powrot do bloga
/
/
marketing
/
Narzędzia do zarządzania projektami – przykłady, rodzaje i zalety korzystania

Narzędzia do zarządzania projektami – przykłady, rodzaje i zalety korzystania

Hauer Mateusz LinkedIn
Narzędzia do zarządzania projektami – przykłady, rodzaje i zalety korzystania

Te narzędzia, w postaci różnorodnych programów i aplikacji, dostarczają zaawansowanych funkcji zarządzania, które skutecznie usprawniają cały proces. Ich kluczowym celem jest wspieranie zarówno pracy jednostek, jak i zespołów poprzez uporządkowane struktury zadań oraz umożliwienie efektywnego ich zarządzania. Różnorodność form, jakie przyjmują te narzędzia – od list kontrolnych, poprzez tablice, aż po mapy myśli – odpowiada różnym preferencjom i potrzebom użytkowników.

spis treści

Dedykowane narzędzia do zarządzania

Narzędzia dedykowane zarządzaniu projektami odgrywają niezastąpioną rolę w efektywnym wykorzystaniu czasu oraz operacyjnej sprawności organizacji. Mogą być sklasyfikowane głównie na dwie kategorie: narzędzia do koordynacji zadań oraz te, które wspierają efektywne prowadzenie spotkań.

Narzędzia do organizacji zadań

Narzędzia dedykowane do organizacji zadań są kluczowe dla skutecznego prowadzenia projektów. Każdy członek zespołu zaangażowanego w projekt powinien być świadomy konkretnych zadań do wykonania i ich priorytetów. Aplikacje, które mogą okazać się pomocne w tym procesie, obejmują:

Notion

Notion - narzędzie do zarządzania

Notion to kompleksowe narzędzie, które przekracza tradycyjne ramy aplikacji do zarządzania projektami. Stanowi połączenie programu do tworzenia notatek, bazy wiedzy, kalendarza i platformy do współpracy. Użytkownicy mają możliwość tworzenia spersonalizowanych baz danych, struktur projektów oraz obszernych notatek.

Główne korzyści wynikające z korzystania z Notion obejmują:

 1. Wszechstronność – Notion dostosowuje się elastycznie do różnych stylów pracy, umożliwiając pracownikom dostosowanie go do ich indywidualnych potrzeb.
 2. Współpraca – narzędzie ułatwia efektywną współpracę, umożliwiając zespołom pracę nad projektem w jednym miejscu.
 3. Bogactwo treści – aplikacja umożliwia tworzenie treści w różnorodnych formatach, począwszy od tekstu i tabel, aż po pliki multimedialne.

Asana

Asana - narzędzie do zarządzania zadaniami

Asana umożliwia łatwe tworzenie zadań, przypisywanie ich do konkretnych osób, ustalanie harmonogramów oraz monitorowanie postępów projektu. Jej projektowanie opiera się na zasadzie prostoty i przejrzystości, co czyni ją popularnym wyborem wśród różnych organizacji.

Kluczowe korzyści płynące z korzystania z Asany obejmują:

 1. Intuicyjny interfejs – prosty i łatwy w zrozumieniu interfejs ułatwia szybkie przyswajanie systemu oraz skuteczne zarządzanie projektami.
 2. Harmonogramowanie zadań – Asana zapewnia narzędzia do tworzenia harmonogramów, umożliwiając planowanie zadań i monitorowanie postępów prac oraz terminów.
 3. Współpraca w zespole – funkcje komunikacyjne ułatwiają współpracę i komunikację w zespole, nawet w przypadku projektów o dużym stopniu złożoności.

Monday

Monday.com Opinie - Recenzja CRM, Cennik [2024]
Monday - zarządzanie projektami

Monday koncentruje się na wizualizacji danych i prostocie obsługi, umożliwiając tworzenie kolorowych plansz projektowych, śledzenie zadań oraz analizę efektywności zespołu.

Główne korzyści płynące z korzystania z Monday to:

 1. Wizualizacja projektów – Dzięki Monday możliwe jest tworzenie atrakcyjnych plansz projektowych, co ułatwia wizualne monitorowanie postępu prac.
 2. Łatwa konfiguracja – Narzędzie jest proste w konfiguracji, co pozwala zespołom szybko dostosować je do własnych potrzeb.
 3. Analiza efektywności – Monday dostarcza narzędzi do analizy wydajności projektów, umożliwiając zespołom ciągłe doskonalenie ich metod pracy.

Trello

Trello - panel zarządzania projektem

Trello opiera się na koncepcji tablicy kanban, umożliwiając użytkownikom tworzenie kart z zadaniami, organizowanie ich w listy i przemieszczanie między nimi w ramach różnych etapów projektu. Prostota i elastyczność Trello sprawiają, że jest szeroko stosowane zarówno w kontekście biznesowym, jak i do projektów osobistych.

Główne korzyści płynące z korzystania z Trello to:

 1. Tablica kanban – Intuicyjna koncepcja tablicy kanban umożliwia wizualne śledzenie postępu zadań.
 2. Prostota obsługi – Trello jest łatwe w obsłudze, co pozwala użytkownikom szybko rozpocząć korzystanie z narzędzia bez potrzeby długotrwałego szkolenia.
 3. Elastyczność – Dzięki kartom, listom i tablicom, użytkownicy mogą dostosowywać Trello do różnych typów projektów, zarówno prostych, jak i bardziej złożonych.

Przeczytaj również:

Narzędzia ułatwiające organizację spotkań

Podczas realizacji projektu kluczowe jest regularne uczestnictwo w spotkaniach online oraz udział w warsztatach mających na celu usprawnienie działań. W tym celu korzysta się z różnych narzędzi, przykładowo Miro i Parabol, które cieszą się dużą popularnością.

Miro

Miro - zarządzanie zadaniami zespołu

Miro to platforma do współpracy online, która integruje wirtualne tablice, narzędzia do rysowania, diagramy oraz funkcje współpracy, tworząc spójne środowisko do kreatywnej pracy zespołowej. To narzędzie umożliwia użytkownikom tworzenie interaktywnych tablic, dodawanie notatek, rysowanie, a także wspólną pracę nad różnorodnymi projektami.

Zalety korzystania z Miro obejmują:

 1. Wirtualne tablice kreatywne: Miro dostarcza wirtualne tablice, na których zespoły mogą generować mind mapy, diagramy i opracowywać koncepcje projektów.
 2. Współpraca w czasie rzeczywistym: Narzędzie umożliwia synchroniczną pracę zespołów, nawet jeśli są one rozproszone geograficznie, dzięki funkcji współpracy w czasie rzeczywistym.
 3. Elementy wizualne i diagramy: Bogate narzędzia wizualne, takie jak diagramy, szkice i kształty, ułatwiają wyrażanie pomysłów oraz analizę projektów.

Parabol

Parabol - zarządzanie zespołem

Parabol to narzędzie, które wspiera zespoły w efektywnym prowadzeniu spotkań, zwłaszcza retrospektyw, które pozwalają na analizę przebiegu projektów. Jest to platforma umożliwiająca zbieranie opinii, identyfikację obszarów do poprawy oraz monitorowanie postępu działań korygujących.

Zalety korzystania z Parabol obejmują:

 1. Organizacja spotkań zespołowych: Parabol skupia się na ułatwianiu retrospektyw, co pozwala zespołom na refleksję nad przebiegiem projektów i identyfikację obszarów do doskonalenia.
 2. Gromadzenie opinii: Narzędzie ułatwia zbieranie opinii od członków zespołu, co pomaga w identyfikacji mocnych stron oraz obszarów, które wymagają dalszej pracy.
 3. Planowanie działań korygujących: Parabol umożliwia tworzenie planów działań korygujących, monitorowanie ich postępu oraz ocenę skuteczności wprowadzonych zmian.

Korzyści wynikające ze stosowania narzędzi do zarządzania projektami

Korzyści płynące z korzystania z narzędzi do zarządzania projektami są liczne i znacząco przyczyniają się do skutecznego kierowania projektem. Oto kilka z nich:

 1. Strukturalne podejście do projektu: Narzędzia do zarządzania projektami umożliwiają precyzyjne określenie zadań, harmonogramowanie terminów i tworzenie hierarchii zadań. Dzięki temu zyskujesz pełne zrozumienie struktury projektu, a wszyscy członkowie zespołu są świadomi swoich przypisanych obowiązków.
 2. Śledzenie postępu: Bieżące monitorowanie postępów prac pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia lub problemy, umożliwiając utrzymanie projektu zgodnie z planem.
 3. Efektywne delegowanie zadań: Narzędzia pozwalają efektywnie przypisywać zadania, określać priorytety i terminy wykonania. Jasne określenie odpowiedzialności sprzyja klarowności w zespole, a każdy członek wie, co do niego należy.
 4. Lepsza komunikacja: Narzędzia do zarządzania projektami ułatwiają komunikację w zespole poprzez ułatwione dzielenie się informacjami, komentowanie zadań oraz udostępnianie dokumentów i plików związanych z projektem.
 5. Łatwiejsze raportowanie: Narzędzia pozwalają na generowanie raportów i analizę danych dotyczących postępu projektu. To umożliwia liderom projektu ocenę efektywności i podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing