Strony internetowe zgodne
z WCAG 2.1

Tworząc stronę internetową zgodną ze standardami zwiększamy jej dostępność dla szerokiego grona odbiorców. Warto wykorzystać tworzenie uniwersalne stron www.
Dostępność strony internetowej jest istotnym czynnikiem wpływającym na jej odbiór i generowanie ruchu. Dzięki spełnieniu wymagań uniwersalności dla większości użytkowników mogą oni skuteczne korzystać ze strony internetowej na dowolnym urządzeniu, z słabszym ekranem lub połączeniem internetowym, niezależnie od stopnia sprawności.

Zobacz jak tworzymy dostępne strony internetowe wg. standardów WCAG2.1 AA

strony internetowe zgodne z WCAG2.0

Strony internetowe zgodne z WCAG

Projektowanie inkluzywne stron UX

Projektując strony internetowe zwracamy uwagę na dostępność oraz uniwersalność rozwiązań. Dla nas liczy się użyteczność oraz projektowanie stron dostępnych dla jak największej liczby odbiorców niezależnie od jakości urządzenia.

Projektujemy inkluzywnie.

Inkluzywnie czyli dostępnie. Staramy się nie tylko podążać za trendami ale projektować intuicyjne rozwiązania.

Zobacz nasze
strony internetowe oraz proces tworzenia warstwy UX/UI

Kompleksowe strony internetowe WCAG2.1

Znamy standardy oraz wymagania dotyczące zaleceń WCAG 2.1.
Tworzymy strony internetowe z uwzględnieniem poziomu AA dla osób z niepełnosprawnością, tak by mogły one wygodnie korzystać z Twojej strony internetowej.


Zobacz tworzenie stron Wordpress.
Oraz strony internetowe Kraków

Dostosowanie istniejącej strony to standardów WCAG

Twoja strona internetowa potrzebuje spełniać wymagania WCAG ? Nasi specjaliści wiedzą jak wdrożyć standardy oraz wykonać audyt dostępności strony.

Przed wykonaniem dostosowania wykonamy audyt i wskażemy jakie prace powinny zostać wykonane wg. zaleceń WCAG z poziomu AA lub AAA.

Opracowanie deklaracji dostępności stron www

Przygotujemy odpowiedni dokument w formie podstrony deklaracja dostępności, która zawiera audyt oraz wynik testów dla odbiorców strony internetowej.

Od 2012 roku strony samorządowe oraz organizacji publicznych mają obowiązek wdrożenia standardów WCAG oraz umieszczenie na stronie internetowej deklaracji dostępności.

Audyt dostępności stron www do standardów WCAG

W przypadku stron www które powinny zostać wdrożone ze standardem WCAG warto wykonać audyt oraz oszacować zakres prac wdrożeniowych. Strona internetowa powinna być zrozumiała i dostępna dla osób z dysfunkcjami lub tych które korzystają z słabszego technicznie połączenia i komputera.

Zobacz usługę:
optymalizacja stron Wordpress

Utrzymanie stron w standardzie, gwarancja i support

Rozwijając swoją stronę internetową warto pamiętać by spełniała ona niezmiennie po wdrożeniu standardy.

W tym celu oferujemy okresowe przeglądy stron www.

Zamów usługę :
-
opieka Wordpress nad stroną
-
wsparcie Wordpress

Tworzenie stron zgodnych ze standardami WCAG 2.1 poziom AA.

Każda strona internetowa niezależnie od typu oraz przeznaczenia powinna być tworzona z myślą o użytkownikach. Budowa strony internetowej dostępnej dla szerokiego grona użytkowników zwiększa jej uniwersalność oraz przydatność. Użytkownicy wchodzący na Twoją stronę internetową mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności np: ruchowe, wzrokowe, słuchowe czy poznawcze. Dlatego też warto uwzględnić ich potrzeby na stronie internetowej.

Standard WCAG  oznacza spełnienie wielu kryteriów jakościowych które zostały podzielone na cztery głównegrupy :
- postrzegalność,
- funkcjonalność,
- zrozumiałość,
- kompatybilność.

Zobacz również: 
- strony internetowe onepage
- strony internetowe dla firm

Dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1

Strona www firmy to doskonałe narzędzie do analiz i świadomego podejmowania decyzji marketingowych.

Wsparcie dla budowy kampanii reklamowych, zdobywania Klientów oraz usprawnienie procesu zdobywania leadów to wg. nas główne założenia dla tworzenia stron firmowych. Im więcej danych wejściowych z czasem Twoja firma otrzyma na temat Klientów tym lepiej będziesz mógł ją dla nich dopasować oraz generować lepszą sprzedaż z reklam.

Treści na stronie internetowej oraz poszczególne podstrony poddane analizie w mapach ciepła lub Google Analitycs dostarczą cennych informacji na temat chętnie odwiedzanych podstronach oraz tych które nie cieszą się zainteresowaniem. Potrafimy budować raporty na podstawie, których przeprowadzamy testy A/B poprawiające konwersję i czas przebywania użytkownika na stronie internetowej.

Poziomy standardów WCAG 2.1

Wyróżniamy podział jakościowy stron internetowych na 3 poziomy zgodności.
Poziomy zostały oznaczone literą A:
A – zalecenia podstawowe dla dostępności strony,
AA – zalecenia uznane za optymalne do działania strony,
AAA - zalecenia, dodatkowe (obligatoryjne).

Aby strona internetowa była zgodna z wytycznymi WCAG, powinna posiadać zalecenia poziomu A oraz poziomu AA.

Tworzenie portali internetowych

Chcesz zbudować portal internetowy ? Doskonale ;).
Zajmujemy się indywidualnym projektowaniem portali internetowych i wdrożeniami autorskich systemów integracji dla każdego typu portali

Tworzenie portali internetowych

Strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 - case studies

Prawo dotyczące dostępności stron internetowych

Strony internetowe tworzone z myślą o dostępności reguluje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych orazaplikacji mobilnych dla podmiotów publicznych. Ustawa określa wymagania dotyczące treści, przeglądu, aktualizacji stron i deklaracji dostępności oraz zasady monitorowania i zapewniania dostępności cyfrowej dla stron www.

Strony internetowe urzędów, instytucji zgodne z WCAG 2.1

Prawo dostępności określa podmioty które powinny mieć wdrożone standardy zgodności. Instytucje publiczne  jak przedszkola, szkoły, uczelnie, urzędy miast, gminy, ministerstwa i  placówki służby zdrowia

Strony dostosowane do osób słabowidzących

W przypadku tej dysfunkcji strona internetowa powinna być możliwa odpowiednio do zmiany wielkości fontu (czcionki) oraz kontrastu treści. Dodatkowo powinna być możliwość dokonania zmiany szablonu strony na czarno biały lub o wysokim kontraście z poziomu głównego menu (np: w formie ikon).

Przykładowe standardy stron www - WCAG 2.1

Przykładem dostępności dla stron internetowych może być :

1) stosowanie opisów alt obrazów,
2) zmiana wielkości fontu (czcionki),
3) zmiana kontrastu strony,
4) moduł dzwiękowy,

Deklaracja zgodności WCAG 2.1

To podstrona na stronie internetowej zawierająca informacje o jej poprawności względem standardu, wykonany audyt. Link do podstrony musi być łatwy do odnalezienia na stronie internetowej dostępny z menu głównego lub stopki strony.

Deklaracja dostępności powinna zawierać odpowiednie indetyfikatory takie jak : 

a11y-wstep
a11y-podmiot
a11y-url
a11y-data-publikacja
a11y-data-aktualizacja
a11y-status
a11y-ocena
a11y-data-sporzadzenie
a11y-audytor
a11y-kontakt
a11y-osoba
a11y-email

Zobacz inne usługi tworzenie stron internetowych :