powrot do bloga
/
/
CRM
/
Ile kosztuje wdrożenie i zrobienie systemu CRM w firmie

Ile kosztuje wdrożenie i zrobienie systemu CRM w firmie

Hauer Mateusz LinkedIn
Ile kosztuje wdrożenie i zrobienie systemu CRM w firmie


System CRM (Customer Relationship Management) jest kluczowym narzędziem, które umożliwia efektywne zarządzanie relacjami z klientami, poprawiając ich zadowolenie i lojalność. Jest to szczególnie ważne dla małych przedsiębiorstw, które opierają swoje działania na bliższych, osobistych kontaktach z klientami.

W dzisiejszym artykule skupimy się na omówieniu kosztów związanych z wdrożeniem systemu CRM w małej firmie, podkreślając, jak różnorodne mogą być te wydatki w zależności od kilku kluczowych czynników. Zapraszamy do lektury!

Wprowadzenie do kosztów wdrożenia systemu CRM w małej firmie

Chociaż systemy CRM są cenione za swoją zdolność do usprawniania zarządzania kontaktami z klientami, to cena ich wdrożenia może znacznie różnić się w zależności od potrzeb firmy. Koszty te są uzależnione od szeregu czynników, takich jak:

  • Funkcjonalności oferowane przez system: Bogatsze w opcje systemy zwykle wymagają większych inwestycji początkowych.
  • Liczba użytkowników: Większa liczba osób korzystających z systemu często oznacza wyższe koszty licencyjne.
  • Dopasowanie systemu do specyficznych wymagań firmy: Niestandardowe rozwiązania mogą znacząco podnieść koszty wdrożenia.
  • Integracja z istniejącymi systemami: Koszty mogą wzrosnąć, jeśli CRM wymaga integracji z innymi używanymi w firmie systemami.
  • Rodzaj i zakres wsparcia technicznego: Wsparcie po wdrożeniu jest kluczowe, ale jego poziom i dostępność mogą wpływać na koszty.

Zrozumienie tych aspektów jest istotne, aby właściciele małych firm mogli świadomie zdecydować o inwestycji w system CRM, który najlepiej odpowiada ich potrzebom biznesowym i budżetowym.

Poznaj CRM dla handlowca - jak skutecznie go wykorzystać?

Spis treści:

Od czego zależy koszt wdrożenia systemu CRM?


Cena wdrożenia systemu CRM zależy od różnych czynników, które są kluczowe przy ustalaniu kosztów:

  • Rozmiar firmy: Mniejsze przedsiębiorstwa zazwyczaj płacą mniej za wdrożenie CRM ze względu na mniejszą liczbę pracowników.
  • Liczba użytkowników: Koszty mogą się różnić w zależności od liczby osób korzystających z systemu, co wpływa na cenę licencji i szkolenia.
  • Czas wdrożenia: W mniejszych firmach proces wdrażania jest zwykle krótszy, co obniża ogólne koszty.
  • Szkolenia pracowników: Koszty te zależą od zakresu i ilości szkoleń, które są potrzebne do efektywnego użytkowania systemu.
  • Integracja z innymi systemami: Jeśli system CRM ma być zintegrowany z innymi istniejącymi systemami w firmie, koszty wdrożenia mogą znacznie wzrosnąć.

Koszty te są różne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, dlatego trudno jednoznacznie określić koszt wdrożenia bez szczegółowej analizy konkretnej firmy. Dla małych przedsiębiorstw koszty te zazwyczaj nie przekraczają kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

Przeczytaj również Skuteczne metody, dzięki którym system CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów

Etapy wdrożenia CRM

Wdrożenie systemu CRM to proces, który angażuje znaczne zasoby zarówno czasowe, jak i finansowe. Inwestycja w system CRM to nie tylko koszty zakupu samego oprogramowania, ale również wydatki związane z jego integracją i dostosowaniem do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Proces wdrożenia można podzielić na kilka kluczowych etapów, które obejmują:

Przeczytaj również Pivotal CRM - recenzja, opinie, funkcjonalności

Planowanie

Etap planowania jest kluczowy w procesie wdrażania systemu CRM, gdyż to w jego trakcie określa się strategię działania, formułuje cele i ustala harmonogram projektu. Współpraca z doświadczonym zespołem wdrożeniowym lub ekspertem zewnętrznym jest tutaj nieoceniona, ponieważ umożliwia efektywne odpowiadanie na kluczowe pytania dotyczące implementacji. Staranne planowanie na wstępie pozwala wyznaczyć realistyczne cele oraz przewidzieć potencjalne wyzwania, co minimalizuje ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych strat czasu i zasobów finansowych. Planowanie zapewnia także, że każdy krok procesu jest przemyślany i zgodny z ogólną strategią firmy, co zwiększa szanse na sukces całego przedsięwzięcia.

Konfiguracja

Etap konfiguracji i ustawień w procesie wdrażania systemu CRM jest równie istotny jak planowanie, ponieważ dotyczy przygotowania danych do migracji i dostosowania systemu do specyficznych potrzeb firmy. Przede wszystkim, ważne jest określenie, które dane są kluczowe i wymagają przeniesienia do nowego systemu. Przygotowanie tych danych obejmuje usunięcie duplikatów, korektę błędów formatowania oraz standaryzację pola danych, co zapewnia ich spójność i poprawność.

Przed przystąpieniem do migracji zalecane jest przeprowadzenie testów, które pomogą zidentyfikować potencjalne problemy i umożliwią ich wyeliminowanie przed wprowadzeniem systemu na stałe. Ponadto musisz dokładnie zrozumieć, jakie ustawienia systemowe są potrzebne oraz jakie dostosowania należy wprowadzić, aby system CRM efektywnie wspierał operacje biznesowe.

Kluczowym aspektem jest również integracja CRM z innymi używanymi w firmie aplikacjami, takimi jak systemy e-mailowe, narzędzia do zarządzania projektami, platformy mediów społecznościowych oraz aplikacje wspierające procesy sprzedaży. Taka integracja umożliwia płynne przepływy pracy i lepszą komunikację między działami, co zwiększa ogólną wydajność organizacji. Dzięki temu procesy biznesowe mogą być bardziej zautomatyzowane i zintegrowane, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne działanie przedsiębiorstwa.

Skuteczne metody dzięki którym CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów - w Hauerpower pomagamy przejść ten proces dla naszych Klientów

Nasza oferta dedykowanych systemów CRM :

Wdrożenie

Etap wdrożenia i testowania jest kluczowym momentem w procesie implementacji systemu CRM, zapewniającym, że wszystkie elementy systemu funkcjonują prawidłowo i spełniają ustalone wymagania. Ten etap jest niezbędny, aby upewnić się, że system działa zgodnie z planem i jest w pełni przygotowany do użytku. W ramach testowania szczególną uwagę należy zwrócić na kilka kluczowych obszarów:

1. Przeniesienie danych: Weryfikacja, czy wszystkie dane zostały przeniesione poprawnie, jest fundamentalna. Musisz sprawdzić, czy zaimportowane rekordy są dokładne i umieszczone we właściwych kategoriach, bez żadnych błędów czy braków.

2. Kontakty: Testuj, czy system poprawnie rozpoznaje i przypisuje pola danych dla kontaktów. Jest to istotne dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami.

3. Przechwytywanie wiadomości e-mail: Upewnij się, że system odpowiednio przypisuje wiadomości e-mail do odpowiednich kontaktów i że funkcja synchronizacji poczty działa dwukierunkowo i bez zakłóceń.

4. Automatyzacja zadań: Przeprowadź testy wyzwalaczy zadań, aby zweryfikować, czy automatyzacja działa zgodnie z ustawieniami i czy przynosi oczekiwane rezultaty w usprawnianiu procesów operacyjnych.

5. Integracje: Sprawdź, czy wszystkie zewnętrzne aplikacje i narzędzia są prawidłowo zintegrowane z systemem CRM, co jest kluczowe dla zapewnienia płynnej komunikacji i braku przerw w działaniu systemu.

6. Raporty: Testy powinny również obejmować generowanie raportów. Upewnij się, że dane są poprawnie analizowane i przekształcane w użyteczne raporty, które pomogą w podejmowaniu decyzji biznesowych.

7. Formularze witryny: Dokładne sprawdzenie formularzy na stronie internetowej jest niezbędne, aby zapewnić, że są one poprawnie wyświetlane i funkcjonalne, co jest istotne dla zbierania danych od klientów.

Wdrożenie tych kroków nie tylko zapewni skuteczność nowego systemu CRM, ale także pomoże w optymalizacji działań firmy, poprawie relacji z klientami oraz w zwiększeniu ogólnej efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Zobacz również Jak wdrożyć CRM w firmie

Szkolenie

Szkolenie personelu jest nieodłącznym elementem procesu wdrożenia systemu CRM i odgrywa decydującą rolę w efektywnym przyjęciu nowego narzędzia przez firmę. Pracownicy, którzy nie są odpowiednio przeszkoleni, mogą nie tylko nie wykorzystywać systemu w pełni, ale również mogą czuć się zniechęceni do jego używania ze względu na brak zrozumienia jego funkcjonalności. Dlatego kluczowe jest zainwestowanie odpowiedniej ilości czasu w dokładne i przemyślane sesje szkoleniowe.

Idealnie, gdyby szkolenie przeprowadziła firma, która dostarczyła i dostosowała system CRM do potrzeb Twojej organizacji. Eksperci, którzy zbudowali i skonfigurowali system, najlepiej znają jego możliwości i specyfikację, co umożliwi im przekazanie wyczerpującej wiedzy na temat każdej funkcji systemu. Praktyczne warsztaty powinny obejmować zarówno podstawy obsługi systemu, jak i zaawansowane funkcje, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej i zarządzania relacjami z klientami.

Dobre szkolenie powinno także uwzględniać częste pytania oraz typowe scenariusze, z którymi pracownicy mogą się spotkać, co przygotuje ich na różne wyzwania związane z codziennym użytkowaniem systemu CRM. Dodatkowo, warto również rozważyć periodyczne sesje przypominające i zaawansowane kursy dla użytkowników, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze wykorzystania nowych technologii.

Przeczytaj również Metoda Kanban - czym jest i jak może ci pomóc?

Jak wycenić wdrożenie CRM w firmie?

Koszt wdrożenia systemu CRM zależy od wielu czynników, w tym od liczby użytkowników korzystających z systemu oraz od stopnia zaawansowania funkcji, które firma zamierza zaimplementować. Z reguły, im bardziej złożone i dostosowane do indywidualnych potrzeb są rozwiązania, tym wyższe są koszty wdrożenia. Często firmy optują za stopniowym wprowadzaniem systemu CRM, zaczynając od podstawowych modułów, które umożliwiają efektywne zarządzanie bazą danych klientów, kampaniami marketingowymi oraz kontraktami.

Ceny za implementację systemu CRM mogą oscylować w przedziale od 10 do 50 tysięcy złotych, a do tego należy doliczyć koszty licencji. Mimo że początkowe koszty mogą wydawać się wysokie, wartością dodaną jest znaczne zwiększenie efektywności operacyjnej firmy oraz usprawnienie zarządzania danymi, które do tej pory były rozproszone w różnych dokumentach jak skoroszyty czy elektroniczne tabele.

Zainwestowanie w CRM to inwestycja w przyszłość firmy, umożliwiająca lepsze zarządzanie relacjami z klientami, standardyzowanie procedur oraz możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta przy jednoczesnym zachowaniu jednolitych standardów obsługi. Dzięki temu, wszystkie procesy związane z ofertowaniem czy finalizacją sprzedaży są bardziej uporządkowane i niczego nie można przeoczyć. Dlatego, mimo początkowych wydatków, system CRM jest cennym narzędziem, które może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności biznesowej.

Zobacz również Najlepszy program do zarządzania małą i średnią firmą

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing