powrot do bloga
/
/
uiux
/
Metoda sortowania kart - na czym polega

Metoda sortowania kart - na czym polega

Hauer Mateusz LinkedIn
Metoda sortowania kart - na czym polega

Card sorting - na czym polega ta metoda badań?

Sortowanie kart jest prostą i niedrogą techniką, pozwalającą zrozumieć, w jaki sposób użytkownik organizuje i strukturyzuje treści w sposób, który dla niego jest najbardziej intuicyjny. Można stosować card sorting na różne sposoby - na papierze, wykorzystując karteczki Post-It lub za pomocą narzędzi online, umożliwiających zdalne przeprowadzanie takich badań.

spis treści:

Czym jest sortowanie kart?

Sortowanie kart to narzędzie pozwalające zgłębić sposoby myślenia użytkowników. Jest to sposób na zrozumienie ich oczekiwań odnośnie układu treści na stronie oraz jak sami preferowaliby grupować te informacje. Chociaż nie jest to metoda badawcza, często wykorzystywana przez projektantów doświadczenia użytkownika (UX), umożliwia kreowanie ostatecznej struktury informacji. Dodatkowo, dostarcza istotnych wskazówek dotyczących tworzenia kategorii i pomaga zidentyfikować trendy w preferencjach użytkowników.


Istnieje kilka sposobów klasyfikacji kart, takich jak:


Sortowanie otwarte

Użytkownicy są proszeni o pogrupowanie kart zgodnie z ich kryteriami i przypisanie im pasujących nazw. Ten sposób wykorzystywany jest głównie przy już istniejących strukturach informacyjnych, układaniu produktów na stronie internetowej lub kreowaniu zupełnie nowych układów informacji.


Sortowanie zamknięte

Osoby testujące otrzymują karty z treściami oraz zestaw kart z ustalonymi kategoriami. Ich zadaniem jest posegregowanie kart z treściami do odpowiednich kategorii. To metoda wykorzystywana przy dodawaniu nowych treści do już istniejącej strony internetowej.


Wolna lista

Sortowanie metodą wolnej listy polega na indywidualnej pracy każdego użytkownika za pomocą własnego komputera, gdzie sortuje on karty online. Dostępne są różnorodne narzędzia testowe, które mogą być rozprowadzane do dowolnej liczby użytkowników. Tego rodzaju sortowanie kart odbywa się zdalnie, bez bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem.


Face to face

Testy przeprowadzane są osobiście z udziałem obserwatora, gdzie użytkownicy otrzymują karty w formie papierowej i są proszeni o uzasadnienie swoich wyborów. Obserwator współpracuje z użytkownikiem, wyjaśniając wszelkie niejasności i omawiając decyzje podejmowane podczas testu.


Sprawdź czym jest Design Thinking

Na czym polega prawidłowy przebieg badania card sortingu?


W badaniach grupowych preferuje się zaangażowanie kilkunastu uczestników, co pozwala osiągnąć znaczącą korelację. Zadania mogą być przydzielane zarówno indywidualnie, jak i w formie grupowej. W przypadku badań zdalnych, często wykorzystuje się indywidualne podejście, szczególnie przy badaniach nad dużą grupą użytkowników. Tego typu badania oferują uczestnikom komfort, eliminują presję i sprzyjają swobodnemu wyrażeniu siebie, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskiwanych wyników.

W tradycyjnych badaniach również istotna jest większa liczba uczestników. To podejście zwiększa poziom kreatywności, zachęca do burzy mózgów, co często prowadzi do wyjątkowych pomysłów. Wspólne dyskusje sprzyjają skutecznej analizie wniosków, umożliwiają swobodną wymianę pomysłów oraz wspólną kreację innowacyjnych rozwiązań.

Zobacz również co to są persony


W jaki sposób należy przeprowadzić procedurę sortowania kart?

Przy sortowaniu kart istotne jest przestrzeganie ustalonego planu działania.

  1. Na kartkach zapisz poszczególne elementy strony lub kategorie produktów, na przykład w sklepie obuwniczym: buty na koturnie, sandały, tenisówki, mokasyny, buty do biegania itp.
  2. Poproś uczestników badania o wstępną analizę tych produktów i o posegregowanie karteczek w grupy, które ich zdaniem wydają się najbardziej logiczne. Warto pozwolić im działać swobodnie, ale od czasu do czasu można zapytać o uzasadnienie ich wyborów.
  3. Zachęć uczestników do znalezienia odpowiedniej nazwy dla każdej z grup.
  4. Po zebraniu odpowiedzi przeprowadź analizę, aby określić wzorce kategoryzacji. Zwróć uwagę na różnice i podobieństwa w odpowiedziach każdego uczestnika. Dzięki temu można wypracować najbardziej odpowiedni wzór kategoryzacji.

Sortowanie kart - dobre praktyki

Gdy prowadzisz sortowanie kart, kilka wskazówek może pomóc w udoskonaleniu procesu badawczego:

Sortowanie kart


Sortowanie próbne

Zanim rozpoczniesz oficjalne badania, dobrze jest wykonać wstępne sortowanie kart, możliwe do przeprowadzenia np. z udziałem znajomych lub kolegów z pracy. To pozwoli wyłapać i poprawić ewentualne błędy lub literówki, które mogą zakłócić płynność testów.


Ograniczenie liczby kart

Ilość kart ma znaczenie, ale warto trzymać się umiaru. W przypadku sortowania otwartego najlepiej skupić się na około 60 kartach. To wystarczająca liczba, aby użytkownik nie poczuł się przytłoczony nadmiarem informacji.


Numeracja kart

Aby ułatwić analizę, warto numerować karty. To praktyczne podejście, które ułatwia porządkowanie danych. Używanie arkusza kalkulacyjnego lub tabeli podczas wyświetlania listy tematów znacznie ułatwia ich zrozumienie.


Ustanowienie krótkich tematów etykiet

Skrócone i ściśle związane z treścią etykiety stanowią kluczową kwestię. Są one bardziej czytelne i zrozumiałe.


Losowa kolejność kart

Rozpoczęcie sesji badawczej od losowo wybranych treści gwarantuje obiektywne pogrupowanie, nieobarczone żadnymi uprzedzeniami.


Szacowanie czasu

Przydatne jest ustalenie czasu, jaki uczestnicy potrzebują na wykonanie zadania, jeszcze przed jego rozpoczęciem.


Sortowanie otwarte i zamknięte

Optymalne podejście to zestawienie dwóch rodzajów testów: otwartego jako pierwszego, a zamkniętego jako drugiego. Pierwszy pozwala na analizę użytkowników, drugi zaś na sprawdzenie istniejących etykiet i ich intuicyjności.

Jak ustalić odpowiednią liczbę kart?Dobór liczby kart powinien korelować z celem witryny, a nie na odwrót. Zdefiniowanie celów i następnie dostosowanie ilości kart jest kluczowe. Inne badania mogą pomóc zrozumieć, na czym należy się skoncentrować.

Ocena wyników sortowania kartJeśli korzystano z programów, analiza przebiega zazwyczaj automatycznie. W przypadku tradycyjnych metod, własna analiza jest niezbędna.

Wyniki testów często są prezentowane za pomocą dendrogramów, szczególnie gdy liczba uczestników była duża. Nie wszyscy jednak preferują tę metodę, ponieważ dendrogramy mogą być trudne do zinterpretowania. Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, można samodzielnie wyciągnąć wnioski z badań, co może być łatwiejsze, zwłaszcza przy mniejszej próbie badawczej.

Zobacz naszą ofertę:

Jak korzystać z card sortingu?

Często w badaniach używa się sortowania zamkniętego, by zweryfikować, czy kategorie w serwisie odpowiadają wcześniejszym założeniom. Niemniej jednak, nie jest to metoda definitywnego potwierdzenia ich istnienia.

W trakcie badań istotne jest pamiętanie o celu, który polega na zrozumieniu opinii użytkowników dotyczących zarówno kategorii, jak i całej zawartości strony. Dobra praktyka polega na zostawieniu użytkownika z wyzwaniem i obserwowaniu jego reakcji. Dokładne notowanie jego uwag i próba zrozumienia jego myślenia mogą przynieść wartościowe spostrzeżenia.

W przypadku narzucania kategorii, użytkownik otrzymuje sugestię, co może wpłynąć na jego wybór, nawet gdy nie zgadza się w pełni z danymi argumentami. Natomiast w sytuacji, gdy użytkownik sam wybiera kategorie, może wyłonić niespodziewane możliwości, co jest cenne nawet dla specjalistów.

Pułapki metody card sortingu


Sortowanie kart może wprowadzić w pułapki, zwłaszcza jeśli mamy dużo kart, co skutkuje tworzeniem nadmiernie zróżnicowanych kategorii. Ważne jest zachowanie równowagi - starajmy się, aby ilość kart była proporcjonalna dla wszystkich kategorii, zgodnie z wybraną metodą.

Na przykład, jeśli mamy produkty takie jak zdalnie sterowany samochód, lalkę, plastelinę i kredki, dwa pierwsze mogą trafić do kategorii zabawek, a pozostałe do artykułów plastycznych. Teraz, dodając domek dla lalek i żołnierzyki, nasza kategoryzacja może ulec zmianie - powstają nowe kategorie, takie jak wyroby plastyczne, zabawki dla dziewczynek i zabawki dla chłopców. To może rodzić pytania o nieprawidłowe rozróżnienia między płciami.

Warto więc wykonać test z kilkoma osobami, by sprawdzić, czy tworzą one zbyt szczegółowe kategorie. Jeśli tak, warto zrewidować nasze podejście i ponownie przyjrzeć się kategoriom.

Zobacz również:Card Sorting – podsumowanie

Etapem końcowym badania jest analiza zebranych danych. Ważne jest odnalezienie powtarzających się nazw grup, częstych zestawień tematycznych oraz kart, które najczęściej są pozostawiane bez przyporządkowania.

Te wzorce, wraz z opinią uczestników po fazie sortowania, odsłaniają, gdzie pojawiają się trudności i ich źródła. Może się okazać, że niektóre tematy nie są łączone ze sobą z powodu braku wiedzy użytkowników albo konkretne nazwy nie są zrozumiałe, ponieważ użytkownicy nie używają ich w swoim języku, a w zestawie kart brakuje pasujących synonimów.

W przypadku wstecznego sortowania kart analizuje się ścieżki poszukiwań i szuka wzorców, aby lepiej dostosować strukturę do myślenia i zachowań użytkowników w przyszłości.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing