powrot do bloga
/
/
CRM
/
Najważniejsze wskaźniki w procesie sprzedaży które powinieneś monitorować

Najważniejsze wskaźniki w procesie sprzedaży które powinieneś monitorować

Hauer Mateusz LinkedIn
Najważniejsze wskaźniki w procesie sprzedaży które powinieneś monitorować

Jakie wskaźniki warto monitorować w procesie sprzedaży ?

Rozwój firmy wymaga wyznaczania celów, które umożliwiają realizowanie planów i mierzenie efektywności działań. Kluczowe wskaźniki sprzedaży są niezbędne do monitorowania postępów. W sprzedaży B2B ważne jest systematyczne analizowanie i optymalizowanie procesów, szczególnie w obliczu ciągłych zmian w zachowaniach zakupowych. Aby ustalić, co w sprzedaży jest skuteczne, a co wymaga zmian, niezbędne jest korzystanie ze wskaźników sprzedaży, które dostarczają odpowiedzi na te pytania.

Sprzwdź również Czym jest proces sprzedaży i jakie są jego etapy?


spis treści:


Czym są wskaźniki sprzedaży?

Wskaźniki sprzedaży są ilościowymi lub procentowymi miernikami oceniającymi wydajność sprzedaży w firmie lub branży. Stanowią konkretne miary efektywności działań sprzedażowych. Ich prosta, mierzalna i modyfikowalna natura umożliwia porównywanie wyników sprzedażowych w różnych okresach, branżach czy w stosunku do konkurentów. Analizując te wskaźniki, firmy mogą zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, co pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych opartych na danych i faktycznych wynikach.

proces sprzedazy - poznaj wskaźniki które warto znać i monitorować


Jakie wyróżniamy wskaźniki?

Wskaźniki KPI różnią się w zależności od zakresu ich zastosowania. Niektóre wskaźniki są przeznaczone dla całego działu sprzedaży, inne dotyczą marketingu internetowego, a jeszcze inne public relations. Wybór odpowiednich mierników zależy nie tylko od działu, ale także od specyfiki branży i celów biznesowych firmy.

Mierzenie wskaźników sprzedaży jest dość proste, ponieważ większość z nich odnosi się do finansów lub określonych działań klientów. Kluczowe wskaźniki w sprzedaży obejmują takie mierniki jak:

 • Zysk,
 • Przychód,
 • Obrót,
 • Konwersja (odsetek zakupów na stronie internetowej),
 • AOV (średnia wartość zamówienia),
 • CLV (wartość życiowa klienta),
 • CAC (koszt pozyskania klienta),
 • Rotacja zapasów,
 • Liczba generowanych leadów,
 • Zadowolenie klienta,
 • Retencja klienta,
 • Czas sprzedaży,
 • Udział w rynku,
 • Penetracja rynku,
 • Akwizycja klientów,
 • Liczba transakcji,
 • ROI (stopa zwrotu z inwestycji),
 • Koszty związane z procesem sprzedaży,
 • Wydajność sprzedażowa,
 • Średni koszt pozyskania klienta,
 • Efektywność sprzedaży,
 • Stosunek liczby wizyt do zamówień,
 • Liczba zarejestrowanych użytkowników,
 • Liczba przedmiotów w koszyku,
 • Liczba porzuconych koszyków,
 • Udział sprzedaży mobilnej,
 • Liczba odwołanych zamówień,
 • Szybkość obsługi klienta.

Dobór odpowiednich wskaźników sprzedaży zależy od specyfiki branży i celów danej firmy. Na przykład, w obszarze obsługi klienta kluczowe wskaźniki to np. średni czas reakcji na zgłoszenie czy łączna liczba zgłoszeń. To pokazuje, że różne sektory wymagają indywidualnego podejścia do wyboru mierników efektywności.


Czym są KPI i OKR?

KPI (Key Performance Indicators) i OKR (Objectives and Key Results) to popularne wskaźniki w sprzedaży, które służą do monitorowania i oceny postępów w realizacji celów biznesowych. Mimo podobnej roli, różnią się one od siebie. KPI skupia się na mierzeniu efektywności procesów, podczas gdy OKR jest bardziej zorientowany na osiąganie konkretnych celów i wyników. W praktyce, KPI często stosuje się do monitorowania bieżących operacji, a OKR do długoterminowego planowania i realizacji strategicznych celów firmy.


KPI (Key Performance Indicators) są konkretnymi miernikami, często wyrażanymi w formie liczb czy procentów, służącymi do oceny efektywności w różnych obszarach biznesu, takich jak sprzedaż, marketing czy produkcja. Umożliwiają one monitorowanie postępów w realizacji celów, zazwyczaj koncentrując się na krótkoterminowych wynikach i efektywności operacyjnej.


KPI (Key Performance Indicators) są precyzyjnie określone i związane z konkretnymi celami biznesowymi, istotnymi dla danego przedsiębiorstwa lub branży. Te wskaźniki służą do mierzenia efektywności działań i umożliwiają porównywanie wyników w różnych aspektach strategii biznesowej.

KPI obejmuje wskaźniki dotyczące obsługi klienta, wydajności produkcji i skuteczności działań marketingowych. Wybór konkretnych KPI leży w gestii firmy, a zwłaszcza dyrektora marketingu, który powinien dopasować je do unikalnych potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby wybrane wskaźniki były adekwatne do charakteru działalności.


OKR (Objectives and Key Results) to metoda zarządzania celami w organizacji, składająca się z dwóch elementów: celów (objectives) i kluczowych wyników (key results). Ta metoda jest stosowana w różnych dziedzinach, takich jak sprzedaż czy wzrost zatrudnienia. Cele w OKR są konkretne i ambitne, określające, co organizacja chce osiągnąć w danym okresie, podczas gdy kluczowe wyniki to mierniki, które pozwalają ocenić stopień realizacji tych celów.


Na przykładzie OKR, cel taki jak "zwiększenie sprzedaży w konkretnym regionie" wymaga ustalenia mierzalnych wskaźników do monitorowania postępów. Miarą sukcesu w realizacji tego celu może być, na przykład, pozyskanie określonej liczby nowych klientów na tym obszarze.

Różnica między KPI a OKR leży w ich zastosowaniu: KPI to wskaźniki efektywności, służące do mierzenia i monitorowania postępów działań. Są one zorientowane na bieżącą wydajność. Natomiast OKR to system zarządzania oparty na celach i wynikach, który skupia się na osiąganiu długoterminowych celów, promując wzrost i innowacje.Wskaźniki sprzedaży: dla kogo będą najbardziej istotne?

Wskaźniki sprzedażowe są kluczowe dla firm handlowych, pomagając mierzyć wydajność i identyfikować silne oraz słabe strony w działalności. Umożliwiają one podejmowanie przemyślanych decyzji biznesowych, co może znacząco zwiększyć konkurencyjność firmy. Dzięki tym wskaźnikom, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku i efektywnie dostosowywać strategie sprzedażowe, aby zwiększyć swoją efektywność i rentowność.

Wskaźniki sprzedaży są kluczowe dla firm e-commerce, oferując unikalne metody do oceny wyników sprzedaży online. Sklepy internetowe używają wskaźników takich jak liczba wizyt na stronie, ilość produktów dodanych do koszyka czy liczba złożonych zamówień. Istotny dla e-commerce jest również wskaźnik zwrotu z inwestycji w reklamę (ROAS). Dodatkowo, wskaźniki logistyczne, jak średni czas realizacji zamówienia czy dokładność dostaw, pomagają monitorować wydajność procesu zakupowego i identyfikować potrzebę ulepszeń.

Przedsiębiorstwa usługowe, jak firmy technologiczne, agencje marketingowe czy firmy doradcze, również powinny używać wskaźników sprzedaży dostosowanych do swoich specyficznych warunków. W ich przypadku ważne mogą być wskaźniki takie jak liczba nowych klientów, średnia wartość kontraktu czy poziom zadowolenia klientów. Te wskaźniki pomagają w ocenie efektywności i poprawie jakości świadczonych usług.

Wskaźniki są również użyteczne w firmach produkcyjnych, gdzie pomagają one w monitorowaniu efektywności produkcji i zbytu produktów. Umożliwiają one ocenę wydajności procesów produkcyjnych i skuteczności dystrybucji.

Organizacje non-profit również mogą wykorzystywać wskaźniki do mierzenia efektywności osiągania celów związanych z ich misją. Używają ich do oceny postępów w realizacji założonych zadań, skuteczności kampanii czy efektywności wykorzystania zasobów. Te mierniki pomagają w dostosowywaniu strategii i działalności organizacji do ich głównych celów i misji.

Jest kluczowe, aby cele i KPI były zgodne z Twoją strategią biznesową i specyfiką działalności. Dobór odpowiednich wskaźników powinien odzwierciedlać cele firmy, zapewniając skuteczną ocenę i rozwój jej działalności.


Monitorowanie i analizowanie wskaźników w zespole sprzedaży

Określenie właściwych wskaźników oferuje znaczące korzyści biznesowe, zapewniając szybki i jasny przegląd aktualnego stanu w lejku sprzedażowym. Pozwala to na efektywną ocenę i reagowanie na bieżące wyzwania sprzedażowe.

Wskaźniki sprzedażowe umożliwiają ustalanie i monitorowanie realizacji celów w kluczowym dla każdej firmy obszarze, jakim jest sprzedaż. Są one niezbędne do śledzenia postępów i efektywności w tej dziedzinie działalności.


Dzięki wskaźnikom sprzedażowym szybko zidentyfikujesz, które aspekty Twojej sprzedaży są efektywne, a które wymagają dodatkowej uwagi lub optymalizacji, bez konieczności szczegółowej analizy raportów.

Wykorzystując wskaźniki, możesz efektywnie prognozować przyszłe wyniki sprzedaży i oceniać efektywność podjętych decyzji. Analiza wskaźników pomoże Ci zrozumieć, które działania są kluczowe, co pozwoli na skupienie się na najbardziej efektywnych obszarach działalności.

Rozumiejąc znaczenie wskaźników sprzedażowych, możesz teraz zastanawiać się, które z nich są odpowiednie do mierzenia w Twojej działalności.

Dowedz się czym jest kokpit managerski - jak powinien wyglądać dobrze zaprojektowany dashboard?


Jakie wskaźniki sprzedaży mierzyć?

Wybór wskaźników sprzedaży zależy od branży i rodzaju produktu, ale istnieją uniwersalne wskaźniki przydatne w większości zespołów sprzedażowych. Takie wskaźniki mogą obejmować np. wartość sprzedaży, wskaźniki konwersji, retencji klientów czy czasu cyklu sprzedaży. Są one efektywne w różnych sektorach i pomagają zespołom w monitorowaniu i optymalizacji ich działań sprzedażowych.


Skuteczność procesu sprzedaży

Ten wskaźnik jest jednym z najczęściej używanych i pokazuje procentowo, jak efektywnie handlowcy zamykają szanse sprzedażowe. Można go zdefiniować jako stosunek liczby wygranych szans sprzedaży do wszystkich zamkniętych szans. Analiza tego wskaźnika daje wgląd w skuteczność całego działu sprzedaży oraz poszczególnych handlowców.

Ten wskaźnik, często stosowany w sprzedaży, odzwierciedla efektywność handlowców w zamykaniu szans sprzedażowych. Definiuje się go jako proporcję wygranych szans sprzedaży do całkowitej liczby zamkniętych szans. Analizując ten wskaźnik, można uzyskać informacje o skuteczności zarówno całego działu sprzedaży, jak i poszczególnych handlowców.


Skuteczność na każdym etapie procesu sprzedaży

Wskaźnik skuteczności sprzedaży, analizowany na poziomie poszczególnych etapów procesu, pozwala ocenić, jak efektywnie handlowcy przeprowadzają potencjalnych klientów przez kolejne fazy sprzedaży. Analiza tej konwersji ułatwia identyfikację słabych punktów w procesie, co jest kluczowe dla wdrażania działań naprawczych. Skoncentrowanie się na poszczególnych etapach sprzedaży pomaga w zwiększeniu efektywności handlowców, umożliwiając zrozumienie, gdzie i dlaczego tracisz klientów, co jest ważne dla dalszego usprawniania procesów sprzedażowych.

Analizując dane sprzedażowe z uwzględnieniem poszczególnych członków zespołu, możesz zauważyć, że niektórzy pracownicy osiągają lepsze wyniki na konkretnych etapach procesu. Pozwala to na identyfikację obszarów, w których poszczególni pracownicy potrzebują wsparcia. Rozpoznawanie i wykorzystywanie efektywnych praktyk stosowanych przez najlepszych pracowników na rzecz całego zespołu może przyczynić się do zwiększenia ogólnej efektywności sprzedaży.


Średni cykl sprzedaży

Średni cykl sprzedaży informuje o czasie, jaki handlowiec potrzebuje średnio, by zamienić nową szansę sprzedaży na klienta. Dotyczy to wyłącznie udanych szans. W zależności od branży i typu produktu czy usługi, cykl sprzedaży może przebiegać przez różne etapy, jak identyfikacja potencjalnych klientów, prezentacja oferty, negocjacje, złożenie i akceptacja propozycji, aż po finalizację transakcji.\

Jeśli średni cykl sprzedaży się wydłuża, może to sygnalizować problemy w procesie, np. spadek jakości współpracy z potencjalnymi klientami lub pogorszenie ich sytuacji gospodarczej. Może to także wskazywać na niewystarczająco dobre przygotowanie leadów. Z kolei skrócenie średniego cyklu sprzedaży może oznaczać większą efektywność procesu lub lepszą jakość leadów. Warto pamiętać, że średni cykl sprzedaży różni się w zależności od branży, typu produktu czy usługi oraz specyfiki rynku.

Średnia wartość sprzedaży

Ten wskaźnik, znany jako średnia wartość transakcji, wskazuje na przeciętną wartość finansową pojedynczej sprzedaży. Oblicza się go, dzieląc całkowitą wartość sprzedaży przez liczbę wszystkich zrealizowanych transakcji. Jest to pierwszy z analizowanych wskaźników, który bezpośrednio odnosi się do wartości finansowych.

Monitorowanie średniej wartości transakcji pomaga zrozumieć efektywność działań sprzedażowych. Spadek tej wartości może wskazywać na konieczność zmian w technikach sprzedaży lub pogorszenie jakości generowanych szans sprzedaży, sugerując potrzebę rewizji obecnych strategii. Analiza tego wskaźnika pozwala na identyfikację i reagowanie na zmiany w trendach sprzedaży.


Pokrycie potencjału sprzedażowego

Pokrycie potencjału sprzedażowego jest miernikiem określającym, na ile obecne działania sprzedażowe są w stanie zaspokoić przewidywane przychody ze sprzedaży. Ten wskaźnik pomaga zespołowi sprzedaży w ocenie, czy ich aktualne szanse sprzedażowe są wystarczające do osiągnięcia wyznaczonych celów sprzedażowych.

Mierzenie pokrycia potencjału sprzedażowego obejmuje porównanie wartości obecnego lejka sprzedażowego z prognozowanym przychodem ze sprzedaży. Optymalnie, wartość potencjalnych transakcji w lejku powinna przewyższać ustalony cel sprzedażowy, co wskazuje na zdolność do realizacji lub przekroczenia oczekiwanych wyników. Jest to kluczowe dla oceny zdolności zespołu sprzedaży do osiągnięcia celów finansowych firmy.

Przykładowo, jeśli wartość lejka sprzedażowego w maju wynosi 400 000 zł, a cel sprzedaży w tym samym okresie to 1 000 000 zł, wskaźnik pokrycia potencjału sprzedażowego będzie wynosił 0,4. To oznacza, że obecny potencjał sprzedaży stanowi 40% celu sprzedażowego.


Mierzenie pokrycia potencjału sprzedażowego ma na celu:

 1. Pomoc zespołom sprzedaży w ocenie, czy mają wystarczająco dużo szans sprzedażowych do osiągnięcia celów. Niski wskaźnik pokrycia wskazuje na potencjalne trudności w realizacji planowanych przychodów, co pozwala na wczesne reagowanie zarówno w obszarze sprzedaży, jak i marketingu.
 2. Wsparcie w prognozowaniu przyszłych przychodów. Analiza bieżących danych umożliwia przewidywanie przyszłych wyników sprzedażowych, co jest kluczowe dla planowania strategicznego i finansowego firmy.

Stosowanie tego wskaźnika przynosi korzyści nie tylko dla zespołów sprzedaży i marketingu, ale również dla całego przedsiębiorstwa.


Liczba pozyskanych kontaktów

Rozwój sprzedaży zależy od zdobywania nowych kontaktów i szans sprzedażowych. Bez względu na etap rozwoju biznesu, pozyskiwanie nowych klientów jest kluczowe. Stały napływ świeżych kontaktów jest istotny zarówno dla nowych przedsiębiorstw, jak i tych z ugruntowaną pozycją na rynku.

Ten wskaźnik pozwala Ci zrozumieć, jak dużą część wyników sprzedażowych Twoich handlowców stanowi sprzedaż do nowych klientów. Daje Ci również możliwość obserwacji zmian tego wskaźnika w czasie, co pomaga w analizie skuteczności strategii sprzedaży do nowych klientów.

Jeśli wskaźnik sprzedaży do nowych klientów spada, może to wskazywać na zmniejszone zaangażowanie sprzedawców w pozyskiwanie nowych szans lub na mniejszą skuteczność działań marketingowych. Analizując ten wskaźnik, możesz również zidentyfikować, którzy członkowie Twojego zespołu najlepiej radzą sobie z pozyskiwaniem nowych klientów, a kto może potrzebować dodatkowego wsparcia. Na tej podstawie masz możliwość ustalenia i wdrażania najlepszych praktyk w całym zespole sprzedaży.


Przykłady KPI - kluczowe wskaźniki efektywności sprzedaży


Choć dział sprzedaży jest kluczowy w każdej firmie, jego efektywność zależy od współpracy z innymi działami, takimi jak marketing czy obsługa klienta. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji i maksymalnie wykorzystać potencjał wszystkich zespołów, niezbędne jest wyznaczenie adekwatnych wskaźników KPI dla każdego z nich. Te wskaźniki powinny być dopasowane do specyfiki branży i celów firmy, a każda organizacja musi indywidualnie zdefiniować kluczowe wskaźniki KPI, które najlepiej odpowiadają jej potrzebom.


Jakie wskaźniki KPI są istotne w dziale sprzedaży?

 • Wskaźnik konwersji mierzy, jaki odsetek odwiedzających sklep lub stronę internetową dokonuje zakupu. Jest to stosunek liczby klientów, którzy zrealizowali transakcję, do całkowitej liczby odwiedzających. Ten wskaźnik pozwala ocenić skuteczność sprzedaży i marketingu, wskazując na efektywność przyciągania i przekształcania odwiedzających w płacących klientów. Jest kluczowy dla optymalizacji procesów sprzedaży online i sklepowych.
 • Całkowita wartość sprzedaży to suma przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów lub usług w danym okresie. Ten wskaźnik odzwierciedla ogólny poziom sprzedaży w firmie, pozwalając ocenić jej wyniki finansowe i efektywność działań sprzedażowych w określonym czasie. Jest to kluczowy wskaźnik dla analizy ogólnej wydajności firmy.
 • Wielkość sprzedaży to suma wszystkich produktów lub usług, które zostały sprzedane w określonym czasie. Jest to miara ilościowa, pokazująca ogólną liczbę transakcji lub jednostek sprzedanych przez firmę, co pozwala ocenić jej efektywność operacyjną i zasięg rynkowy w danym okresie.
 • Średnia wartość koszyka to wskaźnik określający przeciętną sumę wydatków klientów w danym okresie. Pokazuje on, ile średnio klient wydaje przy jednej transakcji, co pozwala zrozumieć zachowania zakupowe klientów i efektywność strategii cenowych.
 • Średni przychód na klienta oblicza się, dzieląc całkowite przychody netto firmy przez liczbę klientów w danym miesiącu. Jest to wskaźnik pokazujący, ile przeciętnie każdy klient przynosi firmie przychodów w tym okresie.
 • Współczynnik odrzuceń to wskaźnik określający stosunek liczby anulowanych zamówień do całkowitej liczby złożonych zamówień. Ten wskaźnik daje firmom wgląd w to, jak często klienci rezygnują z zakupów, co może pomóc w identyfikacji problemów w procesie sprzedaży lub obsługi klienta.
 • Wskaźnik powracających klientów mierzy, jak często klienci wracają do firmy, aby dokonywać kolejnych zakupów. To miara lojalności klientów i ich zadowolenia z oferowanych produktów lub usług.
 • Liczba nowych klientów to wskaźnik określający, ile nowych klientów firma zyskała w danym okresie czasu. Jest to miara skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych w pozyskiwaniu nowej klienteli.
 • Czas pozyskania klienta to okres od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem do momentu, gdy dokonuje on zakupu. Ten wskaźnik pomaga określić, kiedy przestać koncentrować się na intensywnych działaniach marketingowych i sprzedażowych skierowanych na danego klienta.
 • Wskaźnik utrzymania klientów mierzy procent klientów, którzy pozostają z firmą przez ustalony czas. Jest to miara lojalności i satysfakcji klientów, pokazująca zdolność firmy do utrzymania długotrwałych relacji z klientami.
 • Średni czas sprzedaży to wskaźnik określający, ile czasu średnio trwa cały proces sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji transakcji. Jest to miara efektywności procesu sprzedażowego firmy.
 • Wskaźnik efektywności pracy handlowca ocenia, jak wydajnie handlowiec wykonuje swoje zadania w ustalonym przedziale czasowym. Pozwala na ocenę, ile pracy zostało wykonane i jak efektywnie została ona zrealizowana w danym okresie.
 • Średni koszt utrzymania handlowca oblicza się, dzieląc łączne koszty związane z zatrudnieniem handlowca przez generowany przez niego przychód. Jest to miara, która wskazuje na rentowność pracy danego handlowca dla firmy.
 • Średni koszt sprzedaży oblicza się poprzez podzielenie całkowitych wydatków działu handlowego przez generowany przez niego przychód. Jest to wskaźnik określający efektywność finansową działu sprzedaży w relacji do osiąganych przychodów.

Jakie wskaźniki KPI są istotne w dziale marketingu?

 • Liczba leadów odnosi się do osób, które aktualnie nie są klientami firmy, lecz mają potencjał, aby nimi zostać. Są to potencjalni klienci, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami firmy.
 • Średni koszt pozyskania leada to wskaźnik, który oblicza się, dzieląc wszystkie wydatki marketingowe przez liczbę pozyskanych potencjalnych klientów. Jest to miara określająca, ile średnio firma wydaje, aby zainteresować swoją ofertą jednego potencjalnego klienta.
 • Liczba odwiedzin na stronie internetowej to wskaźnik rejestrujący ilość unikalnych wejść na stronę w ustalonym okresie czasu. Oznacza to liczenie indywidualnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę.
 • Średni czas spędzony na stronie internetowej odnosi się do czasu, jaki przeciętny użytkownik poświęca na przeglądanie jej treści podczas pojedynczej wizyty. Ten wskaźnik może pomóc w ocenie, jak angażująca i interesująca jest strona dla odwiedzających, wskazując na skuteczność treści i designu w przyciąganiu uwagi użytkowników. Im dłuższy czas spędzany na stronie, tym większe zainteresowanie prezentowanymi treściami.
 • Wskaźnik konwersji strony internetowej to procent użytkowników, którzy dokonują określonego działania na stronie, na przykład zakupu produktu. Ten wskaźnik pokazuje skuteczność strony w przekształcaniu odwiedzających w klientów lub w realizacji innych celów, takich jak subskrypcja newslettera czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 • Liczba konwersji z innych źródeł marketingowych to wskaźnik pokazujący, ile konwersji, na przykład zakupów, wygenerowano dzięki różnym działaniom marketingowym, takim jak kampanie e-mailowe. Ten wskaźnik pozwala ocenić skuteczność poszczególnych działań marketingowych w konwersji potencjalnych klientów na rzeczywistych nabywców.
 • Wskaźnik konwersji reklam mierzy efektywność reklam internetowych poprzez porównanie liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń. Jest to miara, która określa, jaki procent osób oglądających reklamę faktycznie podejmuje interakcję poprzez kliknięcie.
 • Współczynnik zysku netto z reklam oblicza się, dzieląc zysk netto uzyskany z kampanii reklamowej przez jej całkowite koszty. Jest to miara określająca stopę zwrotu z inwestycji w reklamę, wskazująca, ile firmy zyskują na każdy wydany złoty na reklamę.
 • Wskaźnik otwarcia newslettera mierzy procent odbiorców, którzy otworzyli wysłany newsletter. Jest to kluczowy wskaźnik efektywności kampanii e-mail marketingowych.
 • Wskaźnik aktywności w mediach społecznościowych to miara, która pokazuje stopień zaangażowania użytkowników, np. przez liczenie polubień, komentarzy, udostępnień lub wzrostu liczby obserwatorów na profilach społecznościowych. Jest to wskaźnik efektywności działań w mediach społecznościowych.


Jakie wskaźniki KPI są istotne w obsłudze klienta?

 • Wskaźnik średniej liczby zgłoszeń od klientów to miara pokazująca przeciętną ilość zgłoszeń lub pytań otrzymywanych od klientów w określonym okresie. Jest to wskaźnik użyteczny do oceny obciążenia działu obsługi klienta oraz jakości i skuteczności obsługi.
 • Średni czas oczekiwania na połączenie z obsługą klienta to wskaźnik mierzący, ile czasu klient musi czekać na rozmowę z przedstawicielem obsługi klienta. Jest to miara efektywności działu obsługi klienta i szybkości reagowania na potrzeby klientów.
 • Czas rozwiązania problemu klienta to wskaźnik określający, jak długo trwa rozwiązywanie zgłoszonych przez klientów problemów, od momentu ich zgłoszenia aż do momentu skutecznego rozwiązania. Jest to miara efektywności obsługi klienta i szybkości reagowania na zgłoszenia.
 • Wskaźnik Zadowolenia Klienta (CSAT) ocenia poziom satysfakcji klientów z usług lub produktów dostarczanych przez firmę.

Dowiedz się jak CRM może poprawić jakość obsługi klienta


Integracja CRM z programem handlowo‐magazynowym

Nasza oferta:

Jak przedstawić wskaźniki sprzedażowe?

Prezentowanie KPI to kluczowa zdolność każdego analityka danych. Metody prezentacji różnią się w zależności od celu, publiczności i rodzaju danych, które chcemy przekazać.

Narzędzie, jakie wybierzemy do prezentacji danych, ma kluczowe znaczenie. Może to być arkusz kalkulacyjny, zestawienie w postaci wykresów lub interaktywny dashboard. Wybór narzędzia zależy od rodzaju prezentowanych danych i oczekiwań osób, które je otrzymają.

W prezentacji danych istotne jest skupienie się na kluczowych informacjach, które najlepiej odzwierciedlają cele wskaźników. Wartościowe dane, przedstawione w klarowny sposób, są bardziej efektywne niż przekazanie całego zestawu wyników. Przydatne może być także wykorzystanie prezentacji wizualnej, takiej jak wykresy czy tabele, aby ułatwić zrozumienie danych odbiorcom.

W prezentacji KPI istotne jest umieszczenie ich w kontekście celów biznesowych, przywołanie konkretnych przykładów. To podejście ułatwia zrozumienie, jak wskaźniki wpływają na sukces firmy oraz w jaki sposób można wykorzystać je do poprawy rezultatów.


Jak zastosować wskaźniki sprzedaży w praktyce?

Wskaźniki sprzedaży są kluczowe, ale ich skuteczność zależy od tego, jak są zaimplementowane i wykorzystane w praktyce.

Jak najlepiej rozpocząć ocenę skuteczności swoich działań w obszarze sprzedaży?


Oto kilka kluczowych etapów, które warto podjąć:

Zacznij od określenia celów biznesowych i sprzedażowych, które chcesz osiągnąć. Upewnij się, że są one konkretnie sformułowane, możliwe do zmierzenia i mają wyznaczony czas realizacji. Na przykład, postawienie sobie celu zwiększenia średniej wartości transakcji o 20% w ciągu pół roku może być jednym z priorytetów.

Wybierz odpowiednie wskaźniki sprzedażowe, które będą monitorować postępy w osiąganiu tych celów. Ważne jest, aby te metryki ściśle korelowały z twoimi celami biznesowymi. Średnia wartość transakcji jest tu kluczowym wskaźnikiem, ale warto też przyjrzeć się efektywności procesu sprzedażowego czy konwersjom na różnych etapach lejka sprzedaży.

Wybierz system monitorowania i raportowania, który ułatwi śledzenie tych wskaźników. Livespace może być przykładem takiego narzędzia, zapewniając przejrzyste raportowanie dostępne dla zespołu handlowego.

Regularnie analizuj wyniki w kontekście swoich celów sprzedażowych. Poszukaj obszarów do poprawy, starając się wyłapać trendy i wzorce w danych. To pozwoli dostosować strategie i taktyki sprzedażowe.

Eksperymentuj i optymalizuj na podstawie analizy wyników. Testuj nowe podejścia i strategie, bazując na danych, a nie intuicji. Jeśli na przykład obserwujesz spadek średniej wartości transakcji, możesz wypróbować strategie upsellingu lub cross-sellingu, albo przeprowadzić analizę, aby znaleźć potencjalne obszary usprawnienia.

Jak wskaźniki sprzedaży przekładają się na poprawę działania firmy?

Różne wskaźniki dają firmom możliwość efektywnego monitorowania i analizowania wyników. Ułatwiają śledzenie postępów w realizacji celów biznesowych, identyfikację słabych punktów strategii i podejmowanie lepszych decyzji. Pomagają określić najbardziej rentowne kanały sprzedaży i produkty, poprawiają obsługę klienta oraz efektywność lejka sprzedażowego, wskazując na obszary wymagające ulepszeń.

Zobacz również:

Narzędzia do monitorowania i obrazowania wskaźników KPI


Mierzenie KPI (Key Performance Indicators) jest możliwe za pomocą różnych narzędzi. Można użyć prostego Excela, który wymaga ręcznego wprowadzania i analizowania danych, lub zaawansowanych systemów takich jak Business Intelligence (BI), Enterprise Resource Planning (ERP) lub Customer Relationship Management (CRM). W tej dyskusji skupiamy się na wykorzystaniu systemów CRM, które oferują zautomatyzowaną analizę i generowanie raportów, ułatwiając monitorowanie KPI i identyfikację kluczowych obszarów dla efektywności działalności biznesowej.

Systemy CRM, zapewniają rozbudowane możliwości raportowania, umożliwiając analizę danych w czasie rzeczywistym. Raporty te obejmują procesy sprzedażowe, wyniki sprzedaży, działania pracowników, a także reakcje i zachowania klientów. Dodatkowo, moduł ten oferuje również raporty dotyczące prowizji, dając kompleksowy obraz działalności firmy.

Raporty w systemach CRM, ułatwiają zrozumienie efektywności procesu sprzedaży i wyników sprzedażowych, pozwalając na filtrowanie danych według różnych kryteriów, jak rodzaje produktów, źródła klientów, czy segmenty rynku. Umożliwiają one identyfikację najbardziej dochodowych produktów oraz tych, które wymagają modyfikacji. Monitorowanie efektywności działań w różnych kanałach sprzedaży pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami i podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

W procesie sprzedaży systemy CRM dostarczają statystyk dotyczących otwartych szans sprzedaży, wskaźnika konwersji i utraconych szans. Raporty te umożliwiają analizę czasu trwania poszczególnych szans sprzedaży oraz średniej wartości każdej szansy. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, jak długo trwają procesy sprzedaży i jaka jest ich wartość, co pozwala na optymalizację i poprawę skuteczności działań sprzedażowych.

Statystyki sprzedaży w systemach CRM umożliwiają ocenę zarówno nowej sprzedaży, jak i sprzedaży wynikającej z odnowień. Dają także możliwość porównania wyników sprzedaży między różnymi okresami, co pozwala na szybką i efektywną analizę porównawczą i ułatwia identyfikację trendów oraz zmian w wynikach sprzedażowych.

Statystyki sprzedaży w systemach CRM obejmują także raporty prezentujące najlepsze dziesięć zespołów sprzedażowych oraz najlepszych dziesięciu sprzedawców. Dzięki temu można generować raporty odnoszące się do wydajności pracy poszczególnych pracowników, umożliwiając identyfikację najbardziej efektywnych członków zespołu oraz analizę ich wyników sprzedażowych.

Wskaźnik dynamiki sprzedaży w analizie danych sprzedażowych to narzędzie mierzące procentową zmianę sprzedaży w danym okresie w porównaniu do poprzedniego. Ten wskaźnik umożliwia szybką ocenę, czy sprzedaż rośnie czy maleje w danym okresie, co jest kluczowe dla oceny tempa zmian w wynikach sprzedaży.


Zobacz również

Jesteś gotowy na POWER ?

Potrzebujesz świeżego spojrzenia ?

Rozwiń i zaangażuj użytkowników.
Usprawnij obsługę procesów sprzedaży oraz doświadczenia Klientów.

Uwolnij z nami swój  potencjał cyfrowy
agencja digital marketing