powrot do bloga
/
/
uiux
/
Co to są badania ilościowe

Co to są badania ilościowe

Hauer Mateusz LinkedIn
Co to są badania ilościowe

Badania ilościowe

Analizy jakościowe i ilościowe, takie jak badania grupowe, audyty ekspertów czy oceny heurystyczne, powinny być regularnie wykorzystywane we wszystkich projektach dotyczących produktów cyfrowych.

Kombinacja badań obu rodzajów umożliwia dogłębne i wielowymiarowe zrozumienie potrzeb użytkowników końcowych, na przykład klientów w sklepie internetowym, w sposób bardziej wiarygodny i rzetelny.

To pozwala na stworzenie rozwiązań, które lepiej odpowiadają na potrzeby użytkowników końcowych. Dodatkowo, umożliwia dopasowanie projektów stron internetowych czy aplikacji mobilnych do ich szczególnych preferencji, wyłonionych w wyniku przeprowadzonych badań.


W praktyce, badania ilościowe i jakościowe powinny być traktowane jako uzupełniające się, a nie konkurujące ze sobą.

Różnice między badaniami jakościowymi a ilościowymi są podstawowe. Badania jakościowe pomagają odpowiedzieć na pytania takie jak: Dlaczego? W jaki sposób? Kiedy? Gdzie? Tymczasem badania ilościowe skupiają się na odpowiedziach na pytania dotyczące częstości i ilości, takie jak: Jak często? Ile?

Czasem wydaje się, że w obszarze problemów z User Experience to badania jakościowe stanowią bardziej odpowiednie narzędzie.

Kwestie jakości doświadczeń, problemy z użytecznością - to właśnie te aspekty, które można łatwiej uchwycić za pomocą metod jakościowych, takich jak wrażenia, opinie, emocje czy zachowania użytkowników.

Zobacz również czym są persony i jak je tworzyć

Czy zatem badania ilościowe mają sens w projektowaniu UX/UI i w zapewnianiu pozytywnego doświadczenia użytkownika?

Jaka wartość tkwi w badaniach ilościowych w procesach badawczych, projektowych czy optymalizacyjnych? W jaki sposób metody ilościowe mogą być wykorzystane w dziedzinie User Experience?


Dzisiaj skupimy się na zagadnieniu badań ilościowych w obszarze UX. Są one wartościowym uzupełnieniem badań jakościowych, dlatego warto zrozumieć ich znaczenie.

Te badania pozwalają na uzyskanie kompleksowego, wielopłaszczyznowego spojrzenia na problemy z użytecznością. Przybliżają nam zakres tych problemów oraz ich stopień nasilenia.


Badania ilościowe cechuje wiele zalet, między innymi:

 • Zapewniają precyzyjne i dokładne pomiary (B. Janusz i in., 2010, s. 8),
 • Posługują się procedurami badawczymi, które można wielokrotnie powtórzyć (H. Grabowski 2013, s. 26),
 • Przedstawiają wyniki w postaci liczb, co pozwala na konkretną charakteryzację zjawiska (W. J. Paluchowski 2010, s. 9),
 • Umożliwiają generalizację wyników z próby na całą populację (H. Grabowski 2013, s. 26).

spis treści:

Kiedy najlepiej wybrać badania ilościowe?


Celem badań ilościowych jest koncentracja na wyraźnym pomiarze badanych zjawisk. Wykorzystywane głównie w naukach społecznych oraz w obszarze marketingu, te badania starają się odpowiedzieć na jedno proste pytanie: „Ile”.

Badania ilościowe mogą również odpowiedzieć na inne pytania, które mogą być zarówno otwarte, jak i czasem zamknięte, w zależności od struktury kwestionariusza. Te pytania mogą dotyczyć aspektów „Co?” lub „Kiedy?”. Te badania służą do analizy danego zjawiska w populacji lub u większej grupy osób badanych za pomocą wywiadu grupowego.

Głównym celem metod ilościowych jest:

 • Weryfikacja i potwierdzenie posiadanej wiedzy oraz danych,
 • Badanie częstotliwości występowania różnych zjawisk, analiza rozkładu odpowiedzi i opinii,
 • Szybka analiza z efektywnym wyciąganiem wniosków,
 • Wykorzystanie analiz statystycznych,
 • Weryfikacja hipotez postawionych na początku badania.

Badania ilościowe polegają na analizie danych za pomocą metod statystycznych lub matematycznych.

Ich zastosowanie jest szerokie – umożliwiają uzyskanie informacji na temat wizerunku marki, profilu klientów, zachowań konsumentów i ich reakcji na produkty czy usługi (w ramach badań marketingowych). Podczas tych badań skupiamy się na konkretnych informacjach dotyczących sytuacji, ale nasze wyniki odnoszą się do całej populacji, a nie jednostkowych przypadków.

Zobacz naszą ofertę:

Techniki badań ilościowych

Takie badania można realizować za pomocą różnych metod, takich jak:

 • Kwestionariusze w formie ankiet - W tego typu analizach można zidentyfikować ankietę adresowaną do większej liczby osób oraz ankietę wysyłaną pocztą.
 • Bezpośrednie rozmowy - Badania ilościowe w metodzie bezpośredniej rozmowy charakteryzują się przede wszystkim tym, że ankieter bezpośrednio kontaktuje się z respondentem, zadając mu określone pytania z wypracowanego zestawu. Ten rodzaj badań obejmuje strukturalne wywiady, które często stosują standardizowane pytania i próbują uzyskać odpowiedzi na z góry określone zagadnienia. W trakcie bezpośredniej rozmowy ankieter zwykle stara się utrzymać kontrolę nad procesem zadawania pytań, zapewniając spójność i porządek w zebranych danych. Ostatecznie celem jest uzyskanie konkretnych i mierzalnych odpowiedzi, które mogą być poddane dalszej analizie.
 • Ankiety online (CAWI) - Badania przeprowadzane w sieci. Formularz online, który uczestnik samodzielnie wypełnia lub wykonuje to pod nadzorem ankietera.
 • Wywiady telefoniczne (CATI) oraz ankiety wysyłane pocztą - Wywiad telefoniczny z wsparciem komputerowym to metoda, w której ankieterzy nawiązują kontakt z uczestnikami badania przez telefon. Pytania, widoczne na monitorze komputera ankietera, są zadawane, a odpowiedzi badanych są od razu zapisywane w systemie. Ten system umożliwia bieżący monitoring pracy ankieterów oraz postępu badań, co jest korzystne zarówno dla firmy badawczej, jak i samych respondentów. Zebrane odpowiedzi są przechowywane w systemie i są dostępne do analizy zaraz po zakończeniu badania.

Sprawdź również:

Przykłady badań i pytania

Oczywiste jest, że w metodzie ilościowej kluczowe pytania to „Co?”, „Kiedy?”, „Jak?” i „Ile?”. Badacze, analizując dane na szerszą skalę, mogą się zastanawiać nad:

 • ilością osób rozpoznających markę X samochodu osobowego,
 • liczbą mieszkańców Warszawy korzystających z metra,
 • preferencjami młodych Polaków w czasie wolnym,
 • momentami, w których studenci najczęściej korzystają z zasobów biblioteki.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Które aspekty są kluczowe w badaniach ilościowych?

Badania ilościowe dążą do zrozumienia postaw, poglądów i działań konkretnych grup ludzi.

Jakie są ograniczenia badań ilościowych?


Jedną z istotnych kwestii dotyczących badań ilościowych jest ich ograniczona zdolność do uwzględnienia drobnych subtelności lub szczegółów, które mogą mieć wpływ na wyniki.

Jakie są typowe pomyłki występujące podczas badań ilościowych?


Powszechne pomyłki podczas badań ilościowych obejmują: nieprzemyślane pytania, niewłaściwe narzędzia, brak odpowiedniego przygotowania oraz wyniki, które mogą być mało wiarygodne.


Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing