powrot do bloga
/
/
marketing
/
Pomiary wydajności sklepu - kompendium wiedzy, kluczowe wskazówki

Pomiary wydajności sklepu - kompendium wiedzy, kluczowe wskazówki

Hauer Mateusz LinkedIn
Pomiary wydajności sklepu - kompendium wiedzy, kluczowe wskazówki

Efektywny rozwój każdej działalności opiera się na precyzyjnym pomiarze wyników. Co ciekawe, badania i ankiety wskazują, że marketingowcy z branży eCommerce często czują się niedostatecznie przygotowani w tym obszarze. W niniejszym artykule przedstawimy cztery kluczowe problemy i trendy związane z pomiarowymi oraz zaprezentujemy rozwiązania, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać potencjał Twojego zestawu technologicznego i aplikacji marketingowych.

spis treści:

Co to jest KPI?

KPI, czyli Key Performance Indicators, są istotnym narzędziem oceny skuteczności. To konkretne miary pozwalające określić, czy dana organizacja, projekt czy działanie spełniają założone cele i oczekiwania. Mogą dotyczyć różnorodnych obszarów działalności, takich jak sprzedaż, obsługa klienta, produkcja, marketing czy finanse. Dzięki KPI przedsiębiorcy mogą śledzić postępy w realizacji celów, podejmować świadome decyzje biznesowe oraz doskonalić wyniki. To narzędzie kluczowe dla monitorowania efektywności i podejmowania trafnych działań.

Jak przeprowadzić ocenę skuteczności przy użyciu KPI? Pomiar tych wskaźników to kluczowy krok w monitorowaniu osiągnięć i doskonaleniu strategii biznesowych. Oto kilka podstawowych etapów tego procesu:

 1. Sporządź plan działań biznesowych - Pierwszym krokiem jest sformułowanie celów, które chcesz osiągnąć. Te cele powinny być zgodne z długoterminową strategią i misją firmy, oraz być mierzalne, realistyczne i osiągalne w określonym czasie.
 2. Wybierz odpowiednie wskaźniki KPI - Dobierz KPI, które bezpośrednio odzwierciedlają osiągnięcie określonych celów biznesowych. Ważne jest, aby wybrać te wskaźniki, które można łatwo monitorować i aktualizować w czasie rzeczywistym.
 3. Określ oczekiwane wyniki - Dla każdego KPI ustal konkretne cele, czyli poziomy wyników, które chciałbyś osiągnąć. Te cele powinny być jasno zdefiniowane i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron.
 4. Wybierz odpowiednie narzędzia analityczne - Wybierz narzędzia analityczne, które pozwolą na skuteczne pomiar i monitorowanie wybranych wskaźników KPI. W przypadku e-commerce, Google Analytics 4 jest często wybieranym narzędziem, umożliwiającym dokładne śledzenie kluczowych wskaźników dla sklepów internetowych.
 5. Analizuj wyniki i podejmuj działania - Regularnie analizuj wyniki KPI, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz obszary, w których osiągnięto sukces. Na podstawie tych analiz podejmuj odpowiednie działania w celu optymalizacji działań i osiągnięcia założonych celów biznesowych.

Poznaj Sales Velocity - kluczowe czynniki zwiększające szybkość sprzedaży

Irytujący brak umiejętności

Zespoły marketingowe w branży eCommerce potrzebują różnorodnych zbiorów danych, aby skutecznie monitorować wydajność sklepów online. Niestety, narzędzia dostarczające te dane często działają w izolacji, co uniemożliwia marketerom uzyskanie kompletnego obrazu wyników. To prowadzi do problemów, które zostały zidentyfikowane przez analityków:

 • Według Responsify, aż 89% marketerów uznaje poprawę zdolności pomiaru i analizy skutków działań marketingowych za najwyższy priorytet.
 • Tylko 58% marketerów twierdzi, że regularnie osiąga swoje cele marketingowe według danych z Responsify.
 • Tylko 29% marketerów informuje, że uzyskanie wyników z kampanii zautomatyzowanych odbywa się bez zakłóceń i opóźnień, zgodnie z danymi z VentureBeat.
 • Prognozy Gartnera wskazują, że do 2025 roku opowieści oparte na danych (data stories) staną się najpopularniejszym sposobem korzystania z analityki, z czego aż 75% z nich będzie generowanych automatycznie, a nie przez analityków danych.

Poznaj Techniki sprzedaży – rodzaje technik sprzedaży i dobre praktyki

4 statystyki, które pokazują, jak ważny jest pomiar wyników

Należy bezzwłocznie podjąć działania w celu rozwiązania tych problemów i wyzwań. W niniejszym artykule dokładniej omówiliśmy badania, które stoją za wspomnianymi statystykami, przedstawiliśmy ich kluczowe aspekty z perspektywy marketerów i, co równie istotne, udzieliliśmy wskazówek dotyczących zabezpieczenia działań marketingowych na przyszłość.

Najwyższym priorytetem dla 89% marketerów jest poprawa zdolności do mierzenia i analizowania wpływu działań marketingowych.

Zdobycie danych analitycznych nie stanowi wyzwania. Kluczowym aspektem, często pomijanym, jest zdolność do wyciągania wniosków i aktywnego wykorzystania zebranych danych, aby podejmować inicjatywy proaktywne.

Badanie

W raporcie z badania "Zwiększony wpływ podnosi poprzeczkę w zakresie atrybucji, raportowania i pomiaru", przeprowadzonego przez Demand Gen w 2017 roku, wynika, że 89% marketerów uznaje poprawę zdolności pomiaru i analizy wpływu działań marketingowych za swoją najwyższą priorytetową kwestię. W poprzednim badaniu z 2016 roku, "Wykorzystanie wielokanałowego marketingu i danych jako kluczowych sił napędowych wzrostu", tylko 61% respondentów wskazało poprawę tego wskaźnika jako swój główny priorytet.

Znaczenie

Zrozumienie wpływu działań marketingowych na osiągane przychody to kluczowy element pracy marketerów od dłuższego czasu. Jednakże, mimo dostępności wielu narzędzi pomiarowych, nadal istnieje silna potrzeba doskonalenia. To świadczy o potrzebie posiadania jednego, spójnego źródła rzetelnych informacji, które umożliwiłoby precyzyjną ocenę efektywności działań marketingowych.

Jak uodpornić działania marketingowe na wyzwania przyszłości?

Można to osiągnąć dzięki funkcji, która integruje dane dotyczące wyników sklepu w sposób analogiczny do tego, w jaki Customer Data Platform gromadzi i integruje wszystkie dane klientów w jednym spójnym profilu klienta 360 stopni. Dzięki temu marketerzy mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji takich jak wartość transakcji, ilość zakupionych produktów czy średnia wartość zamówienia. Istotną funkcją jest również udostępnienie danych analitycznych dotyczących kontaktów i odwiedzin, oraz zapewnienie scentralizowanego widoku na KPI. Jednak to, co rzeczywiście umożliwia bieżącą kontrolę nad biznesem, to możliwość atrybucji przychodów na najwyższym poziomie, zarówno dla poszczególnych kanałów, jak i narzędzi. Taka analiza pozwoli wyraźnie zidentyfikować, które kanały są najbardziej efektywne, a które wymagają poprawy lub zaniechania. To właśnie nazywamy Omnichannel Growth Intelligence.

Przeczytaj również Jak radzić sobie z obiekcjami klientów w procesie sprzedaży - zbijanie obiekcji

Jedynie 58% marketerów stwierdziło, że zazwyczaj skutecznie osiągają swoje cele marketingowe

Badanie

Według Raportu Trendów Strategii Marketingowych, który został przeprowadzony przez CoSchedule w 2022 roku, ujawnia on skuteczność działań marketerów na globalnym rynku. Istnieje wiele czynników i przyczyn, które mogą wyjaśnić ten stan rzeczy, jednak patrząc na powyższą statystykę, zastanawiamy się, co sprawia, że tak wielu marketerów regularnie odnosi sukcesy.

Znaczenie

Brak wszechstronnego wglądu w skuteczność własnych działań stanowi wyzwanie dla marketerów. Chociaż niektóre strategie mogą przynosić natychmiastowe rezultaty, większość efektów pozostaje niezauważona z powodu braku odpowiednich narzędzi analitycznych. To prowadzi do zagubienia i niepewności wśród marketerów.

Jak uodpornić działania marketingowe na wyzwania w przyszłości?


Wdrożenie efektywnego rozwiązania wymagałoby bieżącego monitorowania wyników sklepu internetowego w czasie rzeczywistym, dostępnego non-stop. Takie podejście umożliwiłoby:

 • Natychmiastowe zlokalizowanie obszarów o intensywnej aktywności.
 • Identyfikację kluczowych wskaźników wydajności.
 • Głęboką analizę otoczenia eCommerce.
 • Efektywne poprawianie procesów pracy, elastyczne przekierowywanie zasobów oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych.

Jedynie 29% marketerów powiedziało, że bez problemów i opóźnień uzyskiwało wyniki z kampanii zautomatyzowanych

Badanie

W 2015 roku, badacze z VentureBeat postanowili zbadać, co leży u podstaw tak niskiego odsetka firm korzystających z narzędzi automatyzujących marketing. W ich najnowszym raporcie na temat automatyzacji marketingu odkryli, że przedsiębiorstwa wykorzystujące te narzędzia odnotowują znaczący wzrost liczby leadów, konwersji i przychodów. Wobec tak obiecujących wyników, dlaczego z nich korzysta zaledwie 5% firm?

Znaczenie

Niestety, wprowadzenie takich narzędzi może być kłopotliwe. Dane pochodzące z platform eCommerce i oprogramowania marketingowego często nie pokrywają się, co tworzy luki w zrozumieniu zachowań klientów i ich działań. Bez kompleksowych danych w czasie rzeczywistym, firmom brakuje pełnego obrazu, co utrudnia podejmowanie mądrych decyzji. W celu zniwelowania tych luk i uzyskania bardziej kompleksowej analizy, marketerzy często sięgają po narzędzia takie jak Google Tag Manager, który jest popularnym wyborem. Jednakże, Platformy Marketingu Cyfrowego stają się coraz bardziej popularne, ponieważ nie tylko mierzą liczbę wizyt na stronie, ale także parametry takie jak współczynnik otwieralności (OR), współczynnik klikalności (CTR), transakcje offline i wiele innych. Te różnice stają się szczególnie widoczne w przypadku darmowej wersji Google Analytics.

Jak uodpornić działania marketingowe na wyzwania w przyszłości?

Korzystanie z wizualizacji danych graficznych z platformy eCommerce oraz oprogramowania marketingowego pozwala na zredukowanie luki pomiędzy tymi dwoma systemami i minimalizuje ryzyko błędów podczas łączenia wydarzeń w sklepie. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad działalnością, mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Taki bardziej kompleksowy wgląd w działania sklepu umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i optymalizację strategii marketingowych, co w konsekwencji prowadzi do większego zwrotu z inwestycji.

Poznaj Woodpecker.co - recenzja, narzędzie do Cold Mailingu

Do 2025 roku data stories będą najczęstszym sposobem korzystania z analityki, przy czym 75% z nich będzie generowanych automatycznie, a nie tworzonych przez analityków danych.

Badanie

Według prognoz Gartnera, do 2025 roku data storytelling stanie się powszechnym sposobem przetwarzania danych analitycznych. Co więcej, aż 75% opowieści opartych na danych będzie generowanych automatycznie dzięki rozszerzonej inteligencji i uczeniu maszynowemu, zamiast być tworzonymi przez analityków danych.

James Richardson, dyrektor ds. badań w Gartnerze, wypowiedział się na ten temat podczas wirtualnej konferencji organizowanej przez Narrative Science, dostawcę narzędzi do opowiadania historii opartych na danych, która odbyła się 24 lutego 2021 roku. Podkreślił, że „Przejście na wyższe poziomy automatyzacji analityki i odejście od dominującego dotychczasowego modelu samoobsługi jest nieuniknione”. Richardson zauważył również, że „Samoobsługowy i wizualny paradygmat, który obecnie przeważa w analizie biznesowej, ma swoje ograniczenia. Jest on tak dobry, jak umiejętności jednostki w obsłudze samej siebie”.

Znaczenie

Co jest rzeczywiście kluczowe dla marketerów? Według Gartnera, prawdopodobnie nie wykorzystujesz analityki w wystarczającym stopniu. Zgodnie z ich ustaleniami, „Według różnych szacunków, tylko około 30% pracowników w większości firm korzysta z narzędzi analitycznych w ramach swojej codziennej pracy. Mimo postępów w dziedzinie rozszerzonej inteligencji i wysiłków dostawców w kierunku ułatwienia korzystania z tych narzędzi, aby zwiększyć dostępność analityki dla szerszego grona użytkowników, ten odsetek nie uległ znaczącej zmianie.”

Jak uodpornić działania marketingowe na wyzwania przyszłości?

Wyraźnie zilustrowane dane to dopiero wstęp do prawdziwego opowiadania przy użyciu danych. To krok w kierunku uczynienia informacji zrozumiałymi dla osób spoza obszaru analityki, dostępnych na co dzień, natychmiast i o każdej porze.

Weźmy zatem wszelkiego rodzaju dane, typy i źródła wymienione w tym artykule i przedstaw je w klarowny, łatwy do przyswojenia sposób, tworząc niemal idealną prezentację graficzną dla eCommerce. Niemal, bo aby osiągnąć pełną doskonałość, należy podjąć kilka kroków w stronę opowiadania za pomocą danych.

Weźmy na przykład budowę lojalności. Pojęcie to wydaje się zbyt skomplikowane, by można je było prosto przedstawić na ekranie. Jednak, jeśli potraktujemy je jako wynik kluczowych wskaźników KPI, możemy je z łatwością wizualizować i monitorować w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu z omnichannelową atrybucją przychodów i innymi danymi, możemy aktywnie pracować nad budowaniem lojalności klientów oraz kształtowaniem relacji z klientem, na żywo i w czasie rzeczywistym.

Sprawdź naszą ofertę :

Analiza danych i pomiar wyników – podsumowanie


Problem staje się coraz bardziej oczywisty, ponieważ coraz więcej agencji zajmuje się analizą danych i interpretacją wyników. W kontekście skuteczności, podejmowanie decyzji opartych na danych staje się kluczowym elementem, jednak nadmiar i rozproszenie danych stają się bardziej utrudnieniem niż pomocą.

Data storytelling wkrótce trafi do rąk przeciętnego marketera. Teraz potrzebujemy rozwiązania, które:

 • zapewnia spójne, istotne informacje dotyczące wyników,
 • umożliwia natychmiastowy, ciągły dostęp przez całą dobę,
 • przedstawia dane w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników firmy,
 • umożliwia śledzenie i ulepszanie nawet najdrobniejszych danych, takich jak wielokanałowa atrybucja przychodów lub efekty programów budowania lojalności.

Zobacz również Co to jest Newsletter

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing