytetyzowanie zadań i efektywna organizacja pracy to podstawy efektywnego zarządzania czasem.
 7. Wytrwałość i cierpliwość: Praca w sprzedaży wymaga wytrwałości i umiejętności radzenia sobie z odrzuceniem. Nie każda interakcja kończy się sukcesem, ale cierpliwość i konsekwencja w dążeniu do celów sprzedażowych przynoszą wyniki.
 8. Analiza wyników i ciągłe doskonalenie: Regularna analiza wyników sprzedaży i poszukiwanie obszarów do poprawy są niezbędne do rozwijania umiejętności i zwiększania efektywności. Handlowiec powinien być otwarty na feedback i ciągłe szkolenie.

Skuteczni handlowcy to ci, którzy potrafią łączyć te wszystkie umiejętności, dostosowując je do kontekstu sprzedaży i indywidualnych potrzeb swoich klientów.

Zobacz również Najlepszy program do zarządzania małą i średnią firmą

System CRM to zwiększenie wydajności Twojej firmy i oszczędność czasu.

System CRM, czyli Customer Relationship Management, stanowi kluczowe narzędzie dla zwiększenia wydajności firmy i oszczędności czasu. CRM umożliwia scentralizowane zarządzanie informacjami o klientach, co znacząco poprawia organizację pracy i umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Dzięki integracji danych klientów, historii ich zakupów, preferencji oraz interakcji z firmą, pracownicy mogą szybciej reagować na potrzeby klientów i personalizować swoje podejście. Ponadto, automatyzacja wielu rutynowych zadań, takich jak segmentacja klientów, zarządzanie kampaniami marketingowymi czy analiza sprzedaży, pozwala zespołom skupić się na bardziej strategicznych działaniach. W rezultacie, system CRM nie tylko przyczynia się do wzrostu wydajności, ale również poprawia jakość obsługi klienta, co ma bezpośredni wpływ na wzrost satysfakcji i lojalności klientów.

Zobacz również Jak wdrożyć CRM w firmie

Jak prawidłowo zbierać dane w celu automatyzacja sprzedaży?

Prawidłowe zbieranie danych w celu automatyzacji sprzedaży jest kluczowe dla efektywności działań i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Oto kilka wskazówek, jak to robić skutecznie:

 1. Określenie celów i potrzeb - Zanim zaczniesz zbierać dane, musisz dokładnie wiedzieć, jakie informacje są potrzebne do osiągnięcia Twoich celów biznesowych. To pomoże Ci zdefiniować, jakie dane są najbardziej wartościowe.
 2. Zastosowanie odpowiednich narzędzi - Użyj odpowiednich narzędzi do automatyzacji, takich jak systemy CRM, platformy do automatyzacji marketingu oraz inne oprogramowania do analizy danych. Te narzędzia pomogą Ci w zbieraniu, przechowywaniu i analizie danych.
 3. Integracja danych - Upewnij się, że Twoje systemy są zintegrowane w taki sposób, aby dane mogły płynnie przepływać między różnymi działami i narzędziami. To klucz do uzyskania pełnego obrazu interakcji z klientem i jego zachowań.
 4. Zbieranie danych w czasie rzeczywistym - Automatyzacja sprzedaży jest najskuteczniejsza, gdy opiera się na aktualnych danych. Zbieraj dane w czasie rzeczywistym, aby móc szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów.
 5. Zachowanie zgodności z przepisami - Zawsze zbieraj i przetwarzaj dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takimi jak GDPR. To nie tylko wymóg prawny, ale także element budowania zaufania klientów.
 6. Analiza i optymalizacja - Regularnie analizuj zebrane dane, aby zrozumieć zachowania i preferencje klientów. Użyj tej wiedzy do optymalizacji swoich procesów sprzedaży i marketingu.
 7. Szkolenie zespołu - Upewnij się, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie zbierania i używania danych. Zrozumienie znaczenia danych i umiejętność ich wykorzystania są kluczowe dla sukcesu.

Przestrzeganie tych zasad pozwoli Ci skutecznie zbierać i wykorzystywać dane w celu automatyzacji sprzedaży, co przyczyni się do wzrostu efektywności i lepszych wyników biznesowych.

Skuteczne metody dzięki którym CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów - w Hauerpower pomagamy przejść ten proces dla naszych Klientów

Nasza oferta dedykowanych systemów CRM :

Nie pozwalaj sobie na braki w danych

Zapewnienie, że Twoja baza danych jest kompletna i wolna od braków, jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania systemów CRM i innych narzędzi analitycznych. Niekompletne dane mogą prowadzić do błędnych wniosków, które z kolei mogą negatywnie wpłynąć na podejmowane decyzje biznesowe. Dlatego ważne jest, aby regularnie aktualizować i weryfikować informacje, które zbierasz. Upewnij się, że wszelkie braki są systematycznie uzupełniane, a dane są konsekwentnie zbierane z różnych punktów kontaktu z klientem. Taki rygor w zarządzaniu danymi zapewni ich wiarygodność i zwiększy efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz sprzedażowych.

Przeczytaj również Metoda Kanban - czym jest i jak może ci pomóc?

Nawet w przypadku nieskomplikowanych transakcji warto wprowadzić ich przebieg do systemu CRM


Wprowadzenie przebiegu nawet nieskomplikowanych transakcji do systemu może przynieść wiele korzyści. Takie podejście pozwala na lepsze zarządzanie danymi i zapewnia ciągłą dokumentację działalności, co jest pomocne w analizie i optymalizacji procesów biznesowych. Oto kilka powodów, dla których warto rejestrować wszystkie transakcje w systemie:

 1. Śledzenie historii transakcji - Dokumentacja każdej transakcji umożliwia lepsze zrozumienie historii współpracy z klientem. Dzięki temu można łatwiej identyfikować wzorce zakupowe, preferencje klientów oraz oceniać efektywność strategii sprzedażowych.
 2. Usprawnienie obsługi klienta - Pełna dokumentacja transakcji ułatwia szybkie odpowiedzi na zapytania klientów dotyczące wcześniejszych zakupów. To z kolei przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów i ich lojalności.
 3. Zapewnienie spójności danych - Systematyczne wprowadzanie wszystkich transakcji do systemu gwarantuje, że dane są kompleksowe i spójne. To ważne zarówno dla wewnętrznych potrzeb analizy, jak i dla zachowania zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi raportowania i archiwizacji.
 4. Analiza i raportowanie - Zgromadzone dane mogą służyć do tworzenia szczegółowych raportów i analiz, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.
 5. Optymalizacja procesów - Dzięki dokumentacji każdej transakcji, nawet tych najprostszych, można lepiej zrozumieć, które elementy procesu sprzedaży działają efektywnie, a które wymagają poprawy.
 6. Zwiększenie efektywności pracy - Automatyzacja procesu wprowadzania danych do systemu może znacznie zredukować czas potrzebny na administrację i pozwolić pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.

Wprowadzenie każdej transakcji do systemu, niezależnie od jej skomplikowania, stanowi zatem ważny element efektywnego zarządzania relacjami z klientami i procesami biznesowymi.

Zobacz również 10 pomysłów na wykorzystanie systemu CRM

Dane, na których pracują systemy CRM

Systemy CRM (Customer Relationship Management) wykorzystują różnorodne dane, aby usprawnić zarządzanie relacjami z klientami oraz optymalizować procesy sprzedażowe i marketingowe. Oto główne kategorie danych, które są zwykle gromadzone i przetwarzane w systemach CRM:

Dane osobowe klientów:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail,
 3. Numer telefonu,
 4. Adres zamieszkania lub siedziby firmy.

Historia interakcji:

 1. Rejestracja wszystkich punktów kontaktu z klientem, takich jak rozmowy telefoniczne, spotkania, korespondencja e-mailowa, interakcje w mediach społecznościowych.

Dane transakcyjne:

 1. Szczegóły dotyczące zakupów, takie jak data transakcji, zakupione produkty lub usługi, kwoty transakcji, sposób płatności.

Dane behawioralne:

 1. Informacje o działaniach klientów na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej lub w innych kanałach cyfrowych, takie jak strony, które odwiedzili, czas spędzony na stronie, czy kliknięcia.

Preferencje i zainteresowania:

 1. Dane dotyczące preferencji produktów lub usług, zgłaszane przez klientów lub wnioskowane na podstawie ich zachowań zakupowych i interakcji.

Feedback klientów:

 1. Informacje zwrotne od klientów, które mogą obejmować opinie, sugestie, skargi i recenzje produktów lub usług.

Dane demograficzne:

 1. Informacje takie jak wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, dochód i inne, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu profilu klientów.

Dane z mediów społecznościowych:

 1. Interakcje klientów z marką w mediach społecznościowych, ich posty, komentarze i udostępnienia związane z produktem lub usługą.

Dane z kampanii marketingowych:

 1. Reakcje na wysłane kampanie e-mailowe, telemarketingowe czy kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, w tym informacje o otwarciach, kliknięciach i konwersjach.

Systemy CRM korzystają z tych danych, aby tworzyć szczegółowe profile klientów, analizować ich zachowania, przewidywać ich potrzeby i dostosowywać oferty. Efektywne wykorzystanie tych danych pozwala na zwiększenie satysfakcji klientów, poprawę retencji oraz optymalizację działań sprzedażowych i marketingowych.

Zobacz również Najważniejsze wskaźniki w procesie sprzedaży

Przykłady skutecznej automatyzacji sprzedaży

Automatyzacja sprzedaży może znacząco zwiększyć efektywność działów sprzedaży i marketingu, ułatwiając pracownikom skupienie się na bardziej złożonych zadaniach oraz na budowaniu relacji z klientami. Oto kilka przykładów skutecznej automatyzacji sprzedaży, które są powszechnie stosowane w różnych branżach:

Automatyczne generowanie leadów:

 • Systemy CRM mogą automatycznie identyfikować potencjalnych klientów na podstawie ich aktywności na stronie internetowej lub interakcji w mediach społecznościowych. Na przykład, osoby odwiedzające specyficzne strony produktów lub spędzające dużo czasu na stronach z cenami mogą być automatycznie dodawane do listy leadów sprzedażowych.

E-mail marketing:

 • Automatyzacja kampanii e-mailowych pozwala na wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do klientów na podstawie ich wcześniejszych zakupów, zachowań na stronie czy etapu w cyklu zakupowym. Na przykład, klient, który dodał produkt do koszyka, ale go nie kupił, może otrzymać przypomnienie lub ofertę specjalną.

Scoring leadów:

 • Automatyczne punktowanie (scoring) leadów na podstawie ich aktywności i danych demograficznych pozwala zespołowi sprzedaży skoncentrować się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach, którzy są najbardziej prawdopodobni do dokonania zakupu.

Chatboty:

 • Chatboty oparte na AI mogą obsługiwać zapytania klientów w czasie rzeczywistym, oferując odpowiedzi na często zadawane pytania, pomoc w nawigacji po stronie oraz asystowanie w procesie zakupowym, co zwiększa zaangażowanie klientów i może prowadzić do szybszych decyzji zakupowych.

Automatyzacja procesu sprzedaży:

 • Systemy CRM mogą automatycznie generować oferty, umowy, faktury i inne dokumenty sprzedażowe, co skraca czas potrzebny na realizację transakcji i redukuje ryzyko błędów ludzkich.

Automatyczne przypomnienia:

 • Automatyczne przypomnienia dla klientów o nadchodzących płatnościach, konieczności odnowienia subskrypcji lub innych ważnych wydarzeniach pomagają utrzymać dobry kontakt z klientem i zapobiegać opóźnieniom w płatnościach.

Analiza predykcyjna:

 • Wykorzystanie danych historycznych do prognozowania przyszłych trendów sprzedaży, co pozwala firmom lepiej planować swoje zasoby, zarządzać zapasami oraz dostosowywać strategie marketingowe i sprzedażowe do przewidywanych zmian na rynku.

Automatyzacja sprzedaży nie tylko zwiększa efektywność, ale również pozwala na lepsze zrozumienie klientów i ich potrzeb, co może prowadzić do zwiększenia satysfakcji klientów i w efekcie wzrostu sprzedaży.

Zobacz Jak wybrać CRM dla firmy

Pozyskuj nowych klientów dzięki systemowi CRM

System CRM (Customer Relationship Management) to nie tylko narzędzie do zarządzania relacjami z obecnymi klientami, ale także potężne źródło możliwości do pozyskiwania nowych klientów. Oto kilka sposobów, w jaki system CRM może pomóc w efektywnym pozyskiwaniu nowych klientów:

 1. Segmentacja danych:System CRM pozwala na dokładną segmentację danych, co ułatwia tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych skierowanych do precyzyjnie określonych grup odbiorców. Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy danych, możesz identyfikować potencjalnych klientów na podstawie ich wcześniejszych interakcji, preferencji zakupowych czy demografii.
 2. Automatyzacja kampanii marketingowych:Automatyzacja procesów w CRM umożliwia szybkie i efektywne realizowanie kampanii lead generation, co zwiększa skuteczność pozyskiwania nowych klientów. Możesz automatycznie wysyłać e-maile, wiadomości SMS czy inne formy komunikacji, które są dostosowane do potrzeb i zachowań specyficznych segmentów odbiorców.
 3. Lead scoring i kwalifikacja leadów:CRM pozwala na wprowadzenie systemu oceniania leadów (lead scoring), który pomaga określić, które kontakty są najbardziej wartościowe i prawdopodobne do konwersji na klientów. To pozwala zespołowi sprzedaży skupić się na najbardziej obiecujących leadach, co optymalizuje wysiłki sprzedażowe i zwiększa szanse na sukces.
 4. Integracja z innymi platformami:Integracja systemu CRM z innymi narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi, takimi jak platformy mediów społecznościowych, narzędzia do automatyzacji marketingu czy platformy e-commerce, pozwala na stworzenie spójnej i wielokanałowej strategii pozyskiwania klientów.
 5. Monitoring i analiza efektywności działań:CRM umożliwia szczegółową analizę wyników wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki temu można na bieżąco optymalizować strategie i tak dostosować komunikację, aby była jak najbardziej efektywna w przyciąganiu nowych klientów.
 6. Zarządzanie relacjami:Poprzez budowanie i utrzymywanie relacji z potencjalnymi klientami, CRM pomaga w ich przekształceniu w lojalnych odbiorców. Systematyczne komunikowanie się i dostarczanie wartości zwiększa zaufanie i świadomość marki, co przekłada się na większą liczbę konwersji.

Wykorzystując system CRM do zarządzania i automatyzacji procesów pozyskiwania nowych klientów, firmy mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność sprzedażową, redukując jednocześnie koszty związane z akwizycją klientów i zwiększając ogólną rentowność działalności.

Zawsze pilnuj porządku w systemie

Dbaj o porządek w systemie zarządzania

Utrzymywanie porządku w systemie zarządzania danymi jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania każdej organizacji. Regularne przeglądy i porządkowanie danych pomagają w eliminowaniu duplikatów, błędów oraz nieaktualnych informacji, co z kolei zwiększa przejrzystość i dostępność ważnych danych. Sprawny system gwarantuje, że każdy członek zespołu może szybko znaleźć potrzebne informacje, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i lepszą współpracę wewnątrz firmy. Regularne aktualizacje i backupy to klucz do utrzymania systemu w ryzach i zapobiegania potencjalnym problemom.

Zobacz również Najlepszy program do zarządzania małą i średnią firmą

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing