powrot do bloga
/
/
uiux
/
Czym jest dostępność cyfrowa ?

Czym jest dostępność cyfrowa ?

Hauer Mateusz LinkedIn
Czym jest dostępność cyfrowa ?

Dlaczego ważna jest dostępność cyfrowa ?

Projektując produkt niezależnie od branży i jego przeznaczenia powinniśmy zwrócić uwagę na jego uniwersalność i dostępność dla jak największej grupy osób w tym użytkowników z niepełnosprawnościami.

Wykluczenie użytkowników internetu jest szerokim problemem wykluczenia osób z niepełnosprawnościami z życia codziennego. Problem jest marginalizowany również na codzień, a tworzone bariery zwiększają wykluczenie takich osób w kulturze otwartych drzwi.

Tworzenie dostępności dla produktów cyfrowych nie jest aż tak trudne i kosztowne jak mogło by się wydawać, w przypadku stron internetowych zadbanie o podstawowe wytyczne dostępności pozwoli znacznie zwiększyć użyteczność i uniwersalność stron, aplikacji dla szerszego grona osób.

Czy wiesz że :

Oczekuje się, że liczba osób z wadami wzroku w samych Stanach Zjednoczonych podwoi się do 2050 r. wraz ze starzeniem się populacji

Raport dostępności cyfrowej przygotowany przez Nucleus Research

O wiele bardziej opłacalne jest zbudowanie strony internetowej, której podstawową zasadą jest dostępność, niż późniejsza naprawa i przekodowywanie rozwiązań już wdrożonych.

W przypadku e-commerce inwestowanie w dostępność jest sposobem na wejście na warty 10,3 miliarda dolarów i rosnący rynek.

Umożliwienie klientom zawierania transakcji bez konieczności rezygnowania z zakupów jest nie tylko zgodne z prawem, ale ma również sens biznesowy.

Na podstawie danych zebranych od grup rzeczników Nucleus szacuje się że :

2% wszystkich transakcji ecommerce realizowane jest przez osoby niewidome co stanowi 10,3 miliarda usd rocznie

Mniej niż połowa populacji niewidomych (co stanowi 5% całej populacji) to zwykli klienci e-commerce mający udział w całym ecommerce na poziomie 2%.


Osoby niewidome porzucają średnio 2/3 transakcji ecommerce z powodu niedopasowania dostępności jednak konsumenci ci nie rezygnują całkowicie z zakupów, kupują gdzie indziej.

Oznacza to, że firmy bez dostępnych cyfrowych rozwiązań tracą rocznie 6,9 miliarda dolarów na rzecz konkurencji.

Aby umieścić tę liczbę w realnych zyskach HomeDepot.com odnotował 6,94 miliarda dolarów przychodów w 2018 roku.

Zobacz raport NucleusResearch

Spis treści:

Dostępność cyfrowa, dlaczego jest ważna ?

Dostępność czyli uniwersalność tworzonego produktu.

Dostępność cyfrową możemy zdefiniować jako podejście do projektowania w sposób uniwersalny z uwzględnieniem potrzeb jak największej grupy odbiorców danego produktu tj: użytkowników. Pod podjęciem dostępności kryje się projektowanie włączające tj: inkluzywne. Pominięcie dużej liczby osób (internautów) podczas tworzenia produktu w tym stron, aplikacji jest dużym błędem.

Czy wiesz że :

Ponad 25% internautów spotyka się z problemem dostępności cyfrowej

W podejściu inkluzywnym w projektowaniu mamy pewność że tworzone produkty docierają do osób które są wykluczone cyfrowo i społecznie. Warto o tym pamiętać.

Dostępnośc cyfrowa WCAG 2.1

Standard WCAG ( tłumaczenie : Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowe spojrzenie na dostępność treści internetowych. W skrócie standard mający na celu określić zasady tworzenia produktów cyfrowych które będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami poznawczymi.

Obecnie obowiązuje wersja WCAG 2.1 opierająca się na zasadach :

  • Postrzegalności (np. gdy ktoś chce wiedzieć, co jest na zdjęciu ale nie widzi)
  • Funkcjonalności (gdy np. ktoś nie może korzystać myszki, korzysta tylko klawiatury)
  • Zrozumiałości (np. dopasowanie kontrastu, wielkości fontu lub wybranego miejsca na stronie, włączenie transkrypcji głosowej dla treści )
  • Kompatybilności (np. możliwość zmiany kolorystyki, dopasowania wielkości strony do swoich preferencji)

Zasady ujęte w WCAG 2.1 dotyczą sposobu zakodowania treści oraz samej techniki zakodowania strony lub aplikacji.

Więcej informacji o dostępności znajdziesz na stronie : https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/omowienie-wymogow-dostepnosci-cyfrowej-dla-podmiotow-publicznych

Cyfrowe wykluczenie

Przede wszystkim tworzone strony internetowe, aplikacje lub portale powinnny spełniać wymagania spójności wyglądu w popularnych wyszukiwarkach tj: Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer czy Safari.

Dość dużym problemem wśród firm tworzących produkty cyfrowe jest dopasowanie ich do różnych wymagań przeglądarek, nie wspominając o responsywności lub wersji dedykowanej tworzonej na telefon.

Zobacz strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 w naszej agencji digital.

Osoby z niepełnosprawnościami

Czy wież że

W Polsce 15% mieszkańców stanowią osoby z niepełnosprawnościami

Tworząc produkt cyfrowy z pominięciem tej grupy osób ograniczasz dostępność o około 15%.

Osoby starsze i słabo zaznajomione z technologiami

Warto również zwrócić uwagę na grupę osób wykluczonych ze względu na brak znajomości technologii lub ze względu na wiek.

Czy wiesz że : 

Według danych z raportu Koalicji Dojrzałość w Sieci Między alienacją a adaptacją, w Polsce jest 13 milionów osób, które ukończyły 50 rok. 78% ludzi z tej grupy nie korzysta z internetu.

Problemy z adaptacją i nowymi technologiami dotyczą również dyslektyków, ludzi o niższym lub inaczej ukierunkowanym wykształceniu.

Osoby z dysfunkcją wzroku

Dla tej grupy osób warto wdrożyć interpretator zawartości ekranu tj: screenreader gdyż osoby słabowidzące używają na codzień programów do odczytu ekranu lub programów powiększających wybrany widok ekranu.

Oprogramowanie przekazuje zawartość strony internetowej do syntetyzatora mowy. Istnieje też możliwość powiększania wybranego fragmentu ekranu.

Osoby z zaburzeniem słuchu

Osoby z tego typu zaburzeniem będą miały problemy z dostępem do treści multimedialnych na stronach internetowych w przypadku jeżeli przekaz ograniczony jest tylko do samego dzwięku. Warto każdorazowo dodać napisy do filmu lub dołączyć pdf, transkrypcję np: podcastu w formie tekstu pod filmem. Zwiększamy dodatkowo zasięgi organiczne wpisu w wynikach Google.

Zobacz ofertę opieka Wordpress oraz tworzenie stron Wordpress

Typowe problemy z dostępnością stron internetowych

Czy wiesz że :

Wiele ze stron prezentuje treści w odmienny sposób lub nie wyświetla się poprawnie, to już powoduje spadek konwersji.

Problemem jest brak zwrócenia uwagi na dynamiczne skalowanie elementów strony, wdrożenie responsywności w bardzo podstawowy sposób tj: wg . schematu : duże monitory, laptop, tablet, telefon.

Brak poprawnej responsywności strony

To zwykle podstawowe wymiary które zapewniają kreatory czy buildery stron lub wdrożenie strony na gotowych rozwiązaniach. To co się dzieje pomiędzy skalowaniem okna w zdefiniowanych na sztywno wymiarach bywa już niestety problematyczne i wizualnie nie do przyjęcia. Często okazuje się że content strony jest niedostępny lub nieczytelny np: wychodzi poza ekran lub jest przysłaniany przez inne elementy np: ikony, grafikę. Zobacz co to jest responsywność stron internetowych.

Sukcesem można nazwać sytuację w której 4 podstawowe widoki wyświetlają stronę poprawnie.

Zobacz jakie wyszczególniamy typowe 10 błędów na stronach internetowych

Szybkość wczytania pełnej interaktywności strony i reakcja na zdarzenia

Należy rownież mieć świadomość że mimo XXI wieku dostęp do internetu dla wielu osób bywa problematyczny, a większość ruchu do produktów cyfrowych stanowią urządzenia mobilne. Niestety agencje interktywne lub freelnacerzy nie biorą tego pod uwagę.

Dostępność cyfrowa dla osób z ograniczoną przepustowością łącza jest nadal częstym zjawiskiem

Pobieranie ogromnej ilości danych (multimedia, duże objętościowo zdjęcia, filmy bez opcji streamingu, galerie bez opcji dynamicznego doczytywania etc, ) by wczytać stronę wymaga dobrego połączenia z internetem. Czas wczytania może wydłużyć się znacznie i ograniczać wydajność.

Jak sprawdzić wykonanie strony ?

Innymi słowy czy nasza strona jest poprawnie przygotowana i dostępna pod względem parametrów technicznych ? Wystarczy wykonać analizę https://pagespeed.web.dev/ i otrzymamy w pełni zadowalający nas raport który w przypadku braków możemy przesłać do Wykonawcy.

Ustawa o dostępności stron internetowych dla podmiotów publicznych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wprowadza obowiązek dołączenia do stron internetowych deklaracji dostępności. Określa również możliwości Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie monitoringu stron internetowych, oraz opisuje procedury w przypadku nieprzestrzegania dostępności cyfrowej na stronach organizacji i podmiotów publicznych.

Jakie zmiany i wymagania wprowadza ustawa o dostępności ?

W myśl ustawy strony internetowe powinny być zgodne z wymaganiami standardu WCAG 2.1 poziom AA, które ustawa dokładnie precyzuje. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

Do ustawy powinny być dostosowane strony internetowe wszystkich podmiotów publicznych, jednostki sektora finansowego, jednostki organizacyjne, osoby prawne finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub będące pod nadzorem nad organem zarządzającym.

Wymagania ustawy dla stron istniejących lub poddawanych przebudowie

  1. zapewnienie dostępności dla podstawowych danych jak dane kontaktowe, formularza, czytelnego menu,
  2. umieszczenia deklaracji dostępności, dostępności BIP, dokumentów urzędowych,
  3. wdrożenie standardu WCAG 2.1 AA.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing