powrot do bloga
/
/
marketing
/
Marketing B2B - jak marketing automation wspiera procesy sprzedaży

Marketing B2B - jak marketing automation wspiera procesy sprzedaży

Hauer Mateusz LinkedIn
Marketing B2B - jak marketing automation wspiera procesy sprzedaży

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży w sektorze B2B staje się coraz bardziej wymagające. Firmy muszą nie tylko dotrzeć do odpowiednich klientów, ale także utrzymać z nimi trwałe i owocne relacje, co często wymaga złożonych działań marketingowych. W takim kontekście, narzędzia marketing automation stają się kluczowym elementem strategii marketingowej dla firm działających w sektorze B2B. Automatyzacja marketingu nie tylko usprawnia procesy sprzedaży, ale także pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, dostarczenie spersonalizowanych treści oraz efektywne zarządzanie lejdami sprzedażowymi. W niniejszym artykule przyjrzymy się z bliska, jak marketing automation wspiera procesy sprzedaży w biznesie do biznesu, analizując najważniejsze korzyści, praktyki oraz trendy w tej dziedzinie.

Doweidz się Jak i na czym marketing automation pomoże ci zaoszczędzić

Spis treści:

 1. Wpływ marketingu B2B na procesy sprzedaży
 2. Korzyści marketing automation dla procesów sprzedaży B2B
 3. Implementacja marketing automation w procesach sprzedaży B2B
 4. Praktyczne przykłady wykorzystania marketing automation w B2B
 5. Wyzwania w implementacji marketing automation w B2B
 6. Trendy w marketing automation dla procesów sprzedaży B2B

Wpływ marketingu B2B na procesy sprzedaży

Wpływ marketingu B2B na procesy sprzedaży jest istotny i coraz bardziej widoczny w dzisiejszym świecie biznesowym. Oto kilka kluczowych aspektów, które pokazują jak marketing B2B wpływa na procesy sprzedaży:

 1. Generowanie leadów: Marketing B2B odgrywa kluczową rolę w generowaniu leadów poprzez różnorodne działania, takie jak content marketing, reklama cyfrowa, czy działania na mediach społecznościowych. Dobrze zaplanowana i skuteczna strategia marketingowa może dostarczyć wysokiej jakości leadów, które są gotowe do konwersji przez dział sprzedaży.
 2. Budowanie świadomości marki: Skuteczny marketing B2B pozwala firmom budować silną świadomość marki wśród swojej grupy docelowej. Dzięki odpowiednio zaplanowanym kampaniom marketingowym, firma może dotrzeć do potencjalnych klientów w kluczowych momentach, zwiększając swoją widoczność i rozpoznawalność na rynku.
 3. Edukacja klientów: W środowisku B2B, gdzie podejmowanie decyzji zakupowych często jest złożone i wymaga analizy różnych opcji, marketing odgrywa istotną rolę w edukowaniu klientów na temat produktów i usług. Poprzez dostarczanie wartościowych treści i materiałów informacyjnych, marketing może pomóc klientom lepiej zrozumieć swoje potrzeby i wybierać najlepsze rozwiązania.
 4. Nurtowanie leadów: Marketing B2B wspiera proces sprzedaży poprzez nurtowanie leadów, czyli utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi klientami i stopniowe prowadzenie ich przez lejek sprzedażowy. Dzięki odpowiednio zaplanowanym działaniom marketingowym, firma może dostarczać spersonalizowane treści i oferty, które przyczyniają się do budowania zaufania i przygotowania klientów do zakupu.
 5. Analiza danych: Marketing B2B opiera się coraz bardziej na analizie danych, co pozwala firmom lepiej zrozumieć swoich klientów i efektywniej dostosowywać swoje działania marketingowe. Analiza danych pozwala na śledzenie zachowań klientów, identyfikację trendów rynkowych oraz mierzenie efektywności poszczególnych kampanii marketingowych, co umożliwia ciągłą optymalizację strategii marketingowej.

Wpływ marketingu B2B na procesy sprzedaży jest zatem znaczący i coraz bardziej istotny dla sukcesu firm działających w tym sektorze. Dobre zaplanowane i skuteczne działania marketingowe mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, budowy trwałych relacji z klientami oraz wzrostu biznesu.

Poznaj Inbound marketing - jak skutecznie można go zautomatyzować?

Korzyści marketing automation dla procesów sprzedaży B2B

Marketing automation przynosi wiele korzyści dla procesów sprzedaży w sektorze B2B. Oto niektóre z kluczowych korzyści:

 1. Skuteczniejsze generowanie leadów:
  • Automatyzacja kampanii marketingowych: Narzędzia marketing automation umożliwiają tworzenie i zarządzanie złożonymi kampaniami marketingowymi, które mogą przyciągnąć i zaangażować potencjalnych klientów.
  • Lepsze targetowanie: Zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają na precyzyjne targetowanie odbiorców na podstawie danych demograficznych, zachowań online i innych kryteriów.
 2. Personalizacja komunikacji z klientami:
  • Spersonalizowane treści: Marketing automation pozwala na tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do różnych segmentów klientów, co zwiększa zaangażowanie i skuteczność kampanii.
  • Dynamiczne treści: Możliwość dostosowywania treści w czasie rzeczywistym na podstawie zachowań użytkowników, co zapewnia bardziej relewantne i atrakcyjne doświadczenie dla klientów.
 3. Automatyczne nurtowanie leadów:
  • Lejek sprzedażowy: Narzędzia marketing automation umożliwiają automatyczne prowadzenie leadów przez lejek sprzedażowy, dostarczając im odpowiednie treści na każdym etapie procesu zakupowego.
  • Scoring leadów: Automatyczne przypisywanie punktów leadom na podstawie ich zachowań i interakcji, co pomaga działowi sprzedaży skupić się na najbardziej obiecujących leadach.
 4. Analiza danych i optymalizacja działań:
  • Śledzenie wyników kampanii: Narzędzia marketing automation dostarczają szczegółowych danych na temat skuteczności kampanii marketingowych, co umożliwia ciągłą optymalizację działań.
  • Integracja z CRM: Integracja z systemami CRM pozwala na lepsze zarządzanie danymi klientów i śledzenie ich interakcji z firmą na każdym etapie lejka sprzedażowego.
 5. Zwiększenie efektywności działań sprzedażowych:
  • Automatyzacja zadań: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak wysyłanie e-maili, przypomnienia i follow-upy, pozwala działowi sprzedaży skupić się na bardziej strategicznych działaniach.
  • Zarządzanie kampaniami wielokanałowymi: Możliwość zarządzania kampaniami na różnych kanałach (e-mail, media społecznościowe, strony internetowe) z jednego miejsca, co zapewnia spójność i skuteczność działań marketingowych.
 6. Poprawa relacji z klientami:
  • Lepsze zrozumienie potrzeb klientów: Analiza zachowań klientów i ich interakcji z treściami marketingowymi pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji.
  • Utrzymanie kontaktu: Automatyzacja umożliwia regularne i systematyczne utrzymywanie kontaktu z klientami, co buduje zaufanie i lojalność.
 7. Skalowalność działań marketingowych:
  • Rozwój bez zwiększania zasobów: Marketing automation pozwala na skalowanie działań marketingowych bez konieczności proporcjonalnego zwiększania liczby pracowników, co jest szczególnie ważne dla rozwijających się firm B2B.
  • Elastyczność i adaptacja: Narzędzia te są na tyle elastyczne, że mogą być dostosowane do różnych strategii marketingowych i zmieniających się potrzeb biznesowych.

Korzyści te pokazują, że marketing automation nie tylko wspiera procesy sprzedaży, ale również przyczynia się do ogólnego wzrostu efektywności i skuteczności działań marketingowych w sektorze B2B.

Przeczytaj również Marketing automation w małej firmie

Implementacja marketing automation w procesach sprzedaży B2B

Implementacja marketing automation w procesach sprzedaży B2B wymaga przemyślanej strategii, odpowiedniego przygotowania i wdrożenia krok po kroku. Oto najważniejsze etapy tego procesu:

1. Określenie celów i strategii

 • Zdefiniowanie celów: Ustal, co chcesz osiągnąć dzięki marketing automation – czy jest to zwiększenie liczby leadów, poprawa nurtowania leadów, zwiększenie konwersji, czy też optymalizacja działań marketingowych.
 • Tworzenie strategii: Opracuj strategię, która będzie obejmować wszystkie aspekty marketingu i sprzedaży, w tym segmentację rynku, ścieżki klientów, kanały komunikacji i metody pomiaru wyników.

2. Wybór odpowiednich narzędzi i platform

 • Badanie dostępnych opcji: Przeprowadź badanie dostępnych platform marketing automation (np. HubSpot, Marketo, Pardot, ActiveCampaign) i oceniaj je pod kątem funkcji, integracji, łatwości użycia i kosztów.
 • Dopasowanie do potrzeb: Wybierz narzędzie, które najlepiej odpowiada na specyficzne potrzeby Twojego biznesu, biorąc pod uwagę skalę działalności, dostępne zasoby oraz wymagania techniczne.

3. Integracja z istniejącymi systemami

 • CRM i inne systemy: Zintegruj wybrane narzędzie marketing automation z istniejącymi systemami CRM i innymi narzędziami wykorzystywanymi przez dział sprzedaży i marketingu. Zapewni to płynny przepływ danych i umożliwi lepsze zarządzanie danymi klientów.
 • Ustawienia techniczne: Skonfiguruj narzędzie marketing automation zgodnie z potrzebami firmy, uwzględniając struktury danych, śledzenie zachowań użytkowników oraz automatyzację kluczowych procesów.

4. Segmentacja bazy danych i tworzenie spersonalizowanych treści

 • Analiza bazy danych: Przeanalizuj istniejącą bazę danych klientów i leadów, aby zidentyfikować kluczowe segmenty, które będą targetowane za pomocą marketing automation.
 • Personalizacja komunikacji: Twórz spersonalizowane treści i kampanie marketingowe, które będą dostosowane do specyficznych potrzeb i zachowań poszczególnych segmentów klientów.

5. Tworzenie automatycznych nurtów leadów

 • Ścieżki nurtowania: Zdefiniuj ścieżki nurtowania leadów, które będą automatycznie dostarczać odpowiednie treści na każdym etapie lejka sprzedażowego.
 • Scoring leadów: Ustaw system punktacji leadów (lead scoring), który pomoże w ocenie zaangażowania i gotowości do zakupu, umożliwiając działowi sprzedaży skupienie się na najbardziej obiecujących leadach.

6. Monitorowanie i analiza wyników

 • Śledzenie kampanii: Regularnie monitoruj skuteczność kampanii marketing automation, korzystając z dostępnych narzędzi analitycznych.
 • Optymalizacja działań: Na podstawie zebranych danych dokonuj ciągłej optymalizacji działań, wprowadzając ulepszenia w kampaniach, treściach i procesach nurtowania leadów.

7. Edukacja i szkolenie zespołu

 • Szkolenie pracowników: Zapewnij odpowiednie szkolenia dla zespołu marketingowego i sprzedażowego, aby efektywnie korzystali z narzędzi marketing automation.
 • Współpraca między działami: Promuj współpracę między działami marketingu i sprzedaży, aby zapewnić spójność działań i maksymalizację wyników.

8. Regularna ocena i dostosowanie strategii

 • Analiza wyników: Regularnie oceniaj efektywność wdrożonej strategii marketing automation, uwzględniając kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).
 • Dostosowanie strategii: Na podstawie wyników analizy, wprowadzaj niezbędne zmiany i dostosowania w strategii, aby stale poprawiać efektywność i skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych.

Implementacja marketing automation w procesach sprzedaży B2B jest skomplikowanym, ale niezwykle korzystnym przedsięwzięciem, które może znacznie zwiększyć efektywność działań marketingowych, poprawić relacje z klientami i przyczynić się do wzrostu sprzedaży.

Poznaj 10 procesów, które możesz zautomatyzować w swojej firmie już dziś

Praktyczne przykłady wykorzystania marketing automation w B2B

Marketing automation w sektorze B2B może być wykorzystywany na wiele praktycznych sposobów, aby zwiększyć efektywność procesów sprzedażowych i marketingowych. Oto kilka konkretnych przykładów:

1. Automatyzacja e-mail marketingu

 • Welcome Series: Po zapisaniu się nowego użytkownika na listę mailingową, automatyczny system wysyła serię powitalnych e-maili, które wprowadzają nowego subskrybenta w ofertę firmy, przedstawiają jej usługi i zachęcają do pierwszej interakcji.
 • Lead Nurturing Campaigns: Tworzenie automatycznych kampanii e-mailowych, które dostarczają spersonalizowane treści na podstawie zachowań i zainteresowań odbiorców, pomagając przesuwać leady przez lejek sprzedażowy.

2. Scoring i nurtowanie leadów

 • Lead Scoring: Automatyczne przypisywanie punktów leadom na podstawie ich interakcji z treściami marketingowymi, co pomaga działowi sprzedaży zidentyfikować najbardziej obiecujących potencjalnych klientów.
 • Behavioral Triggers: Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail na podstawie konkretnych działań użytkowników, takich jak odwiedzenie strony produktu, pobranie e-booka czy uczestnictwo w webinarze.

3. Personalizacja komunikacji

 • Dynamiczne Treści: Zastosowanie dynamicznych treści w e-mailach i na stronach internetowych, które dostosowują się do preferencji i historii zachowań użytkownika, zapewniając bardziej angażujące i relewantne doświadczenia.
 • Segmentacja Klientów: Automatyczna segmentacja bazy danych klientów na podstawie różnych kryteriów, takich jak branża, stanowisko, wielkość firmy, co umożliwia bardziej precyzyjne targetowanie komunikacji.

4. Automatyzacja kampanii marketingowych

 • Retargeting: Automatyczne uruchamianie kampanii retargetingowych dla osób, które odwiedziły stronę internetową, ale nie dokonały zakupu, poprzez wyświetlanie im spersonalizowanych reklam w mediach społecznościowych i innych kanałach.
 • Event Marketing: Automatyczne zaproszenia na wydarzenia, przypomnienia i follow-upy po uczestnictwie w webinarach, targach branżowych czy konferencjach, co zwiększa zaangażowanie uczestników i szanse na konwersję.

5. Analiza i raportowanie

 • Real-Time Analytics: Narzędzia marketing automation dostarczają danych w czasie rzeczywistym na temat skuteczności kampanii marketingowych, co umożliwia szybkie reagowanie i wprowadzanie zmian.
 • Raporty Zautomatyzowane: Generowanie automatycznych raportów na temat wyników kampanii, które mogą być regularnie wysyłane do zespołów marketingu i sprzedaży, umożliwiając im podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji.

6. Integracja z CRM

 • Synchronizacja Danych: Automatyczne synchronizowanie danych między systemem marketing automation a CRM, co zapewnia spójność informacji o klientach i leadach oraz umożliwia lepsze zarządzanie relacjami z klientami.
 • Automatyczne Powiadomienia: Wysyłanie automatycznych powiadomień do zespołu sprzedaży o ważnych działaniach klientów, takich jak pobranie kluczowego materiału lub wypełnienie formularza kontaktowego, co umożliwia szybką reakcję i personalizowane podejście.

7. Remarketing i cross-selling

 • Automatyczne Kampanie Remarketingowe: Wysyłanie spersonalizowanych ofert i przypomnień do klientów, którzy porzucili koszyk zakupowy lub nie dokończyli procesu rejestracji.
 • Kampanie Cross-Sellingowe: Proponowanie dodatkowych produktów lub usług na podstawie wcześniejszych zakupów klientów, co zwiększa wartość zamówień i satysfakcję klientów.

Marketing automation w B2B jest potężnym narzędziem, które może znacząco poprawić efektywność działań marketingowych i sprzedażowych, prowadząc do lepszych wyników biznesowych i bardziej satysfakcjonujących relacji z klientami.

Przeczytaj również Marketing napędzany danymi – Jak analiza danych pomaga w zdobywaniu klientów

Wyzwania w implementacji marketing automation w B2B

Implementacja marketing automation w B2B wiąże się z wieloma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na skuteczność i efektywność tego procesu. Oto niektóre z głównych wyzwań:

1. Zbieranie i zarządzanie danymi

 • Jakość Danych: Utrzymanie wysokiej jakości danych jest kluczowe dla skuteczności marketing automation. Niska jakość danych, takie jak niekompletne, przestarzałe lub nieprawidłowe informacje, może prowadzić do nieefektywnych kampanii.
 • Integracja Danych: Zintegrowanie danych z różnych źródeł (CRM, systemy ERP, platformy analityczne) może być skomplikowane i czasochłonne. Brak spójności i harmonii między danymi może utrudnić pełne wykorzystanie potencjału marketing automation.

2. Personalizacja treści i komunikacji

 • Segmentacja Odbiorców: Skuteczna segmentacja klientów wymaga dokładnych danych i zrozumienia potrzeb oraz zachowań różnych segmentów. Błędy w segmentacji mogą prowadzić do nieodpowiednich i nieskutecznych kampanii.
 • Tworzenie Spersonalizowanych Treści: Przygotowanie spersonalizowanych treści dla różnych segmentów odbiorców wymaga znacznych zasobów czasowych i kreatywnych. Firmy mogą napotkać trudności w skalowaniu tych działań.

3. Integracja z innymi systemami

 • Kompatybilność Systemów: Integracja narzędzi marketing automation z istniejącymi systemami (CRM, systemy sprzedażowe, analityczne) może napotkać na problemy z kompatybilnością i wymagać dodatkowych zasobów IT.
 • Synchronizacja Danych: Utrzymanie spójnej synchronizacji danych między różnymi systemami jest kluczowe, aby uniknąć duplikacji, niespójności i utraty danych.

4. Zgodność z przepisami o ochronie danych

 • RODO i inne regulacje: Firmy muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO w Europie. Zapewnienie zgodności z regulacjami wymaga odpowiednich procedur i narzędzi, co może być wyzwaniem.
 • Zarządzanie Zgodą: Marketing automation wymaga zbierania zgód od użytkowników na przetwarzanie ich danych i wysyłanie komunikacji marketingowej. Zarządzanie tymi zgodami i dokumentowanie ich może być skomplikowane.

5. Wysoki koszt i zasoby potrzebne do wdrożenia

 • Koszty Implementacji: Wdrożenie zaawansowanych narzędzi marketing automation często wiąże się z wysokimi kosztami licencji, integracji i szkoleń.
 • Zasoby Ludzkie: Skuteczna implementacja i zarządzanie marketing automation wymagają wyszkolonego zespołu z odpowiednimi kompetencjami w zakresie marketingu, analizy danych i technologii.

6. Edukacja i szkolenie zespołu

 • Wiedza i Umiejętności: Wdrożenie marketing automation wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Firmy mogą napotkać trudności w znalezieniu lub przeszkoleniu odpowiednich pracowników.
 • Adaptacja Zespołu: Pracownicy mogą napotkać opór przed zmianą i potrzebować czasu, aby w pełni przystosować się do nowych narzędzi i procesów.

7. Mierzenie i analiza wyników

 • Definiowanie KPI: Określenie odpowiednich wskaźników efektywności (KPI) do oceny skuteczności kampanii marketing automation może być trudne.
 • Interpretacja Danych: Analiza i interpretacja danych z kampanii wymagają zaawansowanych umiejętności analitycznych. Firmy muszą być w stanie wyciągać właściwe wnioski i podejmować działania na ich podstawie.

8. Utrzymanie zaangażowania klientów

 • Zwiększona Konkurencja: W sektorze B2B konkurencja o uwagę klientów jest coraz większa. Utrzymanie zaangażowania klientów za pomocą marketing automation wymaga ciągłej optymalizacji i innowacyjności.
 • Złożoność Cyklu Zakupowego: Cykl zakupowy w B2B jest często dłuższy i bardziej złożony niż w B2C, co wymaga bardziej skomplikowanych i długoterminowych strategii nurtowania leadów.

9. Adaptacja do zmieniających się potrzeb rynku

 • Zmieniające się Preferencje Klientów: Preferencje i zachowania klientów mogą się zmieniać, co wymaga od firm elastyczności i szybkiego dostosowywania strategii marketing automation.
 • Nowe Technologie: Szybki rozwój technologii w marketingu wymaga ciągłego monitorowania nowych narzędzi i trendów oraz inwestowania w aktualizacje i szkolenia.

Mimo tych wyzwań, skuteczna implementacja marketing automation w B2B może przynieść znaczące korzyści, takie jak zwiększenie efektywności działań marketingowych, lepsze zarządzanie leadami i wyższa konwersja sprzedaży. Kluczem jest dokładne planowanie, odpowiednie zasoby i ciągłe dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych.

Dowiedz się również Dlaczego potrzebujesz automatyzacji contentu

Trendy w marketing automation dla procesów sprzedaży B2B

Marketing automation w procesach sprzedaży B2B rozwija się dynamicznie, wprowadzając nowe technologie i strategie, które mogą zwiększyć efektywność i skuteczność działań sprzedażowych i marketingowych. Oto najważniejsze trendy w marketing automation dla B2B:

1. Wzrost personalizacji i hiperpersonalizacji

 • Dynamiczne treści: Coraz większy nacisk kładzie się na tworzenie treści, które dostosowują się do indywidualnych potrzeb i zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym.
 • AI i machine learning: Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do analizy danych i tworzenia spersonalizowanych rekomendacji oraz ofert dla klientów.

2. Integracja z AI i machine learning

 • Automatyczne rekomendacje: Systemy marketing automation wykorzystują algorytmy AI do przewidywania potrzeb klientów i proponowania odpowiednich produktów lub usług.
 • Chatboty i asystenci wirtualni: Wdrażanie inteligentnych chatbotów do automatyzacji komunikacji z klientami, co umożliwia natychmiastową odpowiedź na zapytania i poprawia doświadczenie użytkownika.

3. Rozwój marketingu wielokanałowego (omnichannel)

 • Spójna komunikacja: Tworzenie zintegrowanych kampanii marketingowych, które obejmują różne kanały komunikacji, takie jak e-mail, media społecznościowe, SMS, push notifications i inne.
 • Synchronizacja danych: Automatyzacja umożliwia śledzenie i synchronizację interakcji klientów we wszystkich kanałach, co zapewnia spójne doświadczenie.

4. Zaawansowane analizy i raportowanie

 • Predictive analytics: Korzystanie z predykcyjnych analiz do przewidywania zachowań klientów i optymalizacji kampanii marketingowych.
 • Real-time analytics: Narzędzia marketing automation coraz częściej oferują analizy w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastowe reagowanie na zmiany w zachowaniach klientów i optymalizację działań.

5. Automatyzacja nurtowania leadów (lead nurturing)

 • Scoring leadów: Wykorzystanie bardziej zaawansowanych systemów scoringu leadów, które uwzględniają zarówno dane demograficzne, jak i zachowania użytkowników na różnych etapach ścieżki zakupowej.
 • Personalizowane ścieżki nurtowania: Tworzenie spersonalizowanych ścieżek nurtowania, które dostosowują się do unikalnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych leadów.

6. Content marketing automation

 • Automatyzacja tworzenia treści: Wykorzystanie narzędzi AI do automatycznego generowania treści, takich jak raporty, artykuły, posty na blogi i media społecznościowe.
 • Dystrybucja treści: Automatyzacja procesu dystrybucji treści do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie, co zwiększa zaangażowanie i skuteczność kampanii.

7. Integracja z platformami CRM

 • Synchronizacja CRM i marketing automation: Głębsza integracja narzędzi marketing automation z systemami CRM pozwala na lepsze zarządzanie danymi klientów i bardziej spersonalizowane podejście do marketingu i sprzedaży.
 • **Central

7. Integracja z platformami CRM (cd.)

 • Centralizacja danych: Dzięki integracji systemów CRM i marketing automation, wszystkie dane o klientach są przechowywane w jednym miejscu, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie relacjami z klientami i spójne doświadczenie na każdym etapie ścieżki zakupowej.
 • Automatyczne powiadomienia: Automatyczne wysyłanie powiadomień do zespołu sprzedaży o ważnych działaniach klientów, takich jak pobranie kluczowych materiałów czy wypełnienie formularza kontaktowego, co umożliwia szybką reakcję i bardziej spersonalizowane podejście.

8. Rozwój video marketingu

 • Personalizowane wideo: Wykorzystanie technologii do tworzenia spersonalizowanych filmów wideo, które mogą być automatycznie generowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań klientów.
 • Automatyzacja dystrybucji wideo: Narzędzia marketing automation mogą automatycznie dystrybuować treści wideo przez różne kanały, śledzić zaangażowanie odbiorców i dostosowywać kampanie na podstawie wyników.

9. Marketing account-based (ABM)

 • Targetowanie specyficznych kont: Marketing automation umożliwia bardziej precyzyjne targetowanie specyficznych kont biznesowych, które są kluczowe dla firmy, poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści i kampanii.
 • Personalizacja w ABM: Automatyzacja procesów w ABM pozwala na dostosowanie komunikacji do specyficznych potrzeb i wyzwań każdego konta, co zwiększa skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych.

10. Automatyzacja social media marketingu

 • Automatyczne publikowanie treści: Narzędzia marketing automation pozwalają na automatyczne planowanie i publikowanie postów na różnych platformach społecznościowych, co oszczędza czas i zapewnia regularność komunikacji.
 • Monitoring i analityka: Automatyzacja umożliwia monitorowanie zaangażowania na platformach społecznościowych w czasie rzeczywistym oraz analizę wyników kampanii, co pomaga w optymalizacji działań.

11. Udoskonalone chatboty i komunikatory

 • Inteligentne chatboty: Wdrożenie bardziej zaawansowanych chatbotów, które wykorzystują AI do prowadzenia bardziej złożonych i spersonalizowanych rozmów z klientami, zarówno na stronach internetowych, jak i w aplikacjach komunikacyjnych.
 • Automatyzacja obsługi klienta: Chatboty mogą automatycznie odpowiadać na często zadawane pytania, umawiać spotkania, a także prowadzić klientów przez proces zakupu, co poprawia efektywność obsługi klienta.

12. Automatyzacja procesów sprzedażowych

 • Automatyczne zadania i przypomnienia: Marketing automation może automatycznie tworzyć zadania i przypomnienia dla zespołów sprzedażowych, co zapewnia, że żaden lead nie zostanie pominięty.
 • Workflow automation: Tworzenie zautomatyzowanych workflowów, które prowadzą leady przez określone etapy procesu sprzedażowego, zwiększając efektywność i skuteczność działań sprzedażowych.

13. Skoncentrowanie na doświadczeniu klienta (CX)

 • Analiza journey klientów: Automatyzacja umożliwia śledzenie całej ścieżki klienta od pierwszego kontaktu do finalizacji sprzedaży, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i optymalizację każdego etapu journey.
 • Zarządzanie cyklem życia klienta: Automatyzacja pomaga w zarządzaniu całym cyklem życia klienta, dostarczając odpowiednie treści i oferty w odpowiednich momentach, co zwiększa lojalność i wartość klienta w czasie.

14. Przyszłość z IoT i connected devices

 • Integracja z IoT: Marketing automation zaczyna wykorzystywać dane pochodzące z urządzeń IoT do tworzenia bardziej spersonalizowanych i kontekstowych kampanii marketingowych.
 • Real-time marketing: Dzięki danym z urządzeń połączonych, firmy mogą prowadzić marketing w czasie rzeczywistym, reagując na bieżące potrzeby i zachowania klientów.

Te trendy w marketing automation dla procesów sprzedaży B2B pokazują, jak technologia może wspierać firmy w bardziej efektywnym docieraniu do klientów, personalizacji komunikacji i optymalizacji działań sprzedażowych. Kluczem do sukcesu jest ciągłe dostosowywanie strategii i narzędzi do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów.

Przeczytaj również Jak zaplanować sprzedaż – scenariusze Marketing Automation

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing