powrot do bloga
/
/
CRM
/
Jak CRM może poprawić jakość obsługi klienta

Jak CRM może poprawić jakość obsługi klienta

Hauer Mateusz LinkedIn
Jak CRM może poprawić jakość obsługi klienta

Czym jest system CRM i w jaki sposób wpływa na jakość relacji z klientami?

W języku angielskim CRM, czyli "Customer Relationship Management," odnosi się do oprogramowania, które służy do gromadzenia danych związanych z działalnością handlową oraz informacji o klientach. To narzędzie umożliwia zarządzanie relacjami z klientami zarówno w przypadku transakcji B2C, jak i B2B.

W dzisiejszych czasach jest niezastąpione w branży e-commerce, ponieważ wpływa na poprawę interakcji klientów z ofertą, co w konsekwencji zwiększa ich lojalność i satysfakcję.

Systemy CRM są teraz zdolne do automatyzacji zadań i procesów, a także do personalizacji obsługi klienta. Gdy są odpowiednio wdrożone, mogą znacząco poprawić wskaźniki sprzedaży na różnych etapach procesu, usprawniając jednocześnie jakość obsługi klientów i likwidując ewentualne luki w opiece nad nimi.

Warto zauważyć, że CRM to nie tylko narzędzie związane z obsługą klienta; może ono również znacząco poprawić efektywność własnej pracy.

spis treści:

 1. Żelazne zasady na podniesienie jakości obsługi klienta
 2. Zarządzanie relacjami i doświadczenie klienta – kluczowe metryki
 3. Jak systemy CRM wspierają efektywną obsługę klienta?
 4. Korzyści wynikające z wykorzystania systemów CRM w obsłudze klienta
 5. Jak obsługa klienta wspiera sprzedaż i marketing?
 6. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Żelazne zasady na podniesienie jakości obsługi klienta

Nie zaskoczymy nikogo, jeśli stwierdzimy, że słuchanie klientów jest kluczowe dla osiągnięcia naszych celów. Ostateczny sukces zależy często nie tylko od samego narzędzia, ale od naszego umiejętnego korzystania z niego. Ważna jest również zdolność do zarządzania danymi i ich właściwa interpretacja.

Ankiety są nieocenionym narzędziem w zbieraniu opinii od klientów. To oni najlepiej wyrażą swoje uczucia i potrzeby dotyczące twoich produktów i usług. Regularnie zbierając i analizując te opinie, będziesz w stanie doskonalić swoją ofertę i reagować na ewentualne problemy klientów. Rozważ wysłanie ankiet, aby dokładnie zrozumieć, co myślą twoi klienci. Na przykład, jeśli wyniki ankiet ujawnią, że największym problemem klientów jest długie oczekiwanie na obsługę klienta, będziesz miał konkretne wskazówki, które pomogą Ci wprowadzić usprawnienia.

Personalizacja komunikacji w ofertach jest kluczowa w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami. Większość systemów CRM umożliwia tę personalizację, wykorzystując podstawowe informacje o klientach i ich wcześniejszym zachowaniu, na przykład na stronie internetowej sklepu. Przykładem może być wysyłka spersonalizowanej wiadomości do klientów, którzy nie dokonali zakupu w ciągu ostatnich 30 dni lub porzucili koszyk zakupowy. W takim przypadku możemy wysłać im specjalny kod rabatowy, ulepszoną ofertę lub przypomnienie o niezrealizowanym zakupie, co może zwiększyć szanse na dokonanie transakcji.

Zapewnienie szybkiej i skutecznej obsługi klientów to jedna z kluczowych zalet, która może znacząco wpłynąć na postrzeganie firmy przez klientów. Dzięki systemom CRM można sprawnie organizować kontakty z klientami, planować kolejne interakcje w kalendarzu i przypisywać konkretne przypadki do odpowiednich członków zespołu. Warto wdrożyć odpowiednie procedury (workflow) umożliwiające pracownikom przypisanie klienta do siebie, co pozwala stworzyć indywidualne relacje z klientami.

Budowanie trwałych relacji z klientami jest kluczowe, ponieważ to właśnie te długoterminowe kontakty mogą wpływać na decyzje zakupowe. Przykładem może być oznaczenie klienta jako VIP w systemie CRM i śledzenie jego zachowań oraz preferencji. Na podstawie tych danych można dostarczyć spersonalizowane oferty, takie jak ekskluzywne zaproszenia na premiery produktów dostosowanych do potrzeb tego klienta. Warto także zapisać daty ważnych okazji, takie jak urodziny, choć ze względu na przepisy RODO, często stosuje się alternatywne metody, na przykład obchodzenie rocznicy rejestracji klienta jako formy upominku lub rabatu.

Jak CRM poprawi jakość obsługi Klienta w firmie

Zobacz naszą ofertę:

Zarządzanie relacjami i doświadczenie klienta – kluczowe wskaźniki

Ocena lojalności klientów w e-commerce jest istotna dla długotrwałego sukcesu biznesowego. Oto kilka popularnych metryk, które można wykorzystać do pomiaru satysfakcji i lojalności klientów w e-commerce:

Współczynnik retencji (Retention Rate)

To procent klientów, którzy powracają i dokonują kolejnych zakupów w określonym okresie czasu. Wysoki współczynnik retencji wskazuje na lojalność klientów.

Obliczamy następująco: Repeat Purchase Rate = (Liczba klientów dokonujących powtórnych zakupów / Całkowita liczba klientów) * 100
 • Złe: Poniżej 60%
 • Normalne: 60-80%
 • Dobre: Powyżej 80%

Współczynnik konwersji (Conversion Rate)

Mierzy odsetek odwiedzających stronę internetową, którzy dokonują zakupu. Wzrost współczynnika konwersji może wskazywać na zwiększoną satysfakcję klientów.

Wartość życiowa klienta (Customer Lifetime Value - CLV)

To obliczenie przyszłych zysków, jakie dany klient przyniesie firmie w ciągu całego swojego cyklu zakupowego. Wyższa wartość życiowa klienta może oznaczać większą lojalność.

Wskaźnik odrzuceń (Bounce Rate)

Mierzy odsetek osób, które odwiedziły stronę internetową, ale opuściły ją szybko bez dokonania zakupu. Niski wskaźnik odrzuceń jest zwykle pozytywny.

Wskaźnik porzucania koszyka (Cart Abandonment Rate)

Odnosi się do klientów, którzy dodali produkty do koszyka, ale nie dokonali zakupu. Może dostarczyć informacje o przyczynach, dla których klienci rezygnują z zakupów.

Wskaźnik ocen i opinii klientów (Customer Review and Rating)

To oceny i opinie klientów dotyczące produktów i usług. Pozytywne recenzje mogą wskazywać na zadowolenie klientów.

Wskaźnik Net Promoter Score (NPS)

Mierzy skłonność klientów do polecenia firmy innym osobom. Wyższy NPS sugeruje większą lojalność i zadowolenie klientów.

Obliczamy następująco: NPS = (Procent promotorów – Procent krytyków) * 100
 • Złe: 0-10
 • Normalne: 0-30
 • Dobre: Powyżej 30
 • Idealne: Powyżej 50

Czas trwania sesji (Session Duration)

Określa, ile czasu klienci spędzają na stronie internetowej. Dłuższy czas trwania sesji może wskazywać na większe zaangażowanie i zainteresowanie klientów.

Wskaźnik powtórnych zakupów (Repeat Purchase Rate)

To odsetek klientów, którzy dokonują zakupu wielokrotnie. Wyższy wskaźnik sugeruje lojalność i zaufanie do firmy.

Wskaźnik korzystania z programu lojalnościowego (Loyalty Program Participation)

Mierzy, ile klientów korzysta z programów lojalnościowych i nagród. Aktywne uczestnictwo w takich programach może oznaczać większą lojalność.

Dobrym podejściem jest stosowanie kilku różnych metryk, aby uzyskać kompleksowy obraz lojalności klientów w e-commerce i dostosować strategię biznesową odpowiednio.

Współczynnik odzyskiwania klientów (Customer Winback Rate)

Ten wskaźnik odnosi się do odsetka klientów, którzy ponownie rozpoczęli aktywne korzystanie lub dokonali zakupu po okresie, w którym byli nieaktywni.

Obliczamy następująco: Customer Winback Rate = (Liczba odzyskanych klientów / Całkowita liczba utraconych klientów) * 100
 • Złe: Poniżej 10%
 • Normalne: 10-20%
 • Dobre: Powyżej 20%

Zobacz również :

 1. Bitrix24 porównanie i test systemu
 2. Jak wdrożyć CRM w firmie
 3. Ranking systemów CRM
 4. eDokumenty elektroniczny obieg dokumentów - test I porównanie
 5. Firmao - test, recenzja systemu
 6. Najlepsze programy do automatyzacji i obsługi sprzedaży w internecie

Jak systemy CRM wspierają efektywną obsługę klienta?

Systemy CRM to nowoczesne rozwiązania ułatwiające zarządzanie relacjami z klientami na wszystkich etapach procesu zakupowego. Jakie zalety przynosi wdrożenie systemu CRM w obszarze obsługi klienta?

Obsługa większej ilości zapytań

Systemy CRM oferują wiele korzyści, a jedną z głównych jest zdolność obsługi większej liczby zapytań od klientów. Dzięki nim możliwe jest skuteczne zarządzanie oraz monitorowanie wszelkich zgłoszeń i zapytań klientów. To z kolei umożliwia pracownikom obsługi klienta efektywne reagowanie na zapytania i zapewnienie klientom jak najszybszych odpowiedzi.

Automatyzacja części zapytań

Systemy CRM wykorzystują reguły i automatyczne odpowiedzi, dzięki którym mogą reagować na określone zapytania bez potrzeby ingerencji pracowników obsługi klienta. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku często powtarzających się pytań, które można łatwo zautomatyzować.

Gromadzenie historii klientów

Systemy CRM umożliwiają zbieranie i przechowywanie informacji o klientach. Dzięki temu pracownicy obsługi klienta mają dostęp do pełnej historii interakcji z klientem. To pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klienta i dostosowanie obsługi do jego indywidualnych potrzeb. Pracownicy obsługi mogą w prosty sposób sprawdzić historię zamówień, wcześniejsze kontakty oraz preferencje klienta, co ma wpływ na ostateczną ocenę klientów.

Generowanie raportów zespołowych

Dzięki generowaniu raportów, menedżerowie mogą śledzić wyniki i efektywność swojego zespołu obsługi klienta. Raporty mogą zawierać takie wskaźniki jak czas rozpatrywania zgłoszeń, ilość rozwiązanych pytań oraz poziom zadowolenia klienta. Dzięki tym raportom można monitorować postępy zespołu i identyfikować obszary, które wymagają ulepszeń.

Korzyści wynikające z wykorzystania systemów CRM w obsłudze klienta

Oprogramowanie CRM przynosi liczne korzyści zarówno firmom, jak i klientom. Przyjrzyjmy się kluczowym korzyściom płynącym z wykorzystania systemu w osłudze klienta.

Poprawa relacji z klientami

Dzięki zgromadzonym danym na temat klientów oraz historii ich interakcji, pracownicy działu obsługi stają się bardziej świadomi potrzeb i upodobań klientów. To umożliwia dostosowanie obsługi do indywidualnych oczekiwań klientów i budowanie mocniejszych relacji z nimi.

Zwiększenie efektywności procesów biznesowych

Zastosowanie systemów CRM pozwala na automatyzację wielu procesów związanych z obsługą klienta. Dzięki temu oszczędzasz czas i zasoby, a także ograniczasz ryzyko popełnienia błędów. W rezultacie Twoja firma może działać efektywniej i obsłużyć większą liczbę klientów w sposób bardziej efektywny.

Lepsze zrozumienie potrzeb klienta

Dzięki zbieraniu danych i analizie informacji o klientach, systemy CRM umożliwiają bardziej precyzyjne zrozumienie potrzeb klientów. To z kolei pozwala Twojej firmie dostosować ofertę produktów i usług do indywidualnych potrzeb każdego klienta, a także dostosować ją do różnych grup klientów. Rezultatem tego podejścia jest zwiększona satysfakcja klientów i większa szansa na ich powtarzalne zakupy.

Zobacz nasze wdrożenia :

Jak obsługa klienta wspiera sprzedaż i marketing?

Usługi obsługi klienta są kluczowe dla skutecznego działania sprzedaży i marketingu, choć może się to wydawać nieco niespodziewane. Istnieje wiele sposobów, w jakie obsługa klienta może wspomóc zwiększenie sprzedaży i poprawić wyniki działań marketingowych. Oto kilka przykładów:

 1. Większa retencja klientów: Doskonała obsługa klienta zachęca klientów do pozostawania lojalnymi i kontynuowania zakupów w przyszłości.
 2. Marketing szeptany: Zadowoleni klienci często polecają firmę swoim znajomym, co może przynieść nowych klientów. Rekomendacje od istniejących klientów są jednym z najsilniejszych narzędzi marketingowych.
 3. Pozytywne opinie i recenzje: Kompetentny zespół obsługi klienta może przyczynić się do zdobycia pozytywnych opinii i recenzji. Te opinie mogą przyciągnąć nowych klientów i zbudować zaufanie do marki.
 4. Źródło informacji zwrotnej: Klienci często dzielą się swoimi opiniami i sugestiami podczas interakcji z firmą. Te informacje są cenne dla działów marketingu i sprzedaży, pomagając w dostosowaniu strategii do potrzeb klientów.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jaki CRM wybrać?

Jeśli zastanawiasz się jaki system CRM wybrać zapraszamy do zapoznania się z naszym ranking systemów CRM

Jak unikać błędów i negatywnych opinii w obsłudze klienta?

Przede wszystkim warto słuchać feedbacku i słuchać opini klientów.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing