Projekt logo – kilka podstawowych zasad projektowania znaku