powrot do bloga
/
/
CRM
/
Integracja CRM z programem handlowo‐magazynowym

Integracja CRM z programem handlowo‐magazynowym

Hauer Mateusz LinkedIn
Integracja CRM z programem handlowo‐magazynowym

System CRM daje możliwość współpracy z aplikacjami zarządzającymi sprzedażą i magazynem. Jeśli Twoja firma wykorzystuje tego typu oprogramowanie, umożliwia to płynną wymianę kluczowych informacji między nimi. To praktyczne rozwiązanie dla firm, które pragną rozwijać swoje działania, wykorzystując możliwości oferowane przez system CRM, oraz skupić zarządzanie organizacją w jednym miejscu. Połączenie CRM z systemem ERP zapewnia błyskawiczny transfer informacji o klientach, produktach i rozliczeniach. Taka integracja przyspiesza wdrożenie nowego systemu, ponieważ użytkownicy mogą rozpocząć pracę z CRM-em, który już zawiera informacje (np. bazę danych klientów) z aplikacji handlowo-magazynowej.


Integracja z oprogramowaniem handlowym umożliwia automatyczną aktualizację danych produktowych, cen, stanów magazynowych i strategii cenowej. Wprowadzone zmiany w systemie handlowym są automatycznie synchronizowane z systemem CRM.

To nie tylko jednokierunkowa wymiana informacji, gdzie dane są pobierane z systemu handlowego. Równie ważne jest umożliwienie płynnego przepływu danych w obie strony. Wyeksportowanie zamówień z systemu CRM do oprogramowania handlowo-magazynowego odbywa się bez potrzeby interakcji użytkowników i znacząco przyspiesza proces, oszczędzając cenny czas.

spis treści:

Jakie korzyści przynosi połączenie systemu CRM z programem handlowym?

Integracja systemów oferuje szeroki wachlarz korzyści. System CRM skupia się na relacjach z klientami, podczas gdy system ERP wspiera ogólne zarządzanie firmą i jej zasobami. Ich połączenie dostarcza kompleksowego wsparcia dla różnych obszarów firmy, szczególnie dla działów sprzedaży i obsługi klienta, co skutkuje szybszymi procesami realizacji zamówień. Co konkretnie zyskujesz dzięki tej integracji systemów CRM i ERP?

  • Możliwość podglądu faktur wystawionych w systemie handlowym.
  • Dostęp do bieżących stanów magazynowych z systemu handlowego.
  • Śledzenie rozliczeń z kontrahentami.
  • Przegląd indywidualnych cen i rabatów nadanych kontrahentowi w systemie handlowym.
  • Możliwość eksportu zamówień do systemu handlowego.
  • Automatyczny import danych o kontrahentach z systemu handlowego.
  • Automatyczny import informacji o produktach z systemu handlowego.
  • Eksport nowych kontrahentów do systemu handlowego razem z ich pierwszymi zamówieniami.
  • Tworzenie raportów sprzedaży (faktur) według wartości, kontrahentów oraz dowolnych cech czy atrybutów.

Integracja CRM z programem handlowo‐magazynowym

Nasza oferta:

Jak funkcjonuje współpraca między systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) a systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)?

Bazy klientów

Z naszego systemu sprzedażowego pobieramy podstawowe informacje dotyczące klienta, takie jak nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres oraz szczegóły dotyczące naszej współpracy, na przykład politykę rabatową, preferowane formy płatności oraz ustalony poziom cenowy dla danego klienta.

Nowy kontrahent, który zostaje dodany do systemu sprzedażowego, natychmiast trafia do systemu CRM w czasie rzeczywistym. Jednak nowy klient wprowadzony w systemie CRM nie przechodzi od razu do systemu handlowego. Jest to celowe działanie. W systemie CRM często dodajemy kompleksowe bazy potencjalnych klientów związanych z potencjalnymi szansami sprzedażowymi, które mogą nigdy nie przerodzić się w faktyczną współpracę. Dopiero gdy klient dokona pierwszego zamówienia, zostaje przeniesiony do systemu sprzedażowego.

Faktury i należności

Dzięki połączeniu systemu CRM z systemem ERP, użytkownik otrzymuje dostęp do kluczowych dokumentów handlowych. Ma możliwość przeglądania faktur, śledzenia rozliczeń z klientami oraz monitorowania opóźnień w płatnościach pośród swoich klientów.

Dostępność faktur i dokumentów rozliczeniowych w zintegrowanym systemie CRM ułatwia również raportowanie dotyczące sprzedaży. To umożliwia łatwe analizowanie wyników działu sprzedaży, na przykład poprzez szczegółowe spojrzenie na wybranych kontrahentów.

Stan magazynowy i asortyment

Dla handlowców kluczowym procesem jest przygotowywanie ofert i składanie zamówień. Integracja systemu CRM z systemem handlowym dostarcza pracownikowi aktualnych informacji na temat dostępnych produktów. Pozwala to na bieżące monitorowanie stanów magazynowych, informując o dostępności towarów oraz ich cenach dla konkretnego klienta.

Podczas tworzenia oferty lub zamówienia zintegrowany system CRM i ERP automatycznie proponuje handlowcowi odpowiednie ceny dostosowane do danego klienta. Bierze pod uwagę zmienne takie jak poziom cenowy czy przypisane rabaty dla kontrahenta. Dzięki temu proces tworzenia ofert i zamówień staje się bardziej efektywny, oszczędzając czas handlowcowi.

Automatyczne eksportowanie zamówień do systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)


Integracja systemu CRM z systemem handlowym usprawnia cały proces obsługi zamówień. Gdy handlowiec przygotuje zamówienie w CRM, jest ono automatycznie przenoszone do systemu handlowego.

To oznacza, że jeśli handlowiec pracuje w terenie, centrala nie musi oczekiwać na przesłanie zamówień mailem po wizytach u klientów. Dzięki zintegrowanemu systemowi CRM, zamówienie złożone przez handlowca natychmiast trafia do systemu ERP. Dział obsługi zamówień może w czasie rzeczywistym przygotowywać produkty do wysyłki. Skutkuje to skróceniem czasu realizacji zamówienia oraz eliminuje ryzyko pomyłek przy przepisywaniu danych.

Zobacz również:

Jak wygląda proces integracji z programem handlowym ?


W integracji systemu CRM z kluczowymi danymi działa to w czasie rzeczywistym, zapewniając bieżącą synchronizację. Kiedy nowe informacje pojawiają się w systemie handlowym, są automatycznie przenoszone do systemu CRM, zapewniając spójność i aktualność danych.

Dodanie nowego klienta, faktury lub produktu w systemie handlowym natychmiastowo przenosi te informacje do nowoczesnego systemu CRM, co umożliwia błyskawiczny dostęp do tych danych.

Jednakże pewne zmiany, takie jak edycja opisu produktu czy modyfikacje na wcześniej wystawionej fakturze w systemie handlowym, wymagają synchronizacji czasowej z systemem CRM. Proces synchronizacji jest planowy i wykonywany codziennie o ustalonej porze, co umożliwia przechwycenie i przekazanie tych zmian w określonym interwale czasowym. Ta regularna synchronizacja zapewnia aktualność informacji i spójność między oboma systemami.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing