powrot do bloga
/
/
CRM
/
Co to jest API

Co to jest API

Hauer Mateusz LinkedIn
Co to jest API

Czym jest i co to jest API ?

API (Interfejs Programowania Aplikacji) to zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają jednej aplikacji lub serwisowi korzystanie z funkcji lub danych udostępnianych przez inną aplikację, serwis lub system. API stanowi sposób komunikacji między różnymi oprogramowaniami np: usługami Google i Twoim systemem CRM lub aplikacją, pozwalając im na współpracę i wymianę informacji.

W skład API wchodzą :

Procedury, znane również jako rutyny, odnoszą się do konkretnych zadań lub funkcji, które program może wykonać. Przykładowo, platformy takie jak Twitter udostępniają API dla programistów, umożliwiając im dostęp do danych w celach analitycznych.

Protokół to ustalony format używany do wymiany danych między aplikacjami. API wykorzystuje protokoły, które precyzyjnie określają, w jaki sposób informacje są przekazywane i interpretowane przez różne systemy.

Narzędzia API, które można porównać do komponentów. Można zbudować z nich można nowe programy.  To elementy ułatwiające integrację oraz współpracę między różnymi aplikacjami zewnętrznymi.

API - łączy aplikacje i systemy pomiędzy sobą

Interfejsy API pełnią kluczową rolę w łączeniu aplikacji, umożliwiając im wykonywanie zaprojektowanych funkcji, często opartych na udostępnianiu danych i realizacji predefiniowanych procesów. Działa on jako mediator, umożliwiając programistom tworzenie nowych interakcji pomiędzy różnymi aplikacjami, z których korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy na co dzień.

Spis treści:

Jak działa interfejs API ?

Interfejs API działa jako mediator umożliwiający skuteczną komunikację między aplikacjami i oprogramowaniami. Pełni rolę pośrednika, przesyłając dane pomiędzy aplikacją a serwerem

API operuje na zasadzie:

  1. Wysyłanie żądania: Aplikacja lub oprogramowanie wysyła żądanie, przekazywane do serwera www za pomocą URI (Uniform Resource Identifier).
  2. Przetwarzanie przez API: API przekazuje żądanie do serwera www lub, w odpowiednich przypadkach, do zewnętrznego programu.
  3. Otrzymywanie odpowiedzi: Serwer www przesyła odpowiedź do API.
  4. Przekazywanie informacji: API zwraca otrzymane informacje aplikacji, która wysłała żądanie.

Dzięki API różne aplikacje mają możliwość efektywnej współpracy. Wzrost znaczenia API jest szczególnie widoczny w kontekście rozwoju aplikacji mobilnych, gdzie stało się ono kluczowym elementem w dziedzinie IT. Firmy mogą integrować swoje systemy z usługami firm trzecich, unikając konieczności kodowania rozwiązań od podstaw.


Chociaż wszystkie API pełnią podobne funkcje, różnią się one w zależności od swojej specyfiki:

REST API, czyli Representational State Transfer API, służy do realizowania zapytań i otrzymywania odpowiedzi za pomocą standardowych metod HTTP. REST wykorzystuje cztery główne metody HTTP: GET, PUT, POST, oraz DELETE. Przykładem zastosowania REST API jest Facebook.

SOAP API, znane jako Simple Object Access Protocol, nie jest związane z konkretną architekturą, lecz przestrzega określonych standardów. W przeciwieństwie do REST, SOAP jest zależne od XML i technologii z nią związanych.

RPC API, czyli Remote Procedure Call, to forma API umożliwiająca zdalne wywoływanie procedur. Jest to najstarszy typ API, który umożliwia wykonywanie kodu na innym serwerze. Gdy RPC jest używane przez HTTP, nazywane jest Web API.

API od strony technicznej

Z perspektywy technicznej API to kod, który zarządza wszystkimi punktami dostępowymi aplikacji lub serwera. Wysyłając zewnętrzne żądanie do tych serwerów, API pełni rolę tłumacza, obsługując je i przekazując dalej. Interfejs Programowania Aplikacji umożliwia przekazywanie zapytań do aplikacji oraz odbieranie informacji zwrotnej.

W nowoczesnej infrastrukturze internetowej API odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w środowisku składającym się z różnych rozproszonych systemów, które muszą działać jednocześnie. Bez API użytkownicy byliby zmuszeni do ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami, aby ręcznie realizować pożądane funkcje.

API w systemie CRM

Zobacz naszą ofertę systemu CRM z integracją API

Jakie są rodzaje API ?

Rodzaje interfejsów programowania aplikacji. Wybór opcji dla różnych celów

Po zrozumieniu działania API i jego korzyści, warto przyjrzeć się różnym rodzajom tej technologii oraz ich zastosowaniom. Mimo że wszystkie Interfejsy Programowania Aplikacji wykonują podobne zadania, niektóre ich rodzaje różnią się od siebie pod wieloma względami.

REST API – Dynamiczne suługi sieciowe:REST API, zwane również RESTful API, to skrót od Representational State Transfer API. Zyskało ono ostatnio na popularności jako integralna część usług sieciowych. REST API umożliwia wykonywanie żądań i uzyskiwanie odpowiedzi przy użyciu funkcji HTTP, takich jak GET, PUT, POST i DELETE. Przykładowo, platformy jak Instagram korzystają z REST API, umożliwiając użytkownikom przeglądanie treści graficznych.

SOAP API – bezpieczeństwo w standardzie:SOAP, czyli Simple Object Access Protocol, różni się od REST, stosując specyficzne standardy i opierając się na architekturze XML. Charakteryzuje go większa ilość wymaganych danych do prawidłowego funkcjonowania, co sprawia, że jest często wybierany w interfejsach programowania aplikacji dla instytucji finansowych, gdzie wysoki poziom bezpieczeństwa jest kluczowy.

RPC API – zdalne wywołanie procedury:RPC, czyli Remote Procedure Call, to wcześniejsza forma API, zaprojektowana do wykonywania bloków kodu na innym serwerze. Gdy RPC API wykorzystywane jest za pośrednictwem HTTP, może przekształcić się w Web API, dostosowane do współczesnych potrzeb technologicznych.

Każdy z tych rodzajów API posiada swoje unikalne cechy, sprawiając, że są odpowiednie dla różnych kontekstów i zastosowań w świecie IT.

Bezpieczeństwo interfejsów programowania aplikacji (API)

Bezpieczeństwo API jest kluczowym aspektem, mającym ogromne znaczenie w kontekście współczesnych systemów informatycznych. Oto kilka kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem API:

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie to proces weryfikacji tożsamości użytkownika lub aplikacji. W przypadku API, skuteczne uwierzytelnianie zapewnia, że tylko uprawnione strony mają dostęp do zasobów i funkcji. Popularne metody uwierzytelniania to tokeny, klucze API, hasła, czy metody oparte na standardach takich jak OAuth.

Autoryzacja

Autoryzacja definiuje poziom dostępu, który użytkownik lub aplikacja ma do konkretnych zasobów lub funkcji API. Zapewnia to, że nawet po uwierzytelnieniu dostęp do niektórych zasobów może być ograniczony w zależności od przyznanych uprawnień. Wdrażanie skutecznej autoryzacji jest kluczowe dla ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych to kluczowy środek bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku przesyłania informacji przez publiczne sieci, takie jak Internet. Wykorzystanie protokołów takich jak TLS (Transport Layer Security) gwarantuje, że dane są zaszyfrowane podczas transmisji, co chroni je przed przechwyceniem i nieautoryzowanym dostępem.

Zabezpieczenia przeciwwstrzykujące ataki

Ataki typu SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) czy Cross-Site Request Forgery (CSRF) są zagrożeniem dla API. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak walidacja danych, ograniczanie dostępu, czy korzystanie z tokenów CSRF, pomaga zabezpieczyć API przed tego typu atakami.

Monitoring i Audyt Bezpieczeństwa

Systematyczny monitoring oraz audyt bezpieczeństwa API są kluczowe w identyfikowaniu i reagowaniu na ewentualne zagrożenia. Zastosowanie narzędzi monitorujących ruch sieciowy, logów zdarzeń oraz analizy błędów pomaga w szybkim wykrywaniu i reagowaniu na potencjalne incydenty.

Kontrola wersji i aktualizacje

Regularne aktualizacje oprogramowania API oraz kontrola wersji są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Unikanie używania przestarzałych wersji API, w których znane luki bezpieczeństwa mogą zostać wykorzystane, jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony.

Bezpieczeństwo zarządzania sesją

W przypadku API, które obsługują sesje użytkownika, konieczne jest skuteczne zarządzanie tymi sesjami. Używanie bezpiecznych tokenów sesji, unikanie przekazywania informacji uwierzytelniających w samych żądaniach, czy kontrola czasu życia sesji to kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo zarządzania sesją.

Zarządzanie dostępem

Skuteczne zarządzanie dostępem do zasobów API obejmuje ścisłe kontrolowanie, kto, kiedy i jak może korzystać z określonych funkcji. Implementacja polityk dostępu, śledzenie logów oraz restrykcyjne zasady autoryzacji pomagają utrzymać kontrolę nad dostępem.

Zobacz również:

API - nasze wnioski i podsumowanie

Bezpieczeństwo API stanowi nieodłączną część współczesnych systemów informatycznych. Skuteczna implementacja procedur uwierzytelniania, autoryzacji, szyfrowania danych i innych środków bezpieczeństwa jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Integracje możliwe dzięki API

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing