powrot do bloga
/
/
CRM
/
Skuteczne metody, dzięki którym system CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów

Skuteczne metody, dzięki którym system CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów

Hauer Mateusz LinkedIn
Skuteczne metody, dzięki którym system CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów

Odejście klientów to istotne wyzwanie dla większości przedsiębiorstw działających w sektorze e-commerce, z poważnymi konsekwencjami finansowymi, takimi jak spadki w sprzedaży i zyskach. Bez skutecznego zarządzania, utrata klientów może poważnie zaszkodzić każdej strategii biznesowej. Dlatego firmy coraz częściej skupiają się na strategiach zatrzymywania klientów, aby minimalizować ich odejścia. Redukcja wskaźnika odejść do zera jest niemożliwa, ale istnieją techniki, które mogą znacznie obniżyć ten wskaźnik. Wśród nich, oprogramowanie CRM wyłania się jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi używanych współcześnie do ograniczania utraty klientów.

Spis treści:

Czym jest zarządzanie odejściami klientów?

Zarządzanie odejściami klientów, znane również jako zarządzanie rezygnacjami czy utrzymanie klientów, to strategiczny proces w organizacjach skierowany na zrozumienie przyczyn, dla których klienci przestają korzystać z usług lub produktów firmy, oraz rozwijanie metod na ich zatrzymanie. Proces ten obejmuje analizę danych klientów, identyfikację wzorców i tendencji wśród tych, którzy odchodzą, oraz wdrażanie działań zapobiegawczych i inicjatyw mających na celu zwiększenie ich zadowolenia i lojalności. Skuteczne zarządzanie odejściami może obejmować personalizację ofert, poprawę obsługi klienta, ulepszanie produktów lub usług, oraz odpowiednie komunikowanie wartości, jaką firma oferuje swoim klientom.

Zobacz również Najlepszy program do zarządzania małą i średnią firmą

Spersonalizowana komunikacja z klientem

Spersonalizowana komunikacja z klientem to strategia marketingowa, która polega na dostosowywaniu treści komunikatów do indywidualnych potrzeb, preferencji i zachowań konkretnego odbiorcy. Celem tej techniki jest stworzenie bardziej osobistych i znaczących interakcji, co zwiększa zaangażowanie klienta, poprawia jego doświadczenia z marką oraz zwiększa efektywność kampanii marketingowych. Personalizacja może obejmować różne aspekty, od używania imienia klienta w komunikatach, przez oferowanie spersonalizowanych rekomendacji produktów, po dostosowanie ofert i promocji w zależności od wcześniejszych zakupów klienta czy analizy jego zachowań online. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i technologiom takim jak AI, firmy są w stanie wychwycić i analizować dane użytkowników w czasie rzeczywistym, co umożliwia jeszcze większe dopracowanie personalizacji.

Zobacz również Jak wdrożyć CRM w firmie

Monitorowanie relacji z klientem

Monitorowanie relacji z klientem to proces systematycznego śledzenia interakcji i angażowania klientów w celu zrozumienia ich potrzeb, preferencji oraz ogólnej satysfakcji z usług lub produktów firmy. Jest to kluczowy element zarządzania relacjami z klientami (CRM), który pozwala firmom na dostosowanie swoich strategii marketingowych i usługowych, zwiększenie lojalności klientów oraz optymalizację doświadczeń klienta.

Monitorowanie relacji obejmuje:

 1. Śledzenie interakcji: Każdy kontakt z klientem, czy to przez e-mail, media społecznościowe, telefon czy osobiście, jest rejestrowany i analizowany. Pozwala to na pełniejsze zrozumienie potrzeb klienta oraz historii jego interakcji z firmą.
 2. Analiza danych: Dane zbierane z różnych punktów kontaktu są analizowane w celu identyfikacji wzorców zachowań, preferencji zakupowych i potencjalnych problemów, które mogą wpływać na relacje z klientem.
 3. Pomiary satysfakcji: Regularne badania satysfakcji klientów, np. poprzez ankiety, umożliwiają ocenę, jak klienci postrzegają markę i jej produkty lub usługi. Pozwala to na szybkie reagowanie na ewentualne problemy.
 4. Segmentacja klientów: Klasyfikacja klientów według różnych kryteriów, takich jak demografia, zachowania zakupowe czy wartość życiowa klienta (CLV), pozwala na bardziej spersonalizowane podejście i lepsze zrozumienie różnych segmentów rynku.
 5. Zarządzanie feedbackiem: Systematyczne zbieranie i analizowanie opinii klientów pozwala na bieżące dostosowywanie produktów, usług i procesów w firmie, co może prowadzić do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.
 6. Proaktywne działania: Na podstawie zgromadzonych danych, firmy mogą podejmować proaktywne działania, takie jak personalizowane oferty, programy lojalnościowe czy interwencje w przypadku wykrycia potencjalnych problemów, zanim negatywnie wpłyną one na relacje z klientami.

Monitorowanie relacji z klientem to nieustanny proces, który wymaga ciągłej uwagi i adaptacji, aby spełniać rosnące oczekiwania klientów i dynamicznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Skuteczne metody dzięki którym CRM wspomaga kontrolę nad utratą klientów - w Hauerpower pomagamy przejść ten proces dla naszych Klientów

Nasza oferta dedykowanych systemów CRM :

Zobacz również:

Zbieranie informacji zwrotnych od klientów

Zbieranie informacji zwrotnych od klientów to kluczowy element strategii każdej firmy, pozwalający na dostosowanie produktów, usług i doświadczeń do potrzeb i oczekiwań konsumentów. Efektywne zbieranie i wykorzystanie tych informacji może znacząco wpłynąć na zadowolenie klientów, ich lojalność oraz ostatecznie na wyniki finansowe firmy. Oto kilka sposobów, jak można zbierać i wykorzystywać informacje zwrotne od klientów:

 1. Ankiety online i offline – Najpopularniejszą metodą zbierania informacji są ankiety. Mogą być one przeprowadzane bezpośrednio po transakcji, wysyłane drogą mailową lub dostępne na stronie internetowej. Ankiety mogą być także rozprowadzane w sklepach stacjonarnych w formie papierowej.
 2. Formularze na stronie internetowej – Umieszczanie formularzy kontaktowych i ankiet na stronie internetowej pozwala zbierać opinie klientów w sposób ciągły. Można tam zadawać pytania dotyczące użyteczności strony, jakości obsługi czy ogólnego zadowolenia z zakupów.
 3. Media społecznościowe – Obecność na platformach społecznościowych umożliwia monitorowanie opinii i reagowanie na komentarze klientów. Regularne angażowanie się w dialog z użytkownikami pozwala budować relacje i zbierać cenne opinie.
 4. Grupy fokusowe – Spotkania z grupą wybranych klientów, aby zgłębić ich opinie i sugestie dotyczące konkretnych produktów lub usług. Jest to sposób na bardziej szczegółowe zrozumienie oczekiwań i reakcji klientów.
 5. Analiza recenzji i opinii online – Analiza komentarzy i ocen zostawianych przez klientów w serwisach e-commerce, na stronach z recenzjami produktów lub w innych miejscach w Internecie. Te dane mogą dostarczać informacji na temat tego, co klienci lubią a czego nie lubią w oferowanych produktach czy usługach.
 6. Wywiady telefoniczne i osobiste – Bezpośrednie rozmowy z klientami pozwalają na głębsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Jest to także okazja do zademonstrowania zainteresowania opiniami klientów.
 7. Skrzynki sugerii – Fizyczne lub wirtualne „skrzynki”, gdzie klienci mogą anonimowo zostawiać swoje opinie i sugestie dotyczące działalności firmy.
 8. Net Promoter Score (NPS) – Prosty sposób na zmierzenie, w jakim stopniu klienci są gotowi polecić markę innym. NPS jest szybkim i skutecznym narzędziem do mierzenia lojalności i satysfakcji klientów.

Każda z tych metod ma swoje zalety i może być używana samodzielnie lub w kombinacji z innymi, w zależności od potrzeb i możliwości firmy. Ważne jest, aby zbierane informacje były systematycznie analizowane i wykorzystywane do ulepszania produktów, usług i procesów w organizacji.

Przeczytaj również Metoda Kanban - czym jest i jak może ci pomóc?

Identyfikacja klienta z dużą szansą odejścia

Identyfikacja klientów z dużą szansą odejścia, znana również jako predykcja churnu, to kluczowy element strategii zarządzania relacjami z klientami (CRM) w każdej firmie, szczególnie w sektorach o wysokiej konkurencji, takich jak telekomunikacja, bankowość, czy e-commerce. Dzięki wczesnemu rozpoznawaniu takich klientów, firmy mogą podjąć odpowiednie działania w celu zatrzymania ich przed odejściem. Oto kilka metod, które mogą pomóc w identyfikacji tych klientów:

Analiza danych historycznych

Wykorzystanie danych z przeszłości pozwala na identyfikację wzorców zachowań klientów, którzy odeszli. Analizując te dane, można znaleźć wspólne cechy lub zachowania, które mogą wskazywać na ryzyko odejścia obecnych klientów.

Scoring ryzyka

Przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego i modeli statystycznych można opracować system punktacji, który przewiduje prawdopodobieństwo odejścia klienta na podstawie jego działalności, historii zakupów, interakcji z firmą i innych zmiennych.

Analiza zachowania na stronie internetowej

Monitoring, jak klienci zachowują się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, może dać wgląd w ich poziom zaangażowania. Nagłe spadki aktywności, takie jak zmniejszenie liczby logowań, przeglądanych stron czy czasu spędzanego w aplikacji, mogą być sygnałem ostrzegawczym.

Segmentacja klientów

Podział klientów na segmenty na podstawie różnych kryteriów (np. wartość życiowa klienta, częstotliwość zakupów, przychody generowane dla firmy) pozwala lepiej zrozumieć, którzy klienci są bardziej narażeni na odejście.

Analiza satysfakcji klienta

Regularne badania satysfakcji klientów, takie jak Net Promoter Score (NPS), mogą wskazywać na niezadowolenie, które jest często prekursorem odejścia.

Wykorzystanie systemów CRM

Zaawansowane systemy CRM są w stanie integrować i analizować różnorodne dane o klientach, w tym interakcje z obsługą klienta, historię zakupów, odpowiedzi na kampanie marketingowe, co umożliwia wczesne wykrywanie sygnałów ostrzegawczych.

Reagowanie na sygnały ostrzegawcze

Ustawienie alertów w systemie CRM na określone działania klientów, takie jak reklamacje czy zwracanie produktów, które mogą sygnalizować niezadowolenie.

Efektywne wykorzystanie tych metod wymaga ciągłego monitorowania i aktualizacji systemów oraz algorytmów, aby były jak najbardziej adekwatne do zmieniających się wzorców zachowań klientów. Identyfikacja klientów z dużą szansą odejścia jest nie tylko sposobem na zmniejszenie churnu, ale także na zwiększenie lojalności klientów poprzez lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań.

Zobacz również 10 pomysłów na wykorzystanie systemu CRM

Predykcja churnu

Predykcja churnu, czyli przewidywanie rezygnacji klientów, to proces analizowania danych w celu identyfikacji tych klientów, którzy mają największe prawdopodobieństwo zakończenia współpracy z firmą. Jest to kluczowe narzędzie dla przedsiębiorstw dążących do maksymalizacji retencji klientów i minimalizacji strat wynikających z ich odejść.

Jak to działa?

 1. Zbieranie danych: Zbierane są dane historyczne o interakcjach klientów, ich transakcjach, zachowaniach na stronie internetowej, odpowiedziach na kampanie marketingowe, obsłudze klienta itp.
 2. Analiza danych: Dane są analizowane, aby znaleźć wzorce lub zachowania, które często poprzedzają odejście klienta. Można tutaj wykorzystać techniki takie jak analiza kohortowa, regresja logistyczna, drzewa decyzyjne, czy sztuczne sieci neuronowe.
 3. Modelowanie predykcyjne: Stosując algorytmy uczenia maszynowego, tworzone są modele predykcyjne, które mogą przewidywać prawdopodobieństwo odejścia klienta w przyszłości na podstawie jego obecnego zachowania i historii.
 4. Wdrażanie i monitoring: Po stworzeniu model jest testowany, a następnie wdrażany do codziennego użytku. Ważne jest ciągłe monitorowanie skuteczności modelu oraz jego aktualizowanie w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i zachowania klientów.

Dlaczego jest to ważne?

 • Optymalizacja działań marketingowych: Firmy mogą skupić swoje zasoby na utrzymaniu klientów o wysokim ryzyku odejścia, oferując im spersonalizowane promocje, rabaty, czy programy lojalnościowe.
 • Poprawa jakości usług: Predykcja churnu pozwala firmom zrozumieć przyczyny niezadowolenia klientów i odpowiednio dostosować swoje produkty lub usługi.
 • Zwiększenie rentowności: Utrzymanie istniejących klientów jest zazwyczaj mniej kosztowne niż pozyskiwanie nowych, co przekłada się na lepszą ogólną rentowność firmy.

Predykcja churnu to zatem nie tylko narzędzie do minimalizacji negatywnych skutków odejść klientów, ale również sposób na zbudowanie głębszych i bardziej wartościowych relacji z klientami.

Zobacz również Najważniejsze wskaźniki w procesie sprzedaży

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing