powrot do bloga
/
/
marketing
/
Techniki sprzedaży – rodzaje technik sprzedaży i dobre praktyki

Techniki sprzedaży – rodzaje technik sprzedaży i dobre praktyki

Hauer Mateusz LinkedIn
Techniki sprzedaży – rodzaje technik sprzedaży i dobre praktyki

Umiejętności sprzedaży mogą wydawać się zarezerwowane dla osób zajmujących się handlem na co dzień. Jednakże, prawda jest taka, że są one niezmiennie cenne w różnych aspektach życia - od budowania relacji interpersonalnych, przez negocjacje, aż po pozyskiwanie nowych klientów w biznesie. Każdy z nas na swój sposób angażuje się w proces sprzedaży, czy to promując pomysły, usługi, czy produkty.

Dziś przyjrzymy się różnym technikom i strategiom, które mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć potrzeby innych, skutecznie prezentować własne pomysły, budować trwałe relacje oraz odnosić sukcesy w negocjacjach.

Spis treści:

Definicja techniki sprzedaży — co to są techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży to zestaw narzędzi i metod, które sprzedawcy wykorzystują podczas procesu negocjacji z klientem. Ich celem jest osiągnięcie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów obu stron. Ważne jest zrozumienie, że techniki te nie są ustalonej sztywnej listy reguł, ale raczej dostosowują się do zmieniającej się dynamiki relacji między sprzedawcą a klientem.

Dodatkowo, techniki sprzedaży obejmują różnorodne strategie i praktyki, które są wykorzystywane przez sprzedawców oraz całe działy sprzedaży. Pomagają one zrozumieć potrzeby klienta, skutecznie przedstawić wartość produktu lub usługi, radzić sobie z sprzeciwami i obiekcjami klientów, a także utrzymywać relacje nawet po zakończeniu transakcji. Te techniki wykorzystują elementy psychologii sprzedaży, często działając na poziomie podświadomości.

Dowiedz się Czym jest strategia marketingowa

Rodzaje technik sprzedaży

Techniki sprzedaży są kluczowymi narzędziami pozwalającymi na skuteczne budowanie relacji z klientami oraz przekonywanie ich do zakupu określonych produktów lub usług. Wśród podstawowych technik sprzedażowych znajdują się perswazja, argumentacja handlowa, umiejętność negocjacji, właściwe wykorzystanie czasu oraz elementy manipulacji. Te różnorodne strategie pozwalają sprzedawcom efektywnie komunikować wartość oferowanych rozwiązań i osiągać sukcesy w procesie sprzedaży.

Perswazja

Perswazja to istotna umiejętność sprzedażowa, oparta na skutecznym przekonywaniu klienta do podjęcia pożądanej akcji, najczęściej dokonania zakupu. Ten proces można podzielić na trzy kluczowe etapy:

Uczenie

W pierwszym etapie perswazji, zwanej uczeniem, klient otrzymuje kluczowe informacje na temat produktu lub usługi. Sprzedawca przedstawia korzyści płynące z zakupu oraz wyjaśnia sposób wykorzystania produktu w praktyce, aby osiągnąć zamierzone cele. Ten proces może obejmować pokazywanie cech produktu, demonstracje jego działania oraz prezentowanie dowodów, które potwierdzają jego wartość, takie jak opinie ekspertów czy recenzje klientów.

Akceptacja

W fazie akceptacji klient zaczyna przyswajać i akceptować informacje, które otrzymał od sprzedawcy. Jest to kluczowy moment w procesie perswazji, ponieważ bez akceptacji klienta nie będzie gotowy na dokonanie zakupu. Sprzedawca może ułatwić ten proces, dostarczając klientowi klarowne, przekonujące i łatwe do zrozumienia informacje oraz odpowiadając na wszelkie pytania czy wątpliwości klienta.

Zmiana stanowiska

W trzeciej fazie perswazji następuje zmiana stanowiska klienta. W tym momencie klient podejmuje konkretne działanie na podstawie informacji, które wcześniej otrzymał od sprzedawcy. Może to być decyzja o zakupie produktu, zapisaniu się na listę mailingową czy umówieniu się na spotkanie. W tej fazie sprzedawca może wykorzystać różnorodne techniki, aby zachęcić klienta do podejmowania pożądanych działań. Mogą to być oferty limitowane czasowo, specjalne zniżki dla szybkich decydentów lub pokazanie, jak inni klienci skorzystali z danego produktu czy usługi.

Perswazja stanowi niezwykle skuteczne narzędzie w dziedzinie sprzedaży. Odpowiednio stosowana może przynieść sprzedawcom znaczące rezultaty. Jednak warto pamiętać, żeby używać jej z rozwagą, przestrzegając przy tym etycznych standardów sprzedaży oraz dążąc do pełnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb klienta.

Dowiedz się również Jak przeprowadzić efektywny follow-up

Argumentacja handlowa

Argumentacja handlowa to proces, w którym sprzedawca przedstawia klientowi korzyści wynikające z produktu lub usługi. Rozpoczyna się od zrozumienia potrzeb i wyzwań klienta, a następnie koncentruje się na pokazywaniu, w jaki sposób proponowane rozwiązanie może je zaspokoić lub rozwiązać. Aby przekonać klienta, sprzedawcy często posługują się faktami, danymi, statystykami, opiniami ekspertów i innymi dowodami. Argumentacja handlowa może być podzielona na dwa główne rodzaje:

Argumentacja nastawiona na emocje

Emocjonalna argumentacja to technika sprzedaży, która sięga do głęboko ukrytych uczuć i wartości klienta. Poprzez skoncentrowanie się na tym, jak produkt lub usługa wpływa na życie klienta na poziomie emocjonalnym, ta metoda stara się budować silne więzi i wzbudzać pozytywne reakcje. Opiera się na kluczowych wartościach klienta, takich jak bezpieczeństwo, przynależność, duma czy radość.

Ta metoda sprawdzi się najlepiej w przypadku produktów lub usług, które mają silne powiązania z emocjami. Doskonałym przykładem mogą być produkty z segmentu luksusowego, artykuły dla dzieci lub usługi zapewniające poczucie bezpieczeństwa.

Argumentacja nastawiona na użyteczność

Argumentacja nastawiona na użyteczność koncentruje się na konkretnych korzyściach, jakie klient może uzyskać z produktu lub usługi w praktyce. Tutaj sprzedawca przedstawia rzeczywiste, mierzalne zalety wynikające z korzystania z oferowanego rozwiązania. Przykłady takich korzyści to oszczędność czasu, pieniędzy, poprawa efektywności czy zwiększenie produktywności.

Ten sposób argumentacji jest szczególnie efektywny w przypadku produktów lub usług, które mają klarownie określone, praktyczne korzyści, na przykład oprogramowanie do zarządzania projektami, sprzęt fitness czy usługi konsultingowe.

Warto zaznaczyć, że najlepsze strategie sprzedażowe często łączą oba rodzaje argumentacji. Można pokazać, jak produkt umożliwia zaoszczędzenie czasu (argumentacja nastawiona na użyteczność), co w rezultacie pozwala klientowi spędzać więcej czasu z rodziną (argumentacja nastawiona na emocje).

Licytacja

Technika licytacji to popularna strategia szczególnie użyteczna, gdy cena odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Jej istota polega na negocjowaniu ceny, rozpoczynając od wyższego pułapu i stopniowym obniżaniu się, aż do osiągnięcia akceptowalnego poziomu dla obu stron – sprzedawcy i klienta.

Wykorzystanie czasu

Skuteczne techniki sprzedażowe obejmują również wykorzystanie aspektu czasu. Ta strategia opiera się na stworzeniu poczucia pilności. Może to obejmować wykorzystanie ofert ograniczonych czasowo, szybką reakcję na zapytania klientów oraz podkreślenie, jak szybko mogą oni doświadczyć korzyści płynących z zakupu produktu lub usługi. Metody sprzedażowe, które wykorzystują czas, mają na celu przekonanie klienta do szybkiego podejmowania decyzji zakupowych, co z kolei umożliwia sprawną realizację transakcji.

Manipulacja

Technika manipulacji w sprzedaży, chociaż często negatywnie postrzegana, polega na wpływaniu na decyzje i zachowania innych w taki sposób, który służy intencjom sprzedawcy. W odróżnieniu od perswazji, manipulacja często nie ma na celu zaspokojenia potrzeb klienta, lecz realizację własnych celów sprzedawcy. Poniżej przedstawiam kilka rodzajów manipulacji:

Manipulacja czasem

Manipulacja czasem to technika, która stawia na stworzenie poczucia pilności u klienta. Ta strategia może obejmować różne taktyki, takie jak oferty ograniczone czasowo, sezonowe promocje lub powiadomienia o limitowanej dostępności produktu. Te działania mogą zachęcić klienta do szybszego podejmowania decyzji zakupowych. Jednak ważne jest, aby zachować umiar i nie wywierać zbyt dużego nacisku na klienta, aby uniknąć negatywnych emocji, takich jak frustracja czy stres.

Manipulacja kompetencjami decyzyjnymi

Manipulacja kompetencjami decyzyjnymi polega na próbie wpływania na klienta w taki sposób, aby ten podjął decyzję, która korzysta głównie sprzedawcy, lecz niekoniecznie klientowi. W tym podejściu wykorzystuje się różne techniki, takie jak język perswazji czy wywoływanie lęków i obaw klienta. Jednak takie działania mogą być szkodliwe dla relacji z klientem, prowadząc do utraty zaufania i potencjalnych negatywnych skutków dla reputacji firmy.

Manipulacja faktami

Manipulacja faktami to taktyka polegająca na prezentowaniu informacji w sposób, który korzysta głównie ze sprzedawcy, ale może być nie do końca prawdziwy lub niekompletny. Praktyki te mogą obejmować modyfikowanie statystyk, pomijanie istotnych danych lub celowe wprowadzanie odbiorcy w błąd. Jednak ważne jest zrozumienie, że tego rodzaju manipulacja jest nieetyczna i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Przeczytaj również Google odchodzi od ciasteczek - jak promować firmę w 2024 roku

Zasady wpływu

Aby proces sprzedaży mógł być efektywny, kluczowe jest zastosowanie zasad wpływu. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich:

Reguła uproszczonej oceny szans

Strategia uproszczonej oceny szans jest często stosowana w marketingu i sprzedaży. Opiera się ona na założeniu, że klienci podejmują decyzje zakupowe na podstawie szybkiej i uproszczonej oceny pewnych cech produktu lub usługi, zamiast dokładnej analizy wszystkich dostępnych informacji.

Korzystając z tej zasady, można dostarczyć klientom informacje, które podkreślają jednoznaczne korzyści płynące z zakupu. Na przykład, produkt o wyższej cenie może być postrzegany jako bardziej ekskluzywny i wysokiej jakości. Z kolei produkt z pozytywnymi recenzjami może być uważany za bardziej popularny i godny zaufania, co zwiększa jego atrakcyjność dla klientów.

Reguła wzajemności

Człowiek ma skłonność do wdzięczności za otrzymane upominki lub przysługi. Kiedy klientowi zostaje coś ofiarowane lub otrzymuje darmowe próbki, porady czy wartościowe informacje, często czuje się zobowiązany do rewanżu. Dlatego oferowanie takich dodatków może skutecznie zwiększyć szanse na finalizację sprzedaży.

Reguła zaangażowania i konsekwencji

Zasada zaangażowania i konsekwencji to psychologiczna reguła, która mówi, że gdy podejmujemy jakąś decyzję lub działanie, często jesteśmy bardziej skłonni kontynuować w tym kierunku, nawet jeśli wymaga to większego wysiłku. W kontekście sprzedaży, wykorzystuje się tę zasadę, aby zwiększyć szanse na dokonanie zakupu przez klienta. Oto kilka popularnych technik sprzedaży opartych na tej zasadzie:

Technika stopy w drzwiach polega na początkowym zaproponowaniu klientowi małego zakupu, a następnie przedstawieniu mu bardziej kosztownej oferty. Pierwszy, mniejszy zakup działa jako rodzaj "stopa w drzwiach", otwierając drogę do większego zaangażowania klienta.

Technika niskiej piłki polega na początkowym zaproponowaniu klientowi produktu lub usługi za niską cenę, a następnie podniesieniu ceny. Gdy klient już zaczyna zaangażować się w proces zakupu, jest bardziej skłonny zaakceptować wyższą cenę, nawet jeśli początkowo oferta była atrakcyjniejsza.

Poznaj Storytelling - co to jest ? Jak wykorzystać w sprzedaży

Zasada dowodu społecznego

Zasada dowodu społecznego, mająca swoje korzenie w psychologii, opiera się na przekonaniu, że ludzie często naśladują zachowania innych, szczególnie w sytuacjach, gdy nie czują się pewnie lub gdy obserwują osoby podobne do siebie.

W sprzedaży, zasada ta jest często wykorzystywana jako narzędzie do budowania zaufania do marki i przekonywania potencjalnych klientów o wartości produktu lub usługi. Oto kilka popularnych sposobów wykorzystania zasady dowodu społecznego:

 1. Opinie i recenzje klientów: Przed dokonaniem zakupu, klienci często szukają opinii innych osób. Prezentując pozytywne opinie i recenzje od zadowolonych klientów, możesz przekonać potencjalnych nabywców o wartości oferowanych przez siebie produktów lub usług, co może wpłynąć na ich decyzję zakupową.
 2. Studia przypadków: Polega na prezentowaniu konkretnych sytuacji, w których klienci osiągnęli pożądane rezultaty, korzystając z Twojego produktu lub usługi. Poprzez prezentację realnych historii sukcesu, które potwierdzają wartość i skuteczność oferowanych przez Twoją firmę rozwiązań, możesz przekonać potencjalnych klientów do podjęcia decyzji zakupowej.

Zasada autorytetu

Zasada autorytetu opiera się na przekonaniu, że ludzie często podporządkowują się osobom uznawanym za ekspertów lub autorytety w danej dziedzinie. To naturalna tendencja do zaufania i poszukiwania wskazówek u osób, które wydają się posiadać większą wiedzę lub doświadczenie.

W sprzedaży można skutecznie wykorzystać zasadę autorytetu, stosując następujące strategie:

 1. Ekspercka wiedza i doświadczenie: Dostarczaj klientom szczegółowe informacje na temat produktu oraz udzielaj praktycznych porad dotyczących jego użytkowania. W ten sposób budujesz zaufanie jako ekspert w danej dziedzinie.
 2. Certyfikaty i nagrody: Posiadanie certyfikatów oraz nagród branżowych potwierdza Twoją wiedzę i umiejętności, co sprawia, że klienci uznają Cię za autorytet w swojej dziedzinie.
 3. Referencje i rekomendacje od autorytetów: Pozytywne opinie i rekomendacje od osób uznawanych za autorytety w danej branży mogą znacząco wpłynąć na reputację Twojej firmy oraz zaufanie klientów.
 4. Profesjonalizm: Wysoki standard obsługi klienta, jasna i spójna komunikacja oraz profesjonalne prezentowanie produktów podkreślający ich wartość, przyczyniają się do postrzegania Ciebie i Twojej marki jako autorytetów w branży.

Reguła niedostępności produktu lub usługi

Reguła niedostępności opiera się na strategii tworzenia wrażenia pilności lub ekskluzywności wokół produktu lub usługi. Wykorzystuje psychologiczny mechanizm, zgodnie z którym ludzie bardziej cenią sobie rzeczy, które są rzadkie lub trudno dostępne, w porównaniu do tych, które są powszechnie dostępne. Oto kilka sposobów, jak zastosować regułę niedostępności:

 1. Ograniczona dostępność: Informowanie klientów, że produkt lub usługa jest dostępna tylko przez ograniczony czas lub w ograniczonej ilości, może przyspieszyć proces podejmowania decyzji zakupowej. Przykładem może być informacja o "ostatnich sztukach" lub "promocja tylko do końca tygodnia".
 2. Ekskluzywne oferty: Tworzenie ofert dostępnych tylko dla wybranej grupy klientów, na przykład tych zarejestrowanych w newsletterze, może zwiększyć atrakcyjność produktu lub usługi. Klienci czują się wyjątkowo, gdy otrzymują dostęp do ofert niedostępnych dla ogółu.
 3. Zamówienia przedpremierowe: Klienci mogą być skłonni zapłacić więcej lub poczekać dłużej, aby otrzymać produkt wcześniej niż inni lub mieć pewność, że otrzymają go mimo ograniczonej dostępności. Rozważ umożliwienie klientom zamówienia produktu przed jego oficjalną premierą.

Dobre praktyki w sprzedaży

Wypróbowane i skuteczne strategie sprzedażowe stanowią klucz do sukcesu w handlu. Nie tylko umożliwiają one budowanie trwałych relacji z klientami, ale także przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży, co w rezultacie prowadzi do osiągnięcia lepszych wyników. Poniżej przedstawiamy zestawienie bewiedzionych praktyk opracowanych przez najbardziej znaczących dyrektorów ds. sprzedaży na całym świecie, które pomogą Ci w zwiększeniu efektywności procesu sprzedaży:

Szybki czas reakcji na zapytanie

W dzisiejszym świecie każda informacja jest na wyciągnięcie ręki, a oczekiwania klientów co do szybkiej odpowiedzi są coraz wyższe. Sprzedawcy, którzy potrafią szybko reagować na pytania klientów, zwykle mają przewagę nad konkurencją.

Badania przeprowadzone przez Dr. Jamesa Oldroyda z MIT pokazują, że jeśli sprzedawca jest w stanie odpowiedzieć na zapytanie klienta w ciągu 5 minut, szanse na to, że klient zdecyduje się skorzystać z jego oferty, wzrastają aż dziewięciokrotnie. Szybka reakcja pokazuje klientowi, że jest on priorytetem dla firmy oraz że firma jest gotowa działać szybko w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Oczywiście, nie zawsze możliwe jest udzielenie odpowiedzi w ciągu 5 minut. Ważne jest jednak zrozumienie, że im dłużej klient czeka na odpowiedź, tym bardziej prawdopodobne jest, że zwróci się do konkurencji. Nawet jeśli nie można natychmiast udzielić pełnej odpowiedzi, ważne jest szybkie potwierdzenie otrzymania zapytania i informowanie klienta, kiedy może się spodziewać pełnej odpowiedzi. Dlatego im szybciej odpowiemy na potencjalnego klienta, tym większa będzie szansa na pozytywne zakończenie procesu sprzedażowego.

Dowiedz się Co to jest Newsletter

Zrozumienie biznesu klienta

Przygotowanie do spotkania z klientem to więcej niż tylko poznanie szczegółów dotyczących oferowanego produktu czy usługi. To również głębokie zrozumienie branży i potrzeb klienta. Dzięki temu możesz lepiej dopasować swoją ofertę do konkretnych wymagań i oczekiwań, co znacznie zwiększa szanse na udaną sprzedaż.

Istotne jest również zrozumienie historii i kontekstu biznesowego klienta. Pozwala to lepiej zrozumieć ich priorytety, cele i strategie. W efekcie buduje to solidną podstawę do długoterminowych relacji biznesowych.

Przed spotkaniem z klientem ważne jest, abyś jasno określił swoje cele i cele spotkania. Zastanów się, co chcesz osiągnąć, jakie pytania chcesz zadać i jakie korzyści może przynieść Twoja oferta dla klienta.

Im lepiej się przygotujesz, tym bardziej wyróżnisz się na tle konkurencji. Solidne przygotowanie pokazuje również klientowi, że jesteś zaangażowany w jego biznes, co buduje zaufanie i tworzy podstawę do długotrwałych relacji biznesowych.

Doweidz się Co to jest marketing automation

Dąż do rozwiązania problemu, a nie sprzedaży (problem solver)

Podchodzenie do sprzedaży jako do procesu rozwiązywania problemów może przynieść znaczący sukces w biznesie. W takim podejściu sprzedawca nie jest jedynie osobą dążącą do sfinalizowania transakcji, ale raczej ekspertem, który stara się aktywnie pomagać klientom w rozwiązywaniu ich problemów i spełnianiu potrzeb.

Ten odmienny kierunek myślenia ma kluczowe znaczenie dla budowania relacji między sprzedawcą a klientem. Kiedy koncentrujesz się na samej sprzedaży, skupiasz się głównie na swoim produkcie lub usłudze. Natomiast, kiedy chcesz zrozumieć i rozwiązać problem klienta, stajesz się bardziej skoncentrowany na jego potrzebach. Kluczowe staje się tutaj aktywne słuchanie klienta, zrozumienie jego sytuacji, wyzwań oraz celów. Nie jesteś już tylko dostawcą produktu czy usługi, ale partnerem, który współpracuje w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. To podejście pozwala na budowanie zaufania i silniejszych więzi z klientami, co prowadzi do większej satysfakcji z zakupów. W perspektywie długoterminowej może to także przyczynić się do wzrostu zysków dla Twojej firmy.

Identyfikacja celi odbiorcy oferty

W tym przypadku, "cel" odnosi się do funkcji i roli konkretnej osoby w strukturze firmy oraz do jej indywidualnych potrzeb, problemów i priorytetów. Na przykład, dyrektor sprzedaży i właściciel firmy mogą mieć zupełnie różne cele, więc treść oferty powinna być dostosowana do każdego z nich.

Dyrektor sprzedaży może być zainteresowany tym, jak produkt lub usługa mogą pomóc zwiększyć sprzedaż lub poprawić efektywność jego zespołu. Z kolei dla właściciela firmy ważne będzie, jak produkt lub usługa wpłynie na ogólny rozwój firmy oraz na bilans zysków i strat.

Dokładne określenie celu odbiorcy oferty umożliwia sformułowanie komunikatu sprzedażowego, który najlepiej odpowiada na jego potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu zwiększają się szanse na skuteczną sprzedaż. Należy pamiętać, że każdy klient jest inny, więc dostosuj swoje podejście do konkretnej roli i potrzeb klienta. Unikaj traktowania wszystkich klientów jednakowo, ponieważ może to prowadzić do spadku wyników sprzedażowych.

Sprawdź naszą ofertę :

Twórz oferty, których nie da się porównać

Kreowanie unikalnych ofert to praktyka, która dodaje wartość twoim produktom lub usługom, jednocześnie wyróżniając twoją firmę spośród konkurencji.

Unikalność oferty może wynikać z różnych czynników, takich jak wyjątkowa cecha produktu, innowacyjne podejście do świadczonych usług, atrakcyjne warunki gwarancji lub wysoka jakość obsługi posprzedażowej. Podczas tworzenia ofert, używaj języka korzyści, aby pokazać klientom, dlaczego twoja oferta jest wyjątkowa. Możesz także wyróżnić się poprzez specjalne pakiety produktów, których konfiguracje są dostępne tylko w twojej firmie. Ważne jest jednak, aby unikalność oferty rzeczywiście przynosiła wartość dla klienta, rozwiązując jego problemy lub dostarczając korzyści ważne dla niego. Określenie unikalnej propozycji wartości (UVP) pomoże w podkreśleniu wartości twojej oferty.

Jeśli klient nie znajdzie bezpośrednich alternatyw dla twojej oferty, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wybierze właśnie twoją propozycję. Ponadto, unikalna oferta może zwiększyć lojalność klientów, ponieważ widzą oni, że oferujesz im coś wyjątkowego, czego nie znajdą u konkurencji.

Aby stworzyć unikalną ofertę, musisz dokładnie zrozumieć potrzeby swoich klientów oraz bacznie obserwować rynek i konkurencję. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że oferta twojej firmy wyprzedza konkurencję i spełnia oczekiwania klientów.

Nie krytykuj konkurencji, ale przewiduj to, co zaoferują

Zasada unikania krytyki konkurencji jest kluczowa dla zachowania profesjonalnego i zaufanego wizerunku firmy w oczach klientów. Wyrażając się negatywnie o konkurencji, można łatwo stracić wiarygodność i sprawić, że firma będzie wydawać się mniej profesjonalna. Zamiast tego, skup się na promowaniu swoich własnych mocnych stron i unikalnych cech produktów lub usług. Pokaż, że rozumiesz wartość, jaką niesie twoja oferta.

Warto również przewidywać działania konkurencji i dostosowywać się do zmian na rynku. Śledzenie trendów, analiza działań konkurentów i przewidywanie ich ruchów pozwala na bardziej elastyczną reakcję. Na przykład, gdy podejrzewasz, że konkurencja planuje wprowadzenie na rynek produktu podobnego do twojego, ale o niższej cenie, możesz zaoferować dodatkowe usługi lub korzyści, które zrekompensują klientom wyższy koszt i utrzymają twoją pozycję na rynku. Dzięki takiemu podejściu możesz zachować przewagę konkurencyjną i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Powiedz o swoich słabych stronach, zamieniając je w zalety

Przekształcanie słabych stron w atuty stanowi skuteczną strategię sprzedażową, która pozwala wykorzystać potencjalnie negatywne aspekty jako argumenty przemawiające na korzyść produktu lub usługi. Zamiast próbować zatuszować lub minimalizować wady, warto je otwarcie przedstawić klientowi, demonstrując, że w istocie stanowią one wartość dodaną.

Na przykład, długi czas oczekiwania na realizację usługi może być postrzegany jako wada, ale można go obrócić w zaletę. Możemy podkreślić, że długie oczekiwanie wynika z importu wysokiej jakości materiałów z Włoch, co gwarantuje lepszą jakość końcowego produktu. Dodatkowo, ten okres oczekiwania może być wykorzystany do spersonalizowania produktu zgodnie z indywidualnymi preferencjami klienta. Dzięki temu czasowi możemy zgromadzić szczegółowe informacje na temat jego wymagań i oczekiwań, co umożliwia dostosowanie produktu do jego potrzeb i stworzenie wyjątkowego doświadczenia zakupowego.

W ten sposób, zamiast traktować długie oczekiwanie jako wadę, zamieniamy je w atut, podkreślając wartość produktu i jego spersonalizowanie, co z kolei zwiększa atrakcyjność oferty w oczach klienta.

Daj wybór i posegmentuj ofertę cenowo

Umożliwianie klientowi wyboru oraz segmentowanie oferty cenowej stanowią skuteczną strategię sprzedażową, która może zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu. Zapewnienie kilku opcji cenowych daje klientowi większą elastyczność i kontrolę, co zmniejsza ryzyko odrzucenia oferty oraz pozwala dopasować ją do różnych preferencji i budżetów.

Segmentacja oferty cenowej polega na podziale produktów lub usług na różne kategorie cenowe, odpowiadające różnym poziomom wartości, funkcjonalności lub jakości. Na przykład, można utworzyć trzy segmenty: podstawowy, standardowy i premium, z różnymi poziomami cenowymi i korzyściami. To umożliwia klientowi wybór segmentu, który najlepiej pasuje do jego potrzeb i możliwości finansowych.

Dając klientowi opcje do wyboru, zmniejszasz również ryzyko odrzucenia oferty. Jeśli klient nie jest zadowolony z jednej opcji, może znaleźć inną, która bardziej odpowiada jego oczekiwaniom. Ponadto, oferowanie kilku opcji cenowych daje możliwość negocjacji i dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb klienta.

Ważne jest, aby segmentować ofertę w sposób logiczny i zrozumiały dla klienta, dbając o równowagę między liczbą opcji - zbyt duża ilość może wprowadzić zamieszanie, a zbyt mała może ograniczyć wybór.

Nie bój się ponawiać kontakt

Badania wykazały, że nawiązanie kontaktu z klientem co najmniej 6 razy może istotnie zwiększyć prawdopodobieństwo finalizacji transakcji. Jednak kluczowe jest, aby skupić się na kontaktowaniu się z klientami, którzy rzeczywiście wykazują zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami.

Regularne nawracanie do klientów pozwala budować świadomość marki, utrzymać ich zainteresowanie oraz tworzyć wartościowe relacje. Często zdarza się, że klienci potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej lub chcą skonsultować się z innymi osobami w swojej firmie. Konsekwentne i profesjonalne podejście do komunikacji z klientami pokazuje, że jesteś zaangażowany i gotowy pomóc im na każdym etapie procesu zakupowego.

Aby nawiązywać kontakt z potencjalnymi klientami, warto wykorzystać różne środki komunikacji, takie jak rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania osobiste czy wiadomości wysyłane za pośrednictwem platform społecznościowych. Ważne jest dostosowanie metod komunikacji do indywidualnych preferencji i potrzeb klienta.

Składaj obietnice, których możesz dotrzymać

Obietnice, których można dotrzymać, są fundamentem budowania zaufania i wiarygodności w oczach klientów. Są one nie tylko istotnym narzędziem do przekazywania wartości oferty, ale także mają wpływ na decyzje zakupowe klientów. Kluczowe jest jednak to, aby te obietnice były realistyczne i oparte na rzeczywistych możliwościach i zasobach firmy.

Złożenie takich obietnic przynosi szereg korzyści:

 1. Lojalność klienta – obietnice dotyczące jakości, terminowości, obsługi czy innych aspektów produktu lub usługi angażują klienta, budząc w nim oczekiwania związane z wysoką jakością i satysfakcją. Kiedy te oczekiwania zostają spełnione, buduje się trwałe relacje z klientami, co zwiększa ich lojalność.
 2. Wiarygodność i zaufanie – składanie realistycznych obietnic buduje zaufanie klientów, ponieważ daje im pewność, że firma ma dobre intencje i jest w stanie dostarczyć to, co obiecała. To z kolei przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako instytucji wiarygodnej i godnej zaufania.
 3. Pozytywne doświadczenia klienta – gdy firma dotrzymuje swoich obietnic, klient ma pozytywne doświadczenia związane z zakupem, co zwiększa jego zadowolenie. To z kolei wpływa na powtarzalność zakupów oraz polecanie firmy innym potencjalnym klientom.

Opracuj proces sprzedażowy i trzymaj się go

Proces sprzedażowy stanowi uporządkowany plan działań, począwszy od rozpoznania potencjalnego klienta, aż po sfinalizowanie transakcji. Świadome przyjęcie i przestrzeganie tego procesu przynosi liczne korzyści, takie jak lepsza organizacja, większa skuteczność, łatwiejsze monitorowanie postępów oraz powtarzalność osiąganych rezultatów. Istotne jest także regularne analizowanie i doskonalenie procesu, korzystając z opinii klientów oraz wyników sprzedaży jako cenne źródło informacji zwrotnych.

Przeczytaj również Sales Velocity - kluczowe czynniki zwiększające szybkość sprzedaży

Techniki sprzedaży, które wykorzystasz na stronie www

Jakie strategie możesz wdrożyć na swojej stronie internetowej, aby zwiększyć liczbę konwersji? Oto 13 skutecznych technik sprzedażowych, które pomogą Ci zoptymalizować Twój serwis online i przyciągnąć więcej potencjalnych klientów. Dzięki temu przewodnikowi, odkryjesz sposoby na poprawę efektywności Twoich działań, zarówno w generowaniu leadów, jak i w procesie sprzedaży.

Poznaj Narzędzia do zarządzania projektami – przykłady, rodzaje i zalety korzystania

Szybko odpowiadaj na pytania (Lead Response Time)

Efektywne reagowanie na pytania klientów, zwane również czasem reakcji na leady, to kluczowe wyzwanie w dzisiejszym świecie sprzedaży. Podobnie jak w krótkodystansowym biegu, zwycięstwo zależy od Twojej błyskawicznej reakcji. Odpowiedzi na zapytania klientów powinny być udzielane jak najszybciej, ponieważ istnieje bezpośredni związek między czasem reakcji a skutecznością działań handlowych.

Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review wykazują wyraźną korelację między czasem reakcji a sukcesem w sprzedaży. Wykres przedstawiający czasy odpowiedzi firm jest ilustracją tego związku. Dodatkowo, infografika opracowana przez HBR i InsideSales.com wykazuje, że kontakt z klientem w ciągu pierwszych 5 minut zwiększa szansę na dokonanie sprzedaży aż 10-krotnie w porównaniu z odpowiedzią udzieloną po 10 minutach. Zatem Lead Response Time (LTR) to niezwykle skuteczna technika sprzedaży.

Podobne wnioski płyną z raportu CallPage dotyczącego dealerów samochodowych w Polsce. Warto zauważyć, że oprócz szybkiej reakcji ważne jest również dostarczenie klientowi merytorycznej odpowiedzi na jego pytania. To kombinacja skutecznych praktyk, która pozwala efektywnie konwertować potencjalnych klientów.

Ułatwiaj kontakt - dedykowany widget

Umożliw klientowi łatwe skontaktowanie się z Tobą, wybierając metodę, która najlepiej pasuje do charakteru Twojej działalności. W zależności od specyfiki Twojego biznesu, możesz skorzystać z różnych narzędzi wspierających generowanie leadów, które usprawnią proces nawiązywania kontaktu z klientami.

Rozważ opcje, takie jak widget callback (np. CallPage), dedykowany pop-up, czat online lub firmowy Messenger. Niezależnie od wyboru, kluczowe jest zapewnienie klientowi szybkiej i satysfakcjonującej odpowiedzi.

Dostosuj formę kontaktu do charakteru Twojej grupy docelowej, biorąc pod uwagę, czy kierujesz swoje usługi do klientów biznesowych czy indywidualnych. Odpowiedni wybór narzędzia pozwoli zbudować efektywny kanał komunikacyjny, który usprawni proces nawiązywania relacji z Twoimi klientami.

Wezwanie do działania w tytule

Zapomnij o praktykach zwanym "keyword stuffing" czyli wstawianiu nadmiernie słów kluczowych do tytułu. Warto zamiast tego postawić na umiejętne umieszczenie adekwatnych słów kluczowych w tytule, wspierając to precyzyjnym CTA (call to action), które będzie widoczne w organicznych wynikach wyszukiwania. Oto przykład:

Ciekawym przypadkiem ilustrującym tę kwestię jest opisany na blogu Ahrefs case study. Wprowadzenie wyraźnego wezwania do działania w nagłówku przyczyniło się do imponującego wzrostu o 37% wejść organicznych w porównaniu do pierwotnej wersji.

Jeśli obszar Twojej działalności obejmuje stronę w języku angielskim, polecam skorzystanie z narzędzia CTR Tool. To bezpłatne narzędzie pozwala na optymalizację tagów title i description na podstawie konkretnych wytycznych.

ctr-tool - optymalizacja tagów title i description

Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia, masz pewność, że Twoja strona może efektywniej generować wyższe CTR, poprzez umieszczenie zachęcającego CTA, co z kolei może skutkować zwiększeniem liczby odwiedzin i zbudowaniem trwałej relacji z potencjalnymi klientami.

Social proof - społeczny dowód słuszności

Skorzystaj z siły społecznego dowodu, umożliwiając innym efektywne sprzedawanie w Twoim imieniu. Statystyki pokazują, że aż 7 na 10 osób przeszukuje internet w poszukiwaniu opinii przed zakupem. Wpływowe opinie i rekomendacje od innych mają kluczowe znaczenie, wpływając na decyzję zakupową konsumentów.

Społeczny dowód pełni rolę potwierdzenia trafności naszych decyzji. Zasada „dowodu społecznego”, przedstawiona przez Roberta Cialdiniego w jego książce "Wywieranie wpływu na ludzi", pomaga zrozumieć psychologiczne aspekty tego zjawiska.

Przykłady social proof, które zwiększą Twoją sprzedaż


Rekomendacje od innych klientów

Nie ma skuteczniejszej formy promocji niż rekomendacja od innego klienta. Dlatego gdy dokonujesz zakupów online, sprzedawcy często zachęcają do podzielenia się opinią. Zebrane recenzje od klientów stanowią doskonały atut w procesie sprzedażowym.


Wpływ mediów społecznościowych

Rzesza obserwujących na platformach takich jak Facebook czy Instagram odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w przypadku wielu grup docelowych. Często stosowaną strategią firm jest prezentacja liczby obserwujących wraz z informacją, które z naszych znajomych również wykazują zainteresowanie daną marką.

Liczby

Jeśli chcesz zbudować pewność u swojego odbiorcy, skorzystaj z konkretnych danych liczbowych, które podkreślą wiarygodność Twojej informacji. Ta strategia jest szczególnie skuteczna w obszarze B2B. Wykorzystaj konkretne liczby, aby przedstawić, z iloma firmami nawiązałeś współpracę, ile osób przeszkoliłeś, a także ilu masz klientów czy subskrybentów newslettera.

Symbole firmowe

Jeśli brak Ci opinii od klientów, skorzystaj z ich logotypów. Możliwe, że już współpracujesz z firmami, których obecność może świadczyć o Twojej solidności jako partnera biznesowego. Jeśli jesteś nowym graczem na rynku, możesz użyć logotypów gazet i portali, które opublikowały o Tobie.

Podczas wybierania społecznego dowodu słuszności (social proof) przestrzegaj kilku istotnych zasad:

 • Wybierz formy społecznego dowodu, które najlepiej wpasują się w oczekiwania Twojej grupy docelowej.
 • Dodanie zdjęcia osoby do opublikowanej opinii to skuteczna praktyka, która zwiększa zaufanie.
 • Opublikuj jedynie prawdziwe opinie i logotypy Twoich klientów.

Influencer marketing

Warto rozważyć wykorzystanie autorytetów lub influencerów, którzy cieszą się dużym uznaniem wśród Twojej grupy docelowej. Przykłady takiego podejścia to obecność znanych postaci w reklamach telewizyjnych czy promowanie produktów spożywczych na sklepowych półkach przez rozpoznawalne osobistości. Taki model działań można z powodzeniem przenieść również na stronę internetową.

Tworząc dowody społeczne dla swojej marki, warto rozważyć użycie influencera, jeśli istnieje taka możliwość. W przykładzie powyżej na stronie Maćka Lewińskiego, Paweł Sala pełni rolę dowodu społecznego, a firma, którą reprezentuje, czyli FreshMail, dodatkowo widnieje jako logo, co dodaje wiarygodności.

Dowiedz się Czym jest influencer marketing

CTA box - elementy wpływające na konwersję

Rozważ także optymalizację ścieżki użytkownika na stronie - identyfikuj strony generujące największy ruch i wykorzystaj ich potencjał do pozyskiwania nowych klientów. Jeśli posiadasz kilka popularnych wpisów na blogu, zintegruj w nich elementy konwersyjne, takie jak CTA boxy. Jeżeli dotychczas nie korzystałeś z tej strategii, teraz jest idealny moment! Oprócz linkowania do stron kontaktowych czy ofertowych, dodaj atrakcyjne banery graficzne lub inne elementy typu "CTA box", które nie tylko wzbogacą treść wpisu, ale również skierują użytkownika do konkretnej akcji, na przykład "Zapisz się na newsletter" czy "Dowiedz się więcej o audycie SEO".

Umieszczenie takich elementów może przyczynić się do wzrostu odwiedzin na stronach docelowych, co bezpośrednio wpłynie na osiąganie celów biznesowych Twojej firmy.

Reguła niedostępności Cialdini'ego

Wiele e-sklepów informuje o dostępności ograniczonej liczby sztuk danego produktu. Zastanawiasz się, dlaczego? To związane z zastosowaniem tzw. reguły niedostępności, którą opisał Roberto Cialdini.

To samo dotyczy ofert last minute w dziedzinie wczasów. Kiedy jesteś w biurze podróży i zauważasz niezwykle atrakcyjną cenę, musisz podjąć decyzję natychmiast. Oferta ta stanie się nieaktualna lub zostanie skorzystana przez inną osobę już następnego dnia. Możliwość utraty tej okazji stanowi silną motywację, zbliżającą nas do dokonania decyzji zakupowej.

W jaki sposób można wykorzystać regułę niedostępności projektując landing page:

 1. Poprzez umieszczenie licznika, który odlicza czas do zakończenia promocji.
 2. Komunikat informujący o ograniczonej liczbie dostępnych miejsc.
 3. Wskazanie liczby osób, które obecnie przeglądają stronę.
 4. Dodatkowy bonus dla pierwszych klientów.

Mów językiem korzyści

Zamiast koncentrować się na realnych korzyściach dla klienta, wielu handlowców i marketerów skupia się nadal na suchych liczbach i parametrach, które nie przekładają się bezpośrednio na wartość dla odbiorcy.


Podczas tworzenia komunikatów marketingowych warto zastanowić się nad poniższymi kwestiami:

 1. Jakie korzyści przynosi mi ten produkt?
 2. W jaki sposób produkt X rozwiązuje konkretne problemy?
 3. Jakie korzyści mogę osiągnąć, wykorzystując cechę Y produktu X?

Przeczytaj również Skuteczny cold calling

Sugeruj wybór

Podczas tworzenia cennika warto wyeksponować preferowany plan. Zastosuj oznaczenia takie jak "Polecany", "Najczęściej wybierany" lub "Najpopularniejszy" przy wybranym planie. Dodatkowo, popraw widoczność tego planu, modyfikując tło lub wyróżniając przycisk CTA kolorystycznie.

Źródło: SurferSEO

Prosty formularz kontaktowy

Tworząc formularz kontaktowy, zwróć uwagę, że jest to środek komunikacji z realnym człowiekiem, który pragnie nawiązać kontakt z Twoją firmą. Zastanów się nad ilością pól w formularzu, aby umożliwić efektywną komunikację.

Przykładowo, jeśli jesteś agencją SEO/SEM i chcesz zbierać zapytania potencjalnych klientów, zastanów się, jakie informacje są niezbędne. Warto uwzględnić dane kontaktowe, takie jak (1) e-mail i (2) numer telefonu. Dodatkowo, aby lepiej zrozumieć klienta, dodaj (3) pole na imię (i nazwisko). Formularz może również zawierać (4) opcję wyboru interesującej usługi lub pytania, oraz pole tekstowe, które pozwoli klientowi opisać swój problem, a także podać adres strony. Taki formularz gwarantuje zebranie wystarczających informacji do natychmiastowego skontaktowania się z klientem i ustalenia szczegółów dalszej współpracy.

Bądź ekspertem

Im bardziej skomplikowany produkt, tym bardziej rozbudowany może być proces podejmowania decyzji przez klienta. W zależności od etapu podróży klienta (customer journey), oczekiwane od Ciebie informacje na temat produktu lub usługi mogą się różnić. Jeśli posiadasz specjalistyczną wiedzę lub jesteś otwarty na pytania, angażuj się w merytoryczne dyskusje i udzielaj pomocy innym. Możesz prowadzić bloga, publikować artykuły oraz udostępniać cenne treści w formie infografik czy plików PDF.

Dostarczając klientowi wartości i bezinteresownie odpowiadając na jego pytania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wróci on do Ciebie przy kolejnych decyzjach zakupowych. Nawet jeśli nie dokona zakupu, istnieje szansa, że poleci Twoje usługi innym osobom. Skuteczne budowanie relacji opiera się na dostarczaniu wartości i tworzeniu zaufania.

Opracuj plan contentowy

Postaw na podejście oparte na analizie danych, czyli data-driven marketing, i kreuj treści, które są poszukiwane i potrzebne dla odbiorców! Planuj tworzenie nowych treści, opierając się na szczegółowej analizie dostępnych danych. Jeśli znasz oczekiwania potencjalnych klientów, opracuj artykuły, które skutecznie rozwieją wszelkie wątpliwości, jakie mogą się pojawić.

Zachęcam do przeczytania tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak skonstruować efektywne plany contentowe: Plan contentowy - jak to zrobić?

Twórz intrygujące i wartościowe treści, które wspierają procesy konwersji. Zyskaj możliwość edukowania i inspirowania odwiedzających Twoją stronę. Dzięki temu zdobędziesz zaufanie klientów, przyciągniesz nowych odbiorców i będziesz pewien, że angażujesz się w odpowiednie tematy. Wykorzystując podejście, które dostosowuje treści do potrzeb użytkownika, stworzone artykuły na blogu przyczynią się do budowy autorytetu w danym obszarze i zwiększą tzw. topical authority.

Co trzeba uwzględnić, przygotowując plan contentowy?

 • Badanie słów kluczowych
 • Analiza potrzeb potencjalnych klientów
 • Analiza popularnych treści
 • Analiza treści konkurencji
 • Analiza wzmianek w mediach społecznościowych

Realizując powyższe kroki, pozyskasz cenne dane i wglądy, które pozwolą na skuteczne zorganizowanie procesu tworzenia treści. Posiadając solidny plan contentowy, Twoje treści staną się uporządkowane i skierowane na osiąganie realnych celów biznesowych Twojej firmy.

Używaj liczb

Podkreśl konkretne liczby, które mogą skłonić klienta do podjęcia decyzji zakupowej. Skuteczną praktyką jest stosowanie widgetów informacyjnych, które prezentują, na przykład, aktualną liczbę osób przeglądających daną ofertę (jak na przykład na stronie booking.com) lub ilość użytkowników, którzy dzisiaj zarejestrowali się na konto testowe w aplikacji.

Screen ze strony Albacross.com

Na przedstawionym zrzucie ekranowym dwukrotnie podkreślono istotność liczb. Po pierwsze, oceniając jakość narzędzia na podstawie oceny przyznanej przez renomowany serwis zewnętrzny - Capterra, co stanowi ważny czynnik dla grupy docelowej. Po drugie, poprzez zastosowanie widgetu, który informuje odwiedzających o liczbie osób, które zarejestrowały się na konto testowe.

Wykorzystuj remarketing

Dzięki segmentacji stwórz precyzyjne grupy, które skierują Cię ku osiągnięciu zamierzonych celów sprzedażowych. W trakcie tworzenia list remarketingowych, nie zapomnij o skrupulatnym dzieleniu odbiorców na segmenty. Jeśli Twoja lista obejmuje wszystkich odwiedzających stronę, jej efektywność może być ograniczona, ponieważ zawiera wszystkich bez wyjątku.

Rozpoczynając kampanię, ważne jest stworzenie segmentów, które umożliwią dokładne kierowanie reklam do różnych grup odbiorców, takich jak "dodali do koszyka, ale nie zakupili", "odwiedzili, ale nie zakupili" czy "użytkownicy, którzy odwiedzili stronę X". Wykorzystanie remarketingu z atrakcyjną grafiką i skutecznym CTA pozwoli przyciągnąć na stronę tych, którzy wcześniej zrezygnowali z dokonania zakupu.

Poznaj Woodpecker.co - recenzja, narzędzie do Cold Mailingu

Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing