powrot do bloga
/
/
uiux
/
Jak zaprojektować stronę internetową by odpowiadała na potrzeby biznesu

Jak zaprojektować stronę internetową by odpowiadała na potrzeby biznesu

Hauer Mateusz LinkedIn
Jak zaprojektować stronę internetową by odpowiadała na potrzeby biznesu

W naszym podejściu do projektowania UX/UI kładziemy nacisk na przemyślaną strategię i rzeczywiste wymagania użytkowników. Dążymy do tworzenia rozwiązań, które są intuicyjne, estetycznie atrakcyjne i zaprojektowane z myślą o efektywności dlatego zdecydowaliśmy się opisać jak powinien wyglądać proces projektowy uwzględniający potrzeby biznesu i jego Klientów. Strona internetowa która nie uwzględnia założeń biznesu, nie dopasowuje się do jego potrzeb jest tylko graficzną interpretacją katalogu oferty firmy.

spis treści:

Jak zaprojektować stronę internetową dla biznesu by działała ?

Etap projektowania makiet w kolejnych iteracjach z Klientem

Zdefiniuj wartości i problemy grupy docelowej

Każda strona internetowa powinna odzwierciedlać logikę i filozofię Twojego biznesu. Strona powinna podążać za biznesem w oparciu o

  • zdefiniowany cel,
  • zdobywać ruch z wyszukiwarki
  • generować zapytania

Jednak przede wszystkim powinna pomagać zrozumieć biznes Klientom i pokazywać jego wartość.

Komunikacja i wartość dla Klientów

Kolejnym istotnym punktem jest komunikacja i rozwianie wątpliwości potencjalnych Klientów, którzy znajdują się w środkowej sferze lejka marketingowego tzw. MOFU.

Zrozumienie zasad projektowania stron stanowi podstawę dobrego ich wykonania. Najważniejszym etapem jest planowanie i opracowanie strategii budowania zaangażowania wśród Klientów oraz spełnienie ich oczekiwań po wejściu na podstronę czy to z wyszukiwarki czy z kampanii reklamowej.

Zobacz również:


Budowa procesu i zespołu projektowego

Budowanie procesu projektowego przed rozpoczęciem realizacji projektu jest kluczowym elementem zapewniającym jego sukces, łatwą weryfikowalność oraz pracę w okreśłonym harmonogramie i tempie.

Proces projektowy ma na celu ustalenie zasad współpracy z zespołem Klienta oraz formę samej współpracy, zawiera on kilka iistotnych kroków:

Definicja celów i zakresu współpracy

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektowych, ważne jest zdefiniowanie celów biznesowych i technicznych projektu, a także określenie jego zakresu.

Zrozumienie klienta i grupy docelowej

Dogłębna analiza potrzeb i oczekiwań klienta oraz zrozumienie grupy docelowej projektu jest niezbędna, aby zapewnić, że projekt spełni ich wymagania.

Ustalenie strategii i metodologii

Wybór odpowiedniej metody pracy, czy to Agile, Scrum, czy waterfall, jest istotny, aby zapewnić sprawną realizację projektu. Równie ważne jest ustalenie strategii projektowej, która będzie przewodnikiem przez wszystkie etapy projektu.

Zbudowanie zespołu projektowego

Dobra koordynacja między członkami zespołu oraz wybór odpowiednich kompetencji jest kluczowa dla efektywności pracy.

Planowanie harmonogramu i budżetu

Odpowiednie zaplanowanie czasu i zasobów finansowych na realizację projektu pozwala na uniknięcie opóźnień i przekroczenia kosztów.

Wstępne badania i analiza

Przeprowadzenie wstępnych badań i analiz rynkowych, konkurencyjnych oraz technologicznych pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia projektu.

Każdy z tych elementów przyczynia się do skutecznego i efektywnego procesu projektowego, który jest niezbędny dla pomyślnej realizacji projektu produktu cyfrowego.

Etapy projektowania stron internetowych

Każdy z tych poniższych etapów wymaga ścisłej współpracy z klientem i ciągłej iteracji, aby upewnić się, że końcowy produkt spełnia wszystkie wymagania i jest skuteczny zarówno z biznesowego, jak i użytkowego punktu widzenia.

Rozmowa i wywiad. Pierwsze warsztaty KickOff

Jest to etap wstępny w którym definiowane są oczekiwania i potrzeby Klienta.

W wyniku tego etapu Wykonawca powinien poznać czym zajmuje się firma, jakie ma wartości, co komunikuje oraz kim są Klienci i jakie mają potrzeby. Tylko prawdziwe 'wejście' z buty Klienta oraz biznes da zrozumienie jego potrzeb i wartość w postaci produktu który rzeczywiście będzie budował zaangażowanie wśród potencjalnych Klientów oraz zmieniał ich w Klientów firmy. Ważnym jest poznanie procesu zakupowego w jakim kupują Klienci oraz dopasowanie struktury, contentu do tego w jaki sposób kupują Klienci.

Nasza oferta : 

Research i analiza UX

W tym etapie dokonuje się dogłębnej analizy konkurencyjnych stron internetowych, produktów cyfrowych, identyfikacji trendów rynkowych i preferencji grupy docelowej.

Research UX obejmuje zarówno analizę ilościową (np. dane z Google Analytics, map ciepła, ankiet), analizę oraz przetwarzanie danych i informacji pochodzących z istniejących źródeł tj: dane zastane którymi dysponuje firma tj: Desk Research), jak i jakościową (np. wywiady z użytkownikami, pracownikami firmy i zespołem Klienta.

Celem jest zrozumienie, jakie potrzeby i problemy mają użytkownicy w procesie zakupowym i czego oczekują od firmy.

Budowa person oraz grupy docelowej

Ten etap skupia się na szczegółowym profilowaniu grupy docelowej. Oprócz demografii i psychografii, analizowane są także zachowania użytkowników, ich potrzeby i motywacje. Pozwala to na tworzenie person użytkowników, które są kluczowe w projektowaniu UX. Dzięki temu praca z projektem przebiega na podstawie konkretnych załozeń, a persony zapewniają celowe i spersonalizowane podejście do projektowania UX.

Budowa userflow - realizacje scenariuszy

Schemat, diagram user flow dla systemu CRM reklamacyjnego

Tutaj projektant UX tworzy mapy ścieżek użytkowników, które wizualizują, jak użytkownik będzie poruszał się po stronie w celu wykonania określonych zadań. Jest to kluczowe dla zapewnienia intuicyjnego i efektywnego przepływu informacji oraz dla minimalizacji potencjalnych punktów frustrowania użytkownika w procesie podróży po stronie internetowej.

Schemat opracowywany jest w formie diagramów lub bloczków.

Prototypowanie makiet UX / interaktywne prototypy /

Makiety dla produktu cyfrowego. Projekt prototypu UX, który może być wykorzystany do kolejnych iteracji w formie warsztatów z zespołem Klienta.

Na tym etapie tworzone są wstępne wersje strony, które mogą być testowane i modyfikowane. Prototypy są zwykle w niższej jakości wizualnej (np. wireframes), co pozwala skupić się na funkcjonalności i ogólnym układzie, zamiast na szczegółach wizualnych. Prototypy wykonane mogą być w formie interaktywnej i poddane testom z grupą docelową lub przepracowane w formie warsztatów z zespołem Klienta.

Kolejne iteracje i warsztaty z zespołem Klienta / +grupą badawczą /

Iteracje i warsztaty są integralnymi elementami procesu projektowania stron internetowych, odgrywając kluczową rolę na każdym etapie projektu. Umożliwiają one ciągłe doskonalenie i dostosowywanie projektu w oparciu o feedback od zdefiniowanego zespołu projektowego po stronie Klienta i użytkowników.

Iteracje projektowe pozwalają na elastyczne reagowanie na nowe informacje, zmiany w oczekiwaniach i wyzwania, które pojawiają się w trakcie projektowania.

Z kolei warsztaty, prowadzone zarówno wewnętrznie z zespołem Klientai, jak i użytkownikami końcowymi, są nieocenionym źródłem bezpośredniej informacji zwrotnej, która pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb i preferencji użytkowników. Proces iteracyjny jest cykliczny i dynamiczny, pozwalając na systematyczne udoskonalanie projektu, aż do osiągnięcia optymalnego rozwiązania i potwierdzenia efektów przez respondentów np: w formie wywiadu pogłębionego na etapie testów makiet HI-Fi.

Projektowanie warstwy UI

Przykładowa warstwa wizualna dla produktu cyfrowego - konfigurator kard kredytowych online Engraved.pl

Po zatwierdzeniu makiet UX, projekt przechodzi do etapu projektowania interfejsu użytkownika (UI). Jest to proces, w którym decyzje dotyczące kolorystyki, typografii, przycisków, ikon i innych elementów wizualnych są finalizowane. Projekt UI powinien nie tylko być estetycznie przyjemny, ale również wspierać celowość, funkcjonalność UX i zachować dotychczasowy branding firmy.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing