A guide for everyone. See how we build UX for your website

UX Product Design

What is user flow, UX and UI design. Why do you need mock-ups in web design? How to understand the logic of the website and its functionality. Where to start with website design?

ux design

UX Design - case studies

How is the website UX design created?

Skilful selection of photos is not everything. Designing websites and working on a graphic design we should start with an analysis and asking about the purpose of building the website. So how is a page created? We start designing websites from planning and talking together. See this short guide.

UX design stages

Conversation, interview and workshop
Can your business sell more? Where do users leave the process? Or are they already on the homepage? Is it hard for them to find information that is important to you?

Research and UX analysis. Know your competition. Get an edge. Based on the audit and analysis of websites, we receive data in terms of usability and solutions used by the competition.

UX design
We ask questions about the purpose, about motivations to take action. Designing userflow and diagrams. Let's consider use cases.

Prototyping UX MockupsVisualizing the user journey process in the form of UX mockups.

How long does website design take?
See how long each stage of website design lasts.

Nie masz czasu ?
ux design process

How to plan UX design

Strony internetowe spełniające oczekiwania firmy i jej klientów wymagają dogłębnego poznania firmy i zespołu. Planowanie strony internetowej odbywa się wspólnie z Klientem.

Design sprint and workshops

Warsztaty i wspólna rozmowa to podstawowy punkt w realizacji strony www spełniającej oczekiwania. Spotkanie i przynajmniej dwie iteracje z Klientem niezbędne jest by móc bazować na faktach i dowodach, a nie domysłach. To tutaj zbieramy informacje o projekcie, ustalamy sposób komunikacji, przebieg prac.

Podczas pierwszej iteracji poznajemy firmę i zespół Klienta. To najważniejszy etap od którego zależy spójne i właściwe przyotowanie ścieżki użytkownika i stworzenie koncepcji produktu.

W tym miejscu poznajemy model biznesowy, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa na które należy zwrócić uwagę projektując stronę. Dzięki poznaniu walorów firmy jesteśmy w stanie spersonalizować logikę poruszania się po stronie (userflow), dobrać odpowiednie rozwiązania funkcjonalne, wizualne, nadać wartość.

Strony www - jakość i wykonanie

Dbałość o detale i spójność. Wszystko po to by nie tworzyć kolejnej wersji ‘klonu’ strony internetowej Twojej konkurencji. Użytkownik bombardowany jest setkami stron internetowych łudząco podobnych do siebie począwszy od układu banerowego po kolorystykę i często również zestawem zdjęć.

Warto podejść do procesu realizacji strony www unikatowo i twórczo by móc wyłuskać ‘to coś’. To właśnie na podstawie wartości dodanej (czy to rozwiązaniem useflow, czy podejściem do warstwy graficznej UI, które pozytywnie zaskoczą użytkownika) mamy ogromną szansę wyróżnienia i zainteresowania użytkownika firmą i jej ofertą.

Warto gruntownie omówić oczekiwania i pierwsze wizje zespołu Klienta dla tworzonego produktu.

Are you ready to POWER?

Are you wondering if your website could work better? Or maybe you need a fresh look? We are a 360 digital marketing agency.

Our digital agency will help you improve and turn your idea into intuitive solutions. We will perform an audit, analyze the conclusions and start working together.
agency digital marketing

How can we help you achieve your goals and make your brand better?