powrot do bloga
/
/
uiux
/
Warsztat UX – jak przygotować się do warsztatów

Warsztat UX – jak przygotować się do warsztatów

Hauer Mateusz LinkedIn
Warsztat UX – jak przygotować się do warsztatów

Jak skutecznie przygotować się do warsztatów UX: Kluczowe kroki i strategie

Warsztaty UX to nic innego jak fascynująca gra zespołowa, w której zbieramy ekspertów o różnych umiejętnościach, aby wspólnie osiągnąć cel i rozwiązać istniejący problem. Jednak, aby taka inicjatywa była efektywna, wymaga solidnego planu, zrozumienia celu oraz odpowiedniego przygotowania. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki i strategie, które pomogą Ci skutecznie zorganizować i poprowadzić warsztaty UX.

spis treści:

Definiowanie celu i hipotez

Przed rozpoczęciem organizacji warsztatów UX kluczowym krokiem jest klarowne określenie celu. Ten cel powinien spełniać kryteria S.M.A.R.T., co oznacza, że powinien być mierzalny, osiągalny, istotny, zrozumiały i określony czasowo. Opracowanie hipotez jest równie istotne – są to założenia, których prawdziwość jest kluczowa dla osiągnięcia zamierzonego celu. W trakcie warsztatu te hipotezy będą poddane krytycznej weryfikacji, co nie tylko umożliwi prowadzenie efektywnych dyskusji, ale także pozwoli na głębszą analizę i zrozumienie kontekstu problemowego. W ten sposób, z góry zdefiniowany cel oraz hipotezy stanowią solidne fundamenty dla skutecznego i celowego przebiegu warsztatów UX.

Analiza wymagań użytkownika

Dogłębna analiza wymagań użytkownika stanowi istotny krok w przygotowaniach do warsztatów UX. Wnikliwe zebranie danych, takich jak wyniki badań, analiza statystyk strony internetowej, raporty z testów użyteczności i opinie klientów, pozwala na identyfikację kluczowych obszarów do dokładnej analizy podczas warsztatów. Kreowanie 'person', czyli szczegółowych profili użytkowników docelowych, umożliwia zespołowi skoncentrowanie się na rzeczywistych potrzebach odbiorców. To nie tylko usprawnia projektowanie, ale także podnosi szanse na skuteczne dostarczenie wartościowych rozwiązań, zgodnych z oczekiwaniami i doświadczeniem użytkowników.

Poznaj nasze usługi:


Planowanie warsztatów

Właściwe planowanie warsztatów UX jest kluczowe dla ich sukcesu. Opracuj strategię, określającą cel, uczestników, format oraz narzędzia, jakie będą używane. Sporządź dokładną agendę, uwzględniającą czas na dyskusje i przerwy. Pamiętaj, że każdy warsztat jest inny, więc dostosuj plan do konkretnej sytuacji.


Aby warsztaty UX osiągnęły sukces, konieczne jest ich staranne zaplanowanie. Opracuj spójny plan, obejmujący różnorodne aktywności, takie jak burza mózgów, ankieta potrzeb czy ćwiczenia grupowe. Określ harmonogram i czas trwania, aby efektywnie zarządzać zasobami.

Zadbaj o atmosferę sprzyjającą otwartej dyskusji. Uczestnicy powinni czuć się swobodnie dzieląc się opiniami. Stworzenie zaufanej atmosfery podniesie wartość informacji i lepiej zrozumiesz potrzeby klientów.

Przygotuj również szczegółową agendę warsztatów UX, co pomoże uczestnikom skoncentrować się na zadaniach, wiedząc, czego mogą się spodziewać.

Zbieranie i analiza danych przed warsztatami

Przed samymi warsztatami, zbieraj i analizuj dane, które pozwolą na lepsze zrozumienie kontekstu i wyzwań. Skoncentruj się na gromadzeniu informacji potrzebnych w trakcie warsztatów, takich jak badania, dane analityczne czy wcześniejsze ustalenia. Ten krok pozwoli na bardziej precyzyjne i ukierunkowane warsztaty.

Gromadzenie i analiza danych podczas warsztatu UX to kluczowy krok. Wykorzystaj różnorodne narzędzia, takie jak notatki, ankiety czy mapy myśli, by ułatwić późniejszą analizę. Rejestracja istotnych uwag i wniosków z dyskusji pozwoli na dokładną analizę zebranych danych. Identyfikuj kluczowe wnioski, skupiając się na istotnych potrzebach i oczekiwaniach klientów. Te spostrzeżenia stanowią fundament dla dalszych działań i dostosowania projektu do realnych potrzeb. Po zakończeniu warsztatu, skup się na praktycznym wykorzystaniu zgromadzonych informacji, umożliwiając efektywne doskonalenie bieżących projektów i kreowanie nowych, bardziej użytkownikowi przyjaznych.

Wybór uczestników

Dobór uczestników warsztatów to kluczowy element. Zapewnij obecność decydenta biznesowego, reprezentanta użytkownika, eksperta technicznego, specjalistę z danej branży oraz profesjonalnego UX designera. Zróżnicowany zespół przynosi różnorodne perspektywy, co sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.


Biznes - W trakcie spotkania kluczowa jest obecność osoby decyzyjnej, która zatwierdza pomysły i podejmowane decyzje. Jeśli nie może uczestniczyć w całym warsztacie, warto zaangażować ją w dalsze etapy pracy lub mianować reprezentanta.

Głos odbiorcy - Aby skutecznie projektować rozwiązania, potrzebujemy reprezentacji końcowego użytkownika. Brak adwokata klienta zwiększa ryzyko tworzenia nieadekwatnych rozwiązań. Warto zaangażować osobę z rynku na etapie modelowania lub propozycji rozwiązania.

Osoba techniczna - Projektowanie UX wymaga realnych, wdrożalnych rozwiązań. Konsultant techniczny, architekt czy deweloper są niezbędni na warsztatach, zapewniając perspektywę możliwego wdrożenia.

Ekspert branżowy - Eksperci od produkcji są cenni, ale nie należy ich mylić z adwokatami użytkownika. Ich perspektywa może różnić się od perspektywy ostatecznego użytkownika, co podkreśla potrzebę zróżnicowanej reprezentacji.

UX - Rola UX to naturalne kierowanie projektem i moderowanie warsztatu. W roli adwokata użytkownika UX jest cennym wkładem, szczególnie przy tworzeniu modelu rozwiązania czy wczesnego prototypu.

Przeczytaj również:

Struktura warsztatu UX

Start – zasady prowadzenia

Stwórz porozumienie – zbiór reguł warsztatu, np.: każde pytanie jest ważne, oceniamy pomysły, nie osoby, pozostajemy elastyczni, jedna osoba na raz, bez telefonów itp. Zasady te są kluczowe dla udanego warsztatu.

Prezentacja planu – przedstaw, jakie etapy będą miały miejsce, umożliwiając uczestnikom orientację. Umieść plan na widocznym miejscu, ułatwiając powrót doń w trakcie warsztatu.

Rozrusznik – zainicjuj łatwe zadanie, dostosowane do uczestników. Wytłumacz cel rozgrzewki (poprawa myślenia, kreatywność, różnorodność pomysłów). Przykłady to np. ćwiczenia uptime.

Prowadzenie warsztatów

Podczas samego warsztatu, zastosuj zasady kontraktu, które ustalicie na początku. Przedstaw plan i upewnij się, że każdy uczestnik wie, czego się spodziewać. Wprowadź ćwiczenia, które pomogą zespołowi w zrozumieniu problemu, sprecyzowaniu go, szukaniu rozwiązań i ich wyborze. Pamiętaj, że aktywność uczestników powinna stanowić przynajmniej 70% całego czasu warsztatu.

Sporządzenie wniosków i planu działań

Zakończ warsztaty odniesieniem do celu i wyciągnięciem wniosków. Wsparcie się zebranymi danymi i feedbackiem uczestników. Sporządź plan działań, który zostanie podzielony z resztą zespołu. To konkretne wyniki warsztatu, które powinny zostać spisane i rozdystrybuowane.

Ćwiczenia


W trakcie warsztatu niezbędne są aktywności ukierunkowane na osiągnięcie głównego celu. Struktura każdego warsztatu może nieco się różnić, ale możliwe jest podzielenie zadań na cztery kluczowe etapy:

  1. Zrozumienie problemu (wyzwania do refleksji),
  2. Sprecyzowanie problemu (stymulowanie myślenia),
  3. Poszukiwanie rozwiązań (gromadzenie wniosków),
  4. Wybór rozwiązań (przekładanie ich na konkretny plan działania).

Według mądrości przeszłości, warsztat powinien składać się w 70% z interaktywnych zadań, które angażują uczestników i przekazują im konkretne umiejętności. Pozostałe 30% to zadania prowadzone przez facilitatora, umożliwiające uczestnikom krótką przerwę, podczas której mogą przyswoić trochę teorii lub posłuchać zabawnych historii. To wystarczająca teoria na ten moment...

Podsumowanie

Dobrze zorganizowane warsztaty UX mogą przynieść ogromną wartość, wpływając pozytywnie na projekt, poprawiając zadowolenie użytkowników i zwiększając konkurencyjność produktu. Pamiętaj o starannym przygotowaniu, analizie danych i skupieniu na potrzebach użytkownika, co sprawi, że warsztaty staną się efektywnym narzędziem w procesie tworzenia produktu.

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing