powrot do bloga

Czym jest NPS?

Hauer Mateusz LinkedIn
Czym jest NPS?

Net Promoter Score (NPS) to jedno z najważniejszych narzędzi w arsenale każdej firmy, która dąży do zrozumienia i poprawy satysfakcji swoich klientów. Wprowadzone przez Freda Reichhelda z Bain & Company, NPS szybko stało się standardem w ocenie lojalności klienta i prognozowaniu wzrostu biznesu. Ale co dokładnie oznacza ten wskaźnik i dlaczego jest tak istotny? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest NPS, jak jest obliczany oraz dlaczego każda firma powinna go uwzględniać w swojej strategii zarządzania relacjami z klientami. Dowiesz się również, jak efektywnie wykorzystać wyniki NPS do poprawy jakości obsługi i budowania trwałych relacji z klientami.

Spis treści:

 1. Historia i pochodzenie NPS
 2. Jak działa NPS?
 3. Dlaczego NPS jest istotny?
 4. Jak mierzyć NPS?
 5. Analiza wyników NPS
 6. Jak poprawić NPS?
 7. Zastosowanie NPS w różnych branżach
 8. NPS w kontekście innych wskaźników
 9. Przyszłość NPS
 10. FAQ

Historia i pochodzenie NPS

Net Promoter Score (NPS) został wprowadzony w 2003 roku przez Freda Reichhelda, partnera w firmie doradczej Bain & Company, we współpracy z firmą Satmetrix. Idea stojąca za NPS była prosta, ale rewolucyjna: stworzyć łatwy do zrozumienia i prosty wskaźnik, który mierzyłby lojalność klientów oraz prognozował ich przyszłe zachowania zakupowe.

Fred Reichheld opublikował swoje odkrycia w artykule pt. "The One Number You Need to Grow" w Harvard Business Review, który szybko zyskał popularność wśród liderów biznesu. Reichheld zauważył, że tradycyjne metody mierzenia satysfakcji klientów, takie jak szczegółowe ankiety, często były zbyt skomplikowane i czasochłonne. Chciał stworzyć bardziej zwięzłe narzędzie, które mogłoby być łatwo wdrożone i używane przez firmy na całym świecie.

NPS opiera się na prostej, ale kluczowej pytaniu: "Jak prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę/produkt/usługę swoim znajomym lub rodzinie?" Odpowiedzi udziela się na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza "zdecydowanie nie polecam", a 10 "zdecydowanie polecam". Na podstawie tych odpowiedzi klienci są klasyfikowani do trzech kategorii:

 • Promotorzy (oceny 9-10): Klienci lojalni, którzy prawdopodobnie będą kontynuować zakupy i polecać firmę innym.
 • Neutralni (oceny 7-8): Klienci zadowoleni, ale nieentuzjastyczni, którzy są podatni na oferty konkurencji.
 • Krytycy (oceny 0-6): Klienci niezadowoleni, którzy mogą zniechęcać innych do korzystania z oferty firmy.

NPS jest obliczany przez odjęcie procentu Krytyków od procentu Promotorów, co daje wynik w skali od -100 do +100. Wynik NPS pozwala firmom szybko ocenić poziom lojalności swoich klientów i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Od momentu wprowadzenia NPS, zyskał on ogromną popularność i jest obecnie stosowany przez tysiące firm na całym świecie, w tym przez takie giganty jak Apple, Amazon czy Microsoft. Dzięki swojej prostocie i skuteczności, NPS stał się jednym z najważniejszych wskaźników w zarządzaniu relacjami z klientami i oceną ich satysfakcji.

Poznaj Marketing B2B - jak marketing automation wspiera procesy sprzedaży

Jak działa NPS?

Obliczanie NPS

NPS jest obliczany za pomocą prostej formuły:NPS=%Promotoroˊw−%Krytykoˊw\text{NPS} = \% \text{Promotorów} - \% \text{Krytyków}NPS=%Promotoroˊw−%Krytykoˊw

Kroki obliczania NPS:

 1. Zbierz odpowiedzi: Zbierz odpowiedzi od klientów, którzy ocenili swoje prawdopodobieństwo polecenia firmy na skali od 0 do 10.
 2. Podziel klientów na kategorie: Przypisz każdą odpowiedź do jednej z trzech kategorii: Promotorzy, Neutralni, Krytycy.
 3. Oblicz procenty: Policz procent Promotorów i procent Krytyków wśród wszystkich odpowiedzi.
 4. Zastosuj formułę: Od procentu Promotorów odejmij procent Krytyków, aby uzyskać wynik NPS.

Przykład obliczenia NPS

Załóżmy, że masz 100 odpowiedzi od klientów:

 • 60 klientów oceniło Cię na 9 lub 10 (Promotorzy).
 • 30 klientów oceniło Cię na 7 lub 8 (Neutralni).
 • 10 klientów oceniło Cię na 0-6 (Krytycy).

Obliczenia:

 • % Promotorów: 60%
 • % Krytyków: 10%

NPS = 60% - 10% = 50

Wynik NPS wynosi 50.

Interpretacja wyniku NPS

 • Wynik NPS może mieścić się w zakresie od -100 do +100.
 • Wynik powyżej 0 jest generalnie uważany za dobry, a powyżej 50 za doskonały.
 • Negatywny wynik oznacza, że liczba Krytyków przewyższa liczbę Promotorów, co jest sygnałem alarmowym dla firmy.

NPS jest użytecznym wskaźnikiem, ponieważ dostarcza prostego i zwięzłego obrazu lojalności klientów oraz pozwala firmom na szybkie reagowanie na potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

Poznaj Inbound marketing - jak skutecznie można go zautomatyzować?

Dlaczego NPS jest istotny?

Net Promoter Score (NPS) jest kluczowym wskaźnikiem dla firm z wielu powodów, które wpływają na ich zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami, poprawy satysfakcji oraz osiągania lepszych wyników biznesowych. Oto główne powody, dlaczego NPS jest istotny:

1. Pomiar lojalności klientów

NPS pozwala firmom na ocenę lojalności klientów w sposób prosty i zrozumiały. Lojalni klienci są bardziej skłonni do powtarzania zakupów, co przekłada się na stały dochód dla firmy. Dzięki NPS firmy mogą identyfikować, jak wielu mają lojalnych klientów oraz monitorować zmiany w ich lojalności w czasie.

2. Prognozowanie wzrostu biznesu

Lojalni klienci, czyli promotorzy, nie tylko wracają po kolejne zakupy, ale również polecają firmę innym. To generuje pozytywną opinię wśród potencjalnych nowych klientów i prowadzi do wzrostu bazy klientów. Badania pokazują, że firmy z wysokim NPS rosną szybciej niż ich konkurenci.

3. Szybkie i precyzyjne informacje zwrotne

Jedno proste pytanie NPS daje firmom szybki wgląd w poziom satysfakcji klientów. Wyniki można łatwo analizować, co pozwala na szybką identyfikację problemów oraz wprowadzenie działań naprawczych. Firmy mogą szybko reagować na potrzeby klientów, co zwiększa ich satysfakcję i lojalność.

4. Segmentacja klientów

NPS pozwala na podział klientów na promotorów, neutralnych i krytyków. To ułatwia targetowanie działań marketingowych i obsługowych, skupiając się na wzmacnianiu relacji z promotorami, przekształcaniu neutralnych klientów w promotorów oraz odzyskiwaniu krytyków poprzez rozwiązanie ich problemów.

5. Poprawa jakości obsługi klienta

Analiza wyników NPS dostarcza cennych informacji na temat obszarów, które wymagają poprawy. Firmy mogą wykorzystać te dane do szkolenia pracowników, poprawy procesów oraz wdrażania nowych strategii obsługi klienta, co bezpośrednio wpływa na wzrost satysfakcji klientów.

6. Ułatwienie porównań branżowych

NPS jest powszechnie stosowany przez firmy na całym świecie, co umożliwia porównywanie wyników z innymi firmami w tej samej branży. Benchmarking NPS pozwala firmom ocenić swoje wyniki na tle konkurencji i identyfikować najlepsze praktyki.

7. Wsparcie strategii biznesowej

Dane z NPS mogą być wykorzystane do formułowania strategii biznesowych. Firmy mogą dostosowywać swoje produkty, usługi oraz podejście do klienta, bazując na informacji zwrotnej od klientów. W ten sposób NPS wspiera długoterminowy rozwój firmy i zwiększanie jej konkurencyjności na rynku.

8. Zwiększenie wartości dla akcjonariuszy

Firmy z wysokim NPS często wykazują lepsze wyniki finansowe, co zwiększa wartość dla akcjonariuszy. Lojalność klientów przekłada się na wyższe przychody, lepszą rentowność i stabilność finansową, co jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

W skrócie, NPS jest istotny, ponieważ dostarcza prostego, ale potężnego narzędzia do mierzenia i zarządzania lojalnością klientów, co ma bezpośredni wpływ na wzrost i sukces firmy.

Przeczytaj również Marketing automation w małej firmie

Jak mierzyć NPS?

Net Promoter Score (NPS) to wskaźnik mierzący lojalność klientów poprzez proste pytanie i analizę odpowiedzi. Oto kroki, jak skutecznie mierzyć NPS:

1. Formułowanie pytania NPS

Podstawowe pytanie NPS brzmi:"Jak prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę/produkt/usługę swoim znajomym lub rodzinie?"Odpowiedzi są udzielane na skali od 0 do 10, gdzie:

 • 0 oznacza "zdecydowanie nie polecam"
 • 10 oznacza "zdecydowanie polecam"

2. Zbieranie odpowiedzi

Aby uzyskać reprezentatywne wyniki, konieczne jest przeprowadzenie ankiety wśród różnorodnej grupy klientów. Można to zrobić za pomocą różnych kanałów:

 • E-mail: Wysyłanie ankiet do klientów po zakupie lub korzystaniu z usługi.
 • Strona internetowa: Wyświetlanie ankiety na stronie internetowej, np. po zakończeniu transakcji.
 • Telefon: Przeprowadzanie krótkich wywiadów telefonicznych.
 • Aplikacje mobilne: Implementacja ankiety w aplikacjach mobilnych.

3. Klasyfikacja odpowiedzi

Odpowiedzi klientów są klasyfikowane do trzech kategorii:

 • Promotorzy (9-10): Lojalni klienci, którzy aktywnie polecają firmę.
 • Neutralni (7-8): Zadowoleni klienci, którzy mogą być podatni na oferty konkurencji.
 • Krytycy (0-6): Niezadowoleni klienci, którzy mogą zniechęcać innych do korzystania z oferty firmy.

4. Obliczanie wyniku NPS

NPS jest obliczany za pomocą następującej formuły:NPS=%Promotoroˊw−%Krytykoˊw\text{NPS} = \% \text{Promotorów} - \% \text{Krytyków}NPS=%Promotoroˊw−%Krytykoˊw

Przykład:

 • Jeśli zebrano 100 odpowiedzi, z których 60 to promotorzy, 30 to neutralni, a 10 to krytycy:
  • % Promotorów = (60/100) * 100 = 60%
  • % Krytyków = (10/100) * 100 = 10%
  • NPS = 60% - 10% = 50

5. Analiza wyników

Wynik NPS pozwala firmie ocenić ogólny poziom lojalności klientów. Wyniki można analizować na różne sposoby:

 • Trend w czasie: Monitorowanie zmian NPS w czasie pozwala śledzić poprawę lub pogorszenie lojalności klientów.
 • Segmentacja: Analizowanie wyników według segmentów klientów (np. demografia, lokalizacja, typ produktu) pomaga zidentyfikować specyficzne obszary wymagające uwagi.
 • Porównania branżowe: Benchmarking wyników NPS z innymi firmami w branży pozwala ocenić pozycję firmy na tle konkurencji.

6. Działania naprawcze

Na podstawie wyników NPS, firmy mogą podejmować działania mające na celu poprawę satysfakcji i lojalności klientów:

 • Reagowanie na opinie krytyków: Identyfikacja problemów zgłaszanych przez krytyków i podejmowanie działań naprawczych.
 • Wzmacnianie relacji z promotorami: Nagradzanie lojalnych klientów i zachęcanie ich do dalszego polecania firmy.
 • Angażowanie neutralnych klientów: Przekształcanie zadowolonych, ale nieentuzjastycznych klientów w promotorów poprzez poprawę ich doświadczeń.

7. Komunikacja wyników

Regularne informowanie zespołu o wynikach NPS i wprowadzanie działań na ich podstawie wspiera kulturę organizacyjną nastawioną na klienta. Wyniki NPS mogą być również komunikowane akcjonariuszom, inwestorom i innym zainteresowanym stronom jako wskaźnik zdrowia firmy i lojalności klientów.

8. Regularne mierzenie

Aby NPS był skuteczny, powinien być mierzony regularnie, np. co kwartał lub pół roku, aby śledzić postępy i reagować na zmiany w satysfakcji klientów.

Mierzenie NPS jest prostym, ale skutecznym narzędziem do zrozumienia i poprawy lojalności klientów, co w konsekwencji przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Poznaj 10 procesów, które możesz zautomatyzować w swojej firmie już dziś

Analiza wyników NPS

Po zebraniu odpowiedzi i obliczeniu wyniku Net Promoter Score (NPS), następnym kluczowym krokiem jest analiza wyników. Analiza ta pozwala firmom na wyciągnięcie praktycznych wniosków i podjęcie działań mających na celu poprawę satysfakcji oraz lojalności klientów. Oto jak przeprowadzić analizę wyników NPS:

1. Segmentacja danych

Segmentacja pozwala na bardziej szczegółowe zrozumienie wyników NPS. Można segmentować dane według różnych kryteriów:

 • Demografia: Wiek, płeć, lokalizacja geograficzna.
 • Typ klienta: Nowi vs. stali klienci, typ produktu/usługi zakupionej.
 • Kanał sprzedaży: Online vs. offline, różne platformy sprzedażowe.

2. Identyfikacja trendów

Śledzenie wyników NPS w czasie pomaga zidentyfikować trendy i wzorce:

 • Trend wzrostowy: Poprawa NPS może wskazywać na skuteczność podjętych działań.
 • Trend spadkowy: Pogorszenie NPS wymaga natychmiastowej analizy przyczyn i podjęcia działań naprawczych.

3. Analiza komentarzy

Oprócz liczbowego wyniku NPS, wartościowe są również otwarte komentarze od klientów:

 • Promotorzy: Analizowanie, co klienci cenią najbardziej, aby wzmacniać te elementy.
 • Krytycy: Identyfikacja głównych problemów i frustracji, które można rozwiązać.
 • Neutralni: Zrozumienie, co powstrzymuje ich od stania się promotorami.

4. Porównania branżowe (benchmarking)

Porównywanie wyników NPS z wynikami innych firm w tej samej branży pomaga ocenić pozycję firmy:

 • Średnia branżowa: Wiedza o tym, jak firma wypada na tle konkurencji.
 • Najlepsi w branży: Identyfikacja liderów branży i analiza ich praktyk, które można zastosować w swojej firmie.

5. Ocena wpływu na wyniki biznesowe

Analiza, jak wyniki NPS korelują z kluczowymi wskaźnikami biznesowymi:

 • Wzrost przychodów: Promotorzy są bardziej skłonni do powtarzania zakupów i generowania większych przychodów.
 • Koszty obsługi klienta: Zadowoleni klienci mogą generować mniej zgłoszeń i problemów, co obniża koszty obsługi.
 • Retention rate: Lojalni klienci mają wyższy wskaźnik retencji, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy.

6. Działania naprawcze i optymalizacyjne

Na podstawie analizy wyników NPS można podjąć konkretne działania:

 • Poprawa jakości obsługi: Szkolenia dla pracowników, zmiany w procesach obsługi klienta.
 • Udoskonalenie produktów/usług: Wprowadzanie zmian na podstawie feedbacku od krytyków i neutralnych klientów.
 • Programy lojalnościowe: Zachęcanie promotorów do dalszego polecania firmy oraz nagradzanie ich za lojalność.

7. Komunikacja wyników wewnątrz firmy

Regularne komunikowanie wyników NPS oraz planowanych działań do zespołów w firmie:

 • Rada zarządzająca: Informowanie o strategicznych kierunkach opartych na wynikach NPS.
 • Zespoły operacyjne: Dzielnie się wynikami i planami działania z zespołami bezpośrednio pracującymi z klientami.

8. Ciągłe doskonalenie

NPS nie jest jednorazowym działaniem, ale ciągłym procesem:

 • Regularne pomiary: Regularne zbieranie danych NPS, aby monitorować postępy.
 • Adaptacja strategii: Dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się wyniki i feedback klientów.

Podsumowując, analiza wyników NPS jest nie tylko o zrozumieniu, co klienci myślą o firmie, ale także o podejmowaniu konkretnych działań w celu poprawy ich doświadczeń i zwiększenia lojalności. Dzięki regularnej i dokładnej analizie, firmy mogą skutecznie zarządzać relacjami z klientami i budować długoterminowy sukces.

Przeczytaj również Marketing napędzany danymi – Jak analiza danych pomaga w zdobywaniu klientów

Jak poprawić NPS?

Poprawa Net Promoter Score (NPS) wymaga strategicznego podejścia skoncentrowanego na zrozumieniu potrzeb klientów, rozwiązaniu ich problemów i dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w poprawie NPS:

1. Zrozumienie feedbacku klientów

 • Analiza komentarzy: Przeanalizuj otwarte odpowiedzi i komentarze od klientów, aby zrozumieć, co dokładnie wpływa na ich poziom zadowolenia lub niezadowolenia.
 • Identyfikacja wzorców: Szukaj powtarzających się tematów lub problemów w feedbacku krytyków, neutralnych klientów i promotorów.

2. Segmentacja klientów

 • Grupowanie klientów: Segmentuj klientów na podstawie demografii, historii zakupów, kanałów komunikacji itp., aby lepiej zrozumieć różnice w ich doświadczeniach i potrzebach.
 • Dostosowanie działań: Opracuj strategie dostosowane do poszczególnych segmentów klientów.

3. Poprawa jakości obsługi klienta

 • Szkolenie personelu: Regularnie szkol pracowników obsługi klienta w zakresie empatii, rozwiązywania problemów i skutecznej komunikacji.
 • Zwiększenie dostępności: Upewnij się, że klienci mogą łatwo skontaktować się z obsługą klienta przez różne kanały (telefon, e-mail, czat na żywo).

4. Udoskonalenie produktów i usług

 • Monitorowanie jakości: Regularnie sprawdzaj i ulepszaj jakość swoich produktów i usług na podstawie feedbacku klientów.
 • Innowacje: Wdrażaj nowe funkcje i ulepszenia, które spełniają oczekiwania i potrzeby klientów.

5. Personalizacja doświadczeń klientów

 • Spersonalizowane komunikaty: Personalizuj e-maile, oferty i komunikację z klientami na podstawie ich historii zakupów i preferencji.
 • Programy lojalnościowe: Twórz programy lojalnościowe, które nagradzają promotorów za ich wsparcie i zachęcają neutralnych klientów do częstszych zakupów.

6. Proaktywne reagowanie na problemy

 • Szybka reakcja: Szybko reaguj na zgłoszenia i skargi klientów, starając się rozwiązywać problemy jak najszybciej.
 • Feedback loop: Informuj klientów o wprowadzanych zmianach na podstawie ich feedbacku, pokazując, że ich opinie są wartościowe.

7. Monitorowanie i ewaluacja

 • Regularne pomiary: Regularnie mierz NPS, aby śledzić postępy i oceniać skuteczność wprowadzonych działań.
 • Benchmarking: Porównuj swoje wyniki z wynikami konkurencji i liderów branży, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

8. Zarządzanie relacjami z klientami

 • Budowanie relacji: Skup się na budowaniu długoterminowych relacji z klientami poprzez regularne interakcje i angażowanie się w ich potrzeby.
 • Zarządzanie oczekiwaniami: Upewnij się, że obietnice marketingowe są realistyczne i że firma jest w stanie je spełnić.

9. Angażowanie całej organizacji

 • Kultura skoncentrowana na kliencie: Promuj kulturę organizacyjną, w której każdy pracownik jest odpowiedzialny za zadowolenie klientów.
 • Współpraca między działami: Zachęcaj do współpracy między różnymi działami (np. obsługa klienta, marketing, sprzedaż, IT) w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemów klientów.

10. Użycie technologii

 • Automatyzacja: Wykorzystuj narzędzia do automatyzacji marketingu i obsługi klienta, aby poprawić efektywność i spójność interakcji z klientami.
 • Analiza danych: Korzystaj z narzędzi analitycznych do monitorowania wyników NPS i identyfikowania obszarów do poprawy.

Podsumowując, poprawa NPS wymaga zaangażowania całej organizacji i skoncentrowania się na dostarczaniu doskonałych doświadczeń klientom. Regularne zbieranie i analiza feedbacku, wprowadzanie ulepszeń oraz budowanie silnych relacji z klientami są kluczowymi elementami tego procesu.

Dowiedz się również Dlaczego potrzebujesz automatyzacji contentu

Zastosowanie NPS w różnych branżach

Net Promoter Score (NPS) jest wszechstronnym narzędziem, które może być zastosowane w różnych branżach, aby ocenić lojalność klientów i zidentyfikować obszary do poprawy. Poniżej przedstawiono, jak NPS może być używany w kilku kluczowych sektorach.

1. Branża Retail (handel detaliczny)

 • Zbieranie feedbacku po zakupie: Sklepy detaliczne mogą zbierać NPS bezpośrednio po dokonaniu zakupu przez klientów, pytając o ich doświadczenia w sklepie.
 • Ocena jakości obsługi: Sklepy mogą oceniać, jak pracownicy obsługi wpływają na doświadczenia klientów, co pozwala na identyfikację potrzeb szkoleniowych.
 • Optymalizacja oferty produktowej: Analiza NPS może pomóc w zrozumieniu, które produkty spełniają oczekiwania klientów, a które wymagają poprawy.

2. E-commerce

 • Śledzenie satysfakcji na różnych etapach: Sklepy internetowe mogą zbierać NPS na różnych etapach ścieżki zakupowej, od nawigacji na stronie, przez proces zakupu, aż po dostawę.
 • Personalizacja doświadczeń: E-commerce może wykorzystać dane NPS do personalizacji ofert i komunikacji, poprawiając satysfakcję klientów.
 • Redukcja wskaźnika porzuconych koszyków: Identyfikacja problemów związanych z porzucaniem koszyków na podstawie feedbacku klientów i wprowadzenie odpowiednich zmian.

3. Branża finansowa

 • Ocena produktów finansowych: Banki i firmy ubezpieczeniowe mogą stosować NPS do oceny zadowolenia z konkretnych produktów, takich jak kredyty, konta bankowe, polisy ubezpieczeniowe.
 • Jakość obsługi klienta: Monitorowanie NPS po interakcjach z działem obsługi klienta, aby ocenić skuteczność i jakość świadczonych usług.
 • Zarządzanie relacjami z klientami: Wykorzystanie NPS do identyfikacji lojalnych klientów, którzy mogą być skłonni do zakupu dodatkowych usług lub produktów.

4. Branża technologiczna (IT)

 • Ocena produktów i usług: Firmy technologiczne mogą zbierać NPS po wdrożeniu nowych wersji oprogramowania, aby ocenić ich odbiór przez użytkowników.
 • Wsparcie techniczne: Zbieranie NPS po zgłoszeniach do helpdesku lub wsparcia technicznego, aby ocenić jakość świadczonych usług.
 • Retencja użytkowników: Identyfikacja czynników wpływających na lojalność klientów, co pozwala na opracowanie strategii retencji i zmniejszenie churn rate.

5. Branża hotelarska i turystyczna

 • Ocena doświadczeń gości: Hotele mogą zbierać NPS po zakończeniu pobytu, aby ocenić ogólne zadowolenie gości z usług i udogodnień.
 • Usługi dodatkowe: Analiza NPS może pomóc w zrozumieniu, które usługi dodatkowe (np. spa, restauracje) są najbardziej cenione przez gości.
 • Marketing i rekomendacje: Zadowoleni goście (promotorzy) mogą być zachęcani do zostawiania pozytywnych recenzji i rekomendacji, co przyciąga nowych klientów.

6. Branża edukacyjna

 • Zadowolenie studentów: Szkoły i uniwersytety mogą stosować NPS do oceny zadowolenia studentów z kursów, programów i infrastruktury.
 • Efektywność programów edukacyjnych: Analiza NPS może pomóc w identyfikacji mocnych i słabych stron programów edukacyjnych, prowadząc do ich ulepszenia.
 • Zaangażowanie rodziców: W szkołach podstawowych i średnich NPS może być używany do oceny satysfakcji rodziców z jakości edukacji i komunikacji z placówką.

7. Branża zdrowotna

 • Ocena doświadczeń pacjentów: Szpitale i kliniki mogą stosować NPS do oceny zadowolenia pacjentów z opieki medycznej, lekarzy i personelu pomocniczego.
 • Jakość usług medycznych: Analiza NPS może pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, takich jak czas oczekiwania, komfort pacjentów, czy komunikacja z personelem.
 • Programy profilaktyczne: Zbieranie NPS od uczestników programów profilaktycznych, aby ocenić ich skuteczność i atrakcyjność dla pacjentów.

8. Branża usług profesjonalnych

 • Ocena jakości usług: Firmy świadczące usługi profesjonalne (np. prawnicze, konsultingowe) mogą zbierać NPS po zakończeniu projektu, aby ocenić zadowolenie klientów z jakości świadczonych usług.
 • Budowanie relacji: Wykorzystanie NPS do identyfikacji lojalnych klientów, którzy mogą być bardziej skłonni do korzystania z dodatkowych usług.
 • Marketing szeptany: Zadowoleni klienci (promotorzy) mogą być kluczowi w generowaniu nowych leadów poprzez rekomendacje i pozytywne opinie.

W każdej branży NPS może być potężnym narzędziem do zrozumienia i poprawy doświadczeń klientów, co prowadzi do większej lojalności i lepszych wyników biznesowych.

Przeczytaj również Jak zaplanować sprzedaż – scenariusze Marketing Automation

NPS w kontekście innych wskaźników

Net Promoter Score (NPS) jest jednym z wielu wskaźników, które firmy mogą wykorzystać do oceny doświadczeń klientów i efektywności swoich działań. Aby uzyskać pełniejszy obraz satysfakcji i lojalności klientów, warto rozważyć NPS w kontekście innych wskaźników. Oto kilka z najważniejszych wskaźników, które mogą być używane razem z NPS:

1. CSAT (Customer Satisfaction Score)

 • Definicja: CSAT mierzy ogólną satysfakcję klientów z określonym produktem, usługą lub interakcją.
 • Zastosowanie: Zwykle zbierany po zakończeniu transakcji lub interakcji, np. po rozmowie z obsługą klienta.
 • Porównanie z NPS: Podczas gdy NPS mierzy lojalność i skłonność do polecania, CSAT koncentruje się na natychmiastowej satysfakcji z określonego aspektu doświadczenia klienta. NPS daje długoterminowy obraz lojalności, a CSAT dostarcza informacji o krótkoterminowej satysfakcji.

2. CES (Customer Effort Score)

 • Definicja: CES mierzy, jak łatwo klienci mogą osiągnąć swoje cele w interakcjach z firmą, np. rozwiązanie problemu lub dokonanie zakupu.
 • Zastosowanie: Często używany po interakcjach z obsługą klienta, np. po zakończeniu rozmowy telefonicznej lub sesji czatu.
 • Porównanie z NPS: CES koncentruje się na łatwości interakcji, co może wpływać na lojalność klienta, podczas gdy NPS mierzy ogólną skłonność do polecania firmy. Niski wynik CES może prowadzić do niskiego NPS, ale nie zawsze jest to bezpośrednio powiązane.

3. Churn Rate (Wskaźnik odpływu klientów)

 • Definicja: Churn rate mierzy procent klientów, którzy rezygnują z usług firmy w określonym okresie.
 • Zastosowanie: Kluczowy wskaźnik w branżach opartych na subskrypcji, takich jak telekomunikacja, SaaS czy media strumieniowe.
 • Porównanie z NPS: NPS jest wskaźnikiem predykcyjnym, który może wskazywać na potencjalny churn. Wysoki NPS często koreluje z niskim churn rate, ponieważ lojalni klienci rzadziej rezygnują z usług firmy.

4. LTV (Lifetime Value)

 • Definicja: LTV mierzy całkowitą wartość finansową, jaką klient przyniesie firmie przez cały okres swojej relacji z firmą.
 • Zastosowanie: Ważny wskaźnik w strategii długoterminowej, pomagający w ocenie rentowności klientów i skuteczności działań marketingowych.
 • Porównanie z NPS: Wysoki NPS może prowadzić do wyższego LTV, ponieważ lojalni klienci mają tendencję do dokonywania powtarzających się zakupów i generowania większych przychodów w dłuższym okresie.

5. CRR (Customer Retention Rate)

 • Definicja: CRR mierzy procent klientów, którzy pozostają z firmą przez określony okres.
 • Zastosowanie: Kluczowy wskaźnik w ocenie skuteczności programów lojalnościowych i działań retencyjnych.
 • Porównanie z NPS: NPS może być używany jako wskaźnik wyprzedzający CRR. Klienci z wysokim NPS są bardziej skłonni do pozostania lojalnymi, co prowadzi do wyższego wskaźnika retencji.

6. VOC (Voice of the Customer)

 • Definicja: VOC obejmuje różne metody zbierania opinii klientów, takie jak ankiety, wywiady, recenzje online, itp.
 • Zastosowanie: VOC daje szczegółowy wgląd w potrzeby, oczekiwania i problemy klientów.
 • Porównanie z NPS: NPS jest częścią VOC, dostarczając skonsolidowanego wskaźnika lojalności. VOC, z kolei, dostarcza bardziej szczegółowych i jakościowych danych, które mogą uzupełniać wyniki NPS.

7. Engagement Metrics (Wskaźniki zaangażowania)

 • Definicja: Wskaźniki takie jak liczba odwiedzin na stronie, czas spędzony na stronie, współczynnik klikalności (CTR), itp.
 • Zastosowanie: Pomaga zrozumieć, jak klienci angażują się z treściami i produktami firmy.
 • Porównanie z NPS: Wysokie zaangażowanie często koreluje z wysokim NPS, ponieważ zaangażowani klienci są bardziej skłonni do polecania firmy. Jednak NPS dostarcza bardziej bezpośredniego wskaźnika lojalności.

Wnioski

NPS jest potężnym wskaźnikiem, który dostarcza cennych informacji o lojalności klientów i ich skłonności do polecania firmy. Jednak aby uzyskać pełny obraz doświadczeń klientów, firmy powinny łączyć NPS z innymi wskaźnikami, takimi jak CSAT, CES, churn rate, LTV, CRR, VOC, i wskaźniki zaangażowania. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów, identyfikować obszary do poprawy i podejmować bardziej trafne decyzje strategiczne.

Przyszłość NPS

Net Promoter Score (NPS) od lat jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez firmy do mierzenia lojalności klientów. Jak każde narzędzie, również NPS ewoluuje, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby biznesu i konsumentów. Oto kilka kluczowych trendów i prognoz dotyczących przyszłości NPS.

1. Integracja z technologiami AI i Machine Learning

 • Zaawansowana analiza danych: Wykorzystanie sztucznej inteligencji i machine learning do analizy dużych zbiorów danych NPS umożliwi identyfikację ukrytych wzorców i trendów, które mogą być niewidoczne dla ludzkiego oka.
 • Predykcja lojalności: AI może pomóc w przewidywaniu przyszłych zachowań klientów na podstawie ich wyników NPS oraz innych danych demograficznych i behawioralnych.
 • Automatyzacja działań naprawczych: Algorytmy mogą automatycznie sugerować konkretne działania naprawcze w odpowiedzi na niskie wyniki NPS, przyspieszając proces poprawy satysfakcji klientów.

2. Personalizacja komunikacji z klientem

 • Segmentacja klientów: Na podstawie wyników NPS i innych danych, firmy będą mogły lepiej segmentować swoich klientów i dostosowywać komunikację oraz oferty do poszczególnych grup.
 • Spersonalizowane akcje marketingowe: Wyniki NPS mogą być używane do tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych, które odpowiadają na konkretne potrzeby i oczekiwania klientów.

3. Integracja z innymi wskaźnikami i systemami

 • Holistyczne podejście do doświadczeń klientów: Coraz częściej NPS będzie integrowany z innymi wskaźnikami, takimi jak CSAT, CES czy wskaźniki zaangażowania, aby dostarczyć pełniejszy obraz satysfakcji i lojalności klientów.
 • Zintegrowane systemy CRM: Narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) będą coraz bardziej zintegrowane z danymi NPS, umożliwiając bardziej kompleksowe zarządzanie doświadczeniami klientów.

4. Real-time Feedback i Actionable Insights

 • Natychmiastowy feedback: W przyszłości coraz więcej firm będzie zbierać i analizować dane NPS w czasie rzeczywistym, co umożliwi szybsze reagowanie na problemy i potrzeby klientów.
 • Actionable Insights: Wyniki NPS będą przekształcane w konkretne, mierzalne działania, które firmy będą mogły szybko wdrażać w celu poprawy doświadczeń klientów.

5. Rozwój w różnych branżach

 • Specjalistyczne zastosowania: NPS będzie rozwijał się w kierunku bardziej branżowych zastosowań, oferując specyficzne metody zbierania i analizowania danych dostosowane do różnych sektorów, takich jak e-commerce, usługi finansowe, zdrowie czy edukacja.
 • Benchmarking: Firmy będą mogły korzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi do porównywania swoich wyników NPS z wynikami konkurencji, co pozwoli na lepsze zrozumienie pozycji rynkowej i identyfikację najlepszych praktyk.

6. Zwiększenie roli w strategiach retencyjnych

 • Proaktywne działania retencyjne: Firmy będą coraz częściej wykorzystywać dane NPS do proaktywnych działań retencyjnych, takich jak programy lojalnościowe, spersonalizowane oferty czy wyjątkowe usługi dla klientów o wysokim potencjale.
 • Redukcja churn: Dzięki bardziej zaawansowanej analizie i predykcji na podstawie NPS, firmy będą mogły skuteczniej identyfikować klientów zagrożonych odejściem i podejmować działania, aby ich zatrzymać.

7. Edukacja i świadomość

 • Szkolenia i warsztaty: Większa świadomość znaczenia NPS wśród pracowników na różnych szczeblach organizacji. Firmy będą inwestować w szkolenia i warsztaty, aby pracownicy lepiej rozumieli, jak korzystać z NPS i jak na jego podstawie poprawiać doświadczenia klientów.
 • Transparentność: Firmy będą bardziej transparentne w komunikowaniu wyników NPS wewnętrznie i zewnętrznie, co może prowadzić do większej odpowiedzialności i skupienia na klientach.

Podsumowanie

Przyszłość NPS wygląda obiecująco, z coraz większym wykorzystaniem nowoczesnych technologii, integracją z innymi wskaźnikami i systemami oraz bardziej zaawansowaną analizą danych. Dzięki temu NPS będzie jeszcze bardziej precyzyjnym i wartościowym narzędziem do zarządzania lojalnością klientów i poprawy ich doświadczeń. W miarę jak firmy będą coraz lepiej rozumieć i wykorzystywać wyniki NPS, będą mogły budować silniejsze, bardziej lojalne relacje z klientami, co przełoży się na długoterminowy sukces biznesowy.

Poznaj Marketing automation w małej firmie

FAQ - dowiedz się czym jest NPS i dlaczego jest istotny

1. Czym jest Net Promoter Score (NPS)?

Net Promoter Score (NPS) to wskaźnik używany do mierzenia lojalności klientów wobec firmy. NPS opiera się na pytaniu: "Na ile prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę/produkt/usługę znajomemu lub współpracownikowi?" Odpowiedzi są udzielane na skali od 0 do 10.

2. Jakie są kategorie odpowiedzi w NPS?

Odpowiedzi na pytanie NPS są podzielone na trzy kategorie:

 • Promotorzy (9-10): Klienci, którzy są bardzo zadowoleni i skłonni polecać firmę innym.
 • Pasywni (7-8): Klienci, którzy są zadowoleni, ale nie na tyle, aby aktywnie polecać firmę.
 • Detraktorzy (0-6): Klienci, którzy są niezadowoleni i mogą odradzać korzystanie z usług firmy.

3. Jak oblicza się NPS?

NPS jest obliczany jako różnica między procentem promotorów a procentem detraktorów. Wynik NPS może wynosić od -100 do +100.

4. Dlaczego NPS jest istotny?

NPS jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ pozwala firmom zrozumieć poziom lojalności swoich klientów. Wysoki NPS sugeruje, że klienci są zadowoleni i skłonni do polecania firmy, co może prowadzić do wzrostu przychodów i pozytywnego wizerunku marki.

5. Jak NPS wpływa na strategię biznesową?

NPS dostarcza firmom cennych informacji, które mogą być używane do poprawy produktów, usług i doświadczeń klientów. Firmy mogą identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować działania, aby zwiększyć lojalność klientów.

6. Jak często powinno się mierzyć NPS?

Częstotliwość mierzenia NPS zależy od specyfiki firmy i jej celów. Niektóre firmy mierzą NPS po każdej interakcji z klientem, inne przeprowadzają ankiety kwartalnie lub rocznie.

7. Jakie są najlepsze praktyki w mierzeniu NPS?

 • Regularność: Regularne zbieranie danych NPS pozwala na monitorowanie trendów i szybką reakcję na zmiany.
 • Segmentacja: Analizowanie wyników NPS według segmentów klientów, takich jak demografia, typ produktu czy kanał sprzedaży, może dostarczyć bardziej szczegółowych informacji.
 • Działanie: Wyniki NPS powinny prowadzić do konkretnych działań naprawczych i optymalizacyjnych.

8. Czy NPS ma jakieś ograniczenia?

Tak, NPS ma pewne ograniczenia. Nie dostarcza szczegółowych informacji o przyczynach lojalności lub niezadowolenia klientów. Dlatego warto go uzupełniać innymi wskaźnikami i metodami badawczymi.

9. Jakie inne wskaźniki warto rozważyć razem z NPS?

Warto rozważyć wskaźniki takie jak CSAT (Customer Satisfaction Score), CES (Customer Effort Score), churn rate, LTV (Lifetime Value) oraz wskaźniki zaangażowania klientów, aby uzyskać pełniejszy obraz satysfakcji i lojalności klientów.

10. Jakie są przyszłe trendy w NPS?

Przyszłość NPS wiąże się z integracją zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i machine learning, które umożliwią bardziej zaawansowaną analizę danych, predykcję lojalności klientów oraz automatyzację działań naprawczych.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing